torstai 28. toukokuuta 2015

Kannabisklubit hyödyttävät koko yhteiskuntaa

Paikallisvaalien alla Barcelonan pormestari uhkasi lopettaa 90% kaupungin kannabisklubeista. Tyypillisen poliitikon tapaan tämäkään tapaus ei välittänyt tutkimuksista, jotka osoittavat klubimallin olevan tehokas keino huumepoliittisten ongelmien ratkaisemisessa. Barcelonan pormestari vaihtuikin paikallisvaaleissa.

altBarcelonan kaupunginhallitus oli antanut alustavan luvan suunnitelmalle, joka vähentäisi kannabisklubien määrän 123:sta vain yhteentoista. Virkamiesten mukaan toimenpiteellä suojeltaisiin kansanterveyttä ja nuorisoa.

Pormestari katalonialaisten nationalistipuolueiden liiton, CiU, edustaja Xavier Trias selitti toimenpiteen ehkäisevän kannabisklubien leviämisen ja Barcelonan muuttumisen kannabisturistien lomakohteeksi.

“Jos joku haluaa nähdä, kuinka kannabis tuhoaa nuorisoa, tarvitsee hänen vain vierailla sairaaloissa, joissa psykiatrian osaston henkilökunta selittää tilanteen”, Trias lisäsi.

Katalonian maakunnan kannabisklubien liitot, Fedcac ja CatFAC, pitivät aloitetta pelkkänä vaalitäkynä. Tällainen toiminta ei pelkästään kavenna käyttäjien oikeuksia vaan pakottaa heidät takaisin laittomille markkinoille. 

Katalonian 24.5. pidetyissä kuntavaaleissa CIU hävisi, valtaan nousi erilaisten ruohonjuuritason järjestöjen ja aktivistiliikkeiden yhteenliittymä, Barcelona En Comu, ja Barcelonan pormestariksi vaihdettiin 41-vuotias kansalaisaktivisti Ada Colau.

Tutkimustulokset eivät tue politikointia

Barcelonan pormestarin aloite kuulostaa juuri tyypilliseltä politikoinnilta, joka ei ole mitenkään yhteydessä todellisuuteen. Vuoden 2015 keväällä on ilmestynyt kaksi tutkimusta Espanjan kannabisklubeista, jotka osoittavat, että kansanterveyden ja nuorison suojeleminen onnistuu parhaiten tukemalla kannabisklubien kehitystä.

Open Society Foundations julkaisi raportin Innovation Born of Necessity: Pioneering Drug Policy in Catalonia, joka käsittelee Katalonian maakunnan haittoja vähentävän politiikan perinnettä ja kannabisklubien syntymistä.

Kannabisklubi on laillisesti perustettu kannabiksen käyttäjien voittoa tavoittelematon yhteenliittymä. Kannabisklubi kasvattaa yhteisesti kannabista jäsenilleen, jotta he voisivat välttää laittomien markkinoiden riskejä. Näillä klubeilla ei ole koskaan ollut erityislakeja Espanjan lainsäädännössä vaan ne luokitellaan yhteen muiden voittoa tavoittelemattomien yhdistyksien kanssa. Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun kannabiskasvin kasvatusta ei ole kriminalisoitu eikä kasvien lukumäärää ole säädelty.

Tämä laissa määrittelemättä jätetty kasvien lukumäärä sekä korkeimman oikeuden päätös sallia kasvatetun kannabiksen jakaminen toisten henkilöiden kanssa käytettäväksi loivat mahdollisuuden perustaa kannabisklubeja. Tämä malli, joka laillisti kannabiksen tarjonnan ja joka tunnetaan maailmalla “espanjalaisena mallina”, on vaikuttanut erityisesti Katalonian maakunnan tilanteeseen.

Barcelonassa avattiin ensimmäinen Cannabis Tasters’ Club vuonna 2001. Seuraavana vuonna Baskimaassa avattiin useita kollektiivisesti jäsenilleen kannabista kasvattavia klubeja. Ensimmäiset kannabisklubit tekivät poikkeuksia säännöistään olla jakamatta kannabista aloittelijoille sellaisten potilaiden kohdalla, joilla oli lääkärin antama diagnoosi.

Vuonna 2009 Kataloniassa oli 14 kannabisklubia ja tuolloin perustettiin myös ensimmäinen kannabisklubien liitto, Federation of Cannabis Associations, FAC. Vuoteen 2014 mennessä niiden lukumäärä oli jo 400, joista 250 Barcelonassa. Barcelonan kannabisklubien jäsenmäärä oli tuolloin 165 000. Vuoden 2014 elokuussa Barcelonan kaupunki määräsi 50 klubia suljettavaksi. Kannabisklubien mukaan syyt olivat epämääräisiä ja klubien valinta mielivaltaista. Yhä useammat klubit liittyivät FAC:n.

Vuosina 2007 - 2011 kannabisklubien määrä kasvoi, mutta samaan aikaan nuorison kannabiksen käyttö väheni. Kannabisklubien lisääntyminen ei ole vaikuttanut muidenkaan ikäryhmien kannabiksen käyttöön.

Vuonna 2013 yleisen syyttäjän antaman ohjeistuksen jälkeen Katalonian hallitus on tehnyt 258 kannabisklubista ilmoituksen mahdollisena laittomana huumeiden jakeluorganisaationa. Vuonna 2014 yleinen syyttäjä tutki 40:n klubin toimintaa.

Vuoden 2015 tammikuussa Katalonian parlamentti hyväksyi kannabisklubeille yhteiset kansanterveydelliset kriteerit sekä ehdot, joiden täyttyessä Katalonian kunnat voisivat hyväksyä niiden toiminnan.

altVuonna 2014 Navarran autonominen alue alkoi säätelemään kannabisklubien toimintaa. Kannabisaktivistien nostattama kansalaisyhteiskunta teki aloitteen klubien toimintaa valvovan lainsäädännön laatimiseksi ja keräsi yli 10 000 allekirjoitusta aloitteelle. Navarran parlamentti hyväksyi lain joulukuussa 2014.

Kannabisklubeja toimii myös turistien suosimilla Kanarian saarilla.

Espanjan hallituksen kanta on selvä: ongelma ei ole kannabiksen kysyntä eikä sen markkinat vaan se, että kannabisklubit ovat näkyvä ilmiö. Lainsäädäntö suosii siten mafioita, jotka toimivat lain ulkopuolella pimeillä markkinoilla ollen luonteeltaan näkymättömiä.

Kannabisklubien hyöty yhteiskunnalle

Yhteisölle kannabisklubit tarjoavat tilan kannabiksen yksityiseen käyttöön, vaihtoehdon kannabiksen käyttämiselle julkisella paikalla, jollaista ei aikaisemmin ole ollut. Tämä vähentää kannabiksen julkista näkyvyyttä, myymistä ja ostamista, mikä puolestaan vähentää poliisin työtehtäviä näiden tekojen valvomisessa. Klubit helpottavat kansalaisjärjestöjen tuottamien haittoja vähentävien toimenpiteiden ja hoidon tarjoamista käyttäjille. Kannabisklubit kehittävät ymmärrystämme kannabiksen käytöstä ja mahdollisuuden kansanterveydellisten toimenpiteiden tarjoamiselle. Ehkä suurin saavutus on käyttäjien saaminen pois laittomien huumemarkkinoiden piiristä, vähentäen mahdollisuutta joutua tekemisiin kovempien huumeiden kanssa. Tämä oli Hollannissa kannabiskahviloiden avaamisen tärkein argumentti.

Valtiolle kannabisklubit tuovat merkittävää taloudellista etua. Espanjassa kannabisklubien nousu ajoittuu talouskriisin kaudelle. Rasqueran kaupungin aloite alkaa kasvattamaan kannabista Katalonian kannabisklubeille ei ollut sattumaa vaan se tehtiin taloudellisen taantuman pahimmassa vaiheessa nuorten työttömyyden noustua 57,7%:iin vuonna 2013.

Raportissa arvioidaan espanjalaisten kannabiksen käyttäjien kuluttavan 546 miljoonaa euroa vuodessa laittomille markkinoille.

Vaikka kannabisklubit eivät perustu voiton tekemiselle, synnyttävät ne merkittävässä määrin taloudellisesti tuottavaa toimintaa, mikä kannattaisi pitää mielessä vuoden 2008 talousromahduksen jälkeisinä aikoina.

Esimerkiksi 600 jäsenen kannabisklubin toiminta vaatii 10 työntekijän henkilökunnan. Jos vaikkapa 60% kannabiksen säännöllisistä käyttäjistä eli puolitoista miljoonaa ihmistä hankkisi kannabiksensa klubien kautta, synnyttäisi se 25 000 uutta työpaikkaa.

Espanjan valtio saisi tästä tuloja 411 miljoonaa euroa ja säästäisi 250 miljoonaa euroa työttömyysmaksuja.

Kannabisklubien jäsenten organisoituminen ja tilan luominen keskustelulle on merkittävä panos kansalaisyhteiskunnalle. Kannabisklubit edustavat yhteiskunnallista aloitteen tekemistä ja taistelua, joka yhdistää kannabiskulttuuria ja ryhmäytymistä luovia ihmisiä. Vuoden 2014 alussa Espanjassa oli 11 liittoa, jotka kokoavat yhteen 800 - 1000 toiminnassa olevaa kannabisklubia yhteen. Toiminnan seurauksena “espanjalaisesta mallista” keskustellaan nyt ympäri maailman.

Kannabisklubi vahvistaa yhteiskunnan sidoksia, suojelee kansanterveyttä ja edistää tätä kautta demokraattista yhteiskuntaa. Sen vaihtoehto, laittomat markkinat, edistää täysin päinvastaista kehitystä.

Vuonna 2007 34.4% Katalonian asukkaista oli ainakin kokeillut kannabista, vuonna 2009 34.9% ja vuonna 2011 enää 28.5%. Kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuudet olivat 14.1%, 12.4%, 11.3%. Kuluneen kuukauden aikana käyttäneiden 9.7%, 8.7% ja 8.1%. Päivittäiskäyttäjien osuus 1.7%, 2.2% ja 1.5%.

Yllättäen kannabiksen aiheuttama hoidon tarve on kasvanut samana aikana. Vuonna 2007 706 tapausta, vuonna 2009 1069 ja vuonna 2011 1538. Tämä huolimatta siitä, että ongelmaiseksi luokiteltava päivittäinen käyttö väheni. Hoidon tarpeen kasvu on seurausta siitä, ettei nuorilla ole enää varaa maksaa julkisella paikalla kannabiksen käytöstä saatuja sakkoja vaan hoitoon hakeudutaan niiden välttämiseksi.

Katalonian maakunnan hallinto hyväksyikin tammikuussa 2015 ohjeistuksen kannabisklubien toiminnalle, mistä voisi helposti muokata valvontamallin kannabisklubeille. Tällaista yhtenäistä valvontamallia ei ole, mikä on aiheuttanut kitkaa paikallishallintojen ja klubien välillä. Kannabisklubien toimintaa pitäisikin tutkia enemmän eikä yrittää palata vanhanaikaiseen ideologiaan.

Laillinen maisema kannabisklubien ympärillä

Lontoon yliopiston lainopin luennoija, asianajaja Amber Marks julkaisi raportin The Legal Landscape for Cannabis Social Clubs in Spain Espanjan kannabisklubien laillisesta asemasta ja niiden vaikutuksesta huumepoliittiseen keskusteluun. 

Kannabisklubimallia seurataan kansainvälistä huumepolitiikkaa tekevien piireissä monesta syystä:

1. Kannabisklubien leviäminen Espanjassa ei ole herättänyt minkäänlaista kritiikkiä INCB:ltä eikä UNODC:ltä.
2. Malli näyttää täyttävän kansainvälisen valvonnan asettamat ehdot.
3. Lain velvoittama klubien demokraattinen toimintamalli tekee kuluttajasta myös tuotteen valvojan.
4. Malli suojelee markkinoita ylikaupallistamiselta, koska klubit eivät saa tuottaa voittoa.
5. Malli tekee mahdolliseksi myytävän kannabiksen laadun tarkkailun sekä haittoja ehkäisevät ohjelmat.
6. Malli on keino erottaa kannabismarkkinat laittomista markkinoista ja muiden huumeiden markkinoista.
7. Malli mahdollistaa kannabiksen käytön tutkimisen ja edelleen haittoja vähentävien ohjelmien suunnittelun.

Espanjassa kannabisklubien toiminta perustuu korkeimman oikeuden tekemään ratkaisuun, jonka mukaan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu hallussapito ja sosiaalinen kannabiksen tarjoaminen ovat rikoslain ulkopuolella. Hallussapitoa ei ole kummassakaan tapauksessa määrätty rangaistavaksi rikoslailla eikä hallinnollisilla toimenpiteillä.

altEspanjassa rikoslain tarkoitus on kansanterveyden suojeleminen yhteisenä hyvänä. Rikokseksi lasketaan vain sellaiset teot, joiden voidaan katsoa vaarantavan yhteisen hyvän.

Tästä johdettuna kannabiksen tarjoaminen (1) ihmisille, jotka ovat kannabiksen säännöllisiä käyttäjiä (2) tiloissa, jotka ovat yksityisiä (3) sellaisia määriä, jotka kuluvat ko. henkilöiden käytössä niin, että kannabista ei joudu kolmannen osapuolen käyttöön (4) käytetään välittömästi ko. tiloissa, jolloin kannabisklubi muodostaa “kannabiksen käytön suljetussa yhteisössä”, on rikoslain ulkopuolella. Sen sijaan rikoksiksi lasketaan jäsenien hankkiminen mainostamalla ja kannabiksen tarjoaminen sellaisille, jotka eivät ole säännöllisiä tai vakituisia käyttäjiä.

Espanjan rikoslainsäädännöllä, kuten sitä sovelletaan oikeuslaitoksissa, pyritään saamaan kiinni huumekauppiaita mutta jättämään käyttäjät ja omille henkilökohtaisille sosiaalisille verkostoille kannabista tarjoavat sen ulkopuolelle.

Kannabiksen kasvatus “suljetun yhteisön käyttöön” on ollut jossakin määrin kiistanalainen, mutta kahden korkeimman oikeuden päätöksen (vuosina 1990 ja 1994) mukaan se voidaan rinnastaa hallussapitoon “suljetun yhteisön käyttöä varten” eikä se siten ole rikoslain alainen.

Suurin osa kannabisklubeja vastaan nostetuista syytteistä on kumottu sillä perusteella, että kasvatus “suljetun yhteisön käyttöön” ei ole rikos.

Kansainväliset huumesopimukset ja EU-lainsäädäntö

Nykyään vallitsee yksimielisyys siitä, etteivät kansainväliset sopimukset velvoita kriminalisoimaan huumeiden hallussapitoa henkilökohtaiseen käyttöön. Sama voidaan sanoa kasvatuksesta omaan käyttöön. Vuoden 1961 sopimuksen tekijät pitivät laittomana vain kaupallista kasvatusta. Vasta vuoden 1988 sopimuksen 3. artiklassa on maininta “kasvatuksesta omaan käyttöön”, ja siinäkin harkinta jätetään jäsenvaltioiden harkintaan.

EU:ssa päätös Council Framework Decision 2004/757/JHA sulkee rikollisen kaupankäynnin määritelmän ulkopuolelle (1) käyttäjät, jotka tuottavat, hankkivat ja pitävät hallussaan omaa käyttöä varten sekä (2) käyttäjät, jotka myyvät huumeita ilman voiton tavoittelua. 

“Euroopan unionin toiminnassa olisi toissijaisuusperiaatteen mukaisesti keskityttävä kaikkein vakavimpien huumausainerikosten torjuntaan. Tietynlaisen henkilökohtaiseen käyttöön liittyvän toiminnan jättäminen tämän puitepäätöksen soveltamisalan ulkopuolelle ei merkitse neuvoston ohjeen antamista siitä, kuinka jäsenvaltioiden pitäisi käsitellä tällaisia tapauksia kansallisessa lainsäädännössään.”

EU:n kehyspäätöksen kohteena on “kansainvälinen laiton kauppa sekä sellaiset toimet, joissa on tarkoitus myydä voiton tavoittelemiseksi”.

Espanjan lainsäädäntö ja sen tulkinta ovat siten yhdenmukaisia EU:n peruskirjan kanssa.

Sen sijaan epämääräiseksi on jäänyt se, kuinka joku valtio voi alkaa “myöntämään lupia” hallussapidolle “suljetun yhteisön käyttöön”. Luvan myöntäminen merkitsee jonkin asteista laillistamista sen sijaan, että jokin teko vain otettaisiin pois rikoslain piiristä.

Marks perää lisätutkimusta klubien vaikutuksista, mutta tähän astisten tietojen perusteella tiedämme, että klubien lisääntymisen myötä kannabiksen kasvatus on lisääntynyt, salakuljetetun kannabiksen määrä on vähentynyt ja kannabiksen käyttö on laskenut.

Kannabisklubien kasvatusprojektien ratsaaminen on vain saanut kasvattajat siirtymään yhä enemmän sisäkasvatukseen.

Oikeus: kannabisklubi ei uhka kansanterveydelle


Syyttäjä vaati tuomiota erään barcelonalaisen kannabisklubin johtajalle, taloudenhoitajalle ja sihteerille sillä perusteella, että se oli hänen mielestään uhka kansanterveydelle. Tuomari oli eri mieltä sillä perusteella, että klubilla oli selkeä jäsenrekisteri, jonka perusteella klubi varmisti sen, ettei kansalaisilla ollut mahdollisuutta ostaa kannabista muuten kuin tulemalla hyväksytyksi klubin jäseneksi. Toukokuussa 2015 annettu oikeudenpäätös on tärkeä ennakkotapaus siitä, etteivät kannabisklubit muodosta uhkaa kansanterveydelle.

Oikeudenpäätös on jälleen yksi tärkeä voitto Espanjan kannabisklubijärjestelmälle, ja tämä päätös myös suojelee muita klubeja. Klubijärjestelmän avulla on mahdollista rajoittaa laittomien markkinoiden toimintaa, pitää kaupunkien kadut turvallisempina sekä säästää poliisin aikaa vakavan rikollisuuden ehkäisyyn. Klubin jäsenille järjestelmä tarjoaa laadukasta kannabista kohtuulliseen hintaan.

Barcelona sai uuden pormestarin

altSunnuntaina 24.5. pidetyissä paikallisvaaleissa 41 vuotias asuntohäätöjä vastustanut aktivisti Ada Colau valittiin Barcelonan uudeksi pormestariksi.

“Tämä on verrattavissa Daavidin voittoon Goljatista”, Colau sanoi tulosten julkistamisen jälkeen.

Colau johtaa vaaleissa yllätysvoittoon nousseiden uusien puolueiden liittoumaa. Uudet kirjavista kannattajajoukoista koostuvat vasemmistopuolueet alkavat nyt johtamaan Espanjan suurimpia kaupunkeja, Barcelonaa ja Madridia, jos ne onnistuvat liittoutumaan vanhan, vaalitappion kokeneen sosialistipuolueen kanssa.

Kannabisklubien kannalta vanhojen puolueiden tappio merkitsee poliittisen ympäristön muutosta myönteisempään suuntaan. Kannabisklubien menestys näyttää taatulta.

Lähde: Talking Drugs 13.5.2015Innovation Born of Necessity: Pioneering Drug Policy in Catalonia; Amber Marks: The Legal Landscape for Cannabis Social Clubs in Spain., Dutch Passion 22.5.2015, El Periodico 20.5.2015, YLE 25.5.2015, HS 25.5.2014

 

Barcelonan yritys kurittaa kannabisklubeja on tuomittu epäonnistumaan maanantai 11. toukokuuta 2015

YK valmistautuu UNGASS2016 kokoukseen

New Yorkissa kokoontui torstaina 7.5. korkean tason huippukokous valmistelemaan ensi vuonna pidettävää UNGASS2016 erikoiskokousta kansainvälisestä huumepolitiikasta. Kansalaisjärjestöt vaativat ihmisoikeuksien asettamista huumesopimuksien pykälien yläpuolelle. INCB:n presidentiksi valittiin haittoja vähentävää politiikkaa kannattava juristi.

altIndonesia teloitti toukokuun alussa kahdeksan huumeiden salakuljetuksesta kiinni jäänyttä ulkomaalaista, mikä herätti laajan vastalauseaallon kautta maailman. Noin kolmekymmentä valtiota langettaa edelleen kuolemantuomioita huumerikoksista ja teloittaa satoja ihmisiä joka vuosi.

Kasvava joukko valtioita on alkanut vaatimaan avointa keskustelua tällaisten kauhistuttavien rangaistusten ja ne sallivan politiikan muuttamiseksi. Tämän joukon johdossa toimii entisiä valtion johtajia kuten Sveitsin entinen presidentti Ruth Dreifuss. Nykyiset Latinalaisen Amerikan johtajat ovat nostaneet tämän keskustelun YK:n huippukokoukseen. Mm. Meksikon, Kolumbian, Guatemalan ja Argentiinan edustajat nostivat puheenvuoroissaan esille huumesodan epäonnistumisen ja muutoksen välttämättömyyden.

Jamaikan oikeusministeri Mark Golding vaati puheenvuorossaan YK:ta perustamaan asiantuntijakomitean tutkimaan, kuinka huumesopimuksia voitaisiin muuttaa niin, etteivät ne enää haittaisi eivätkä estäisi kannabispolitiikan muutoksia. Aloite on hyvin tärkeä ja liittyy saumattomasti muihin YK:lle esitettyihin korkean tason vaatimuksiin huumepolitiikan muuttamiseksi.

Arvovaltainen amerikkalainen ajatushautomo Brookings instituutti julkaisi viidentoista tutkimusartikkelin sarjan, Improving global drug policy: Comparative perspectives and UNGASS 2016, kansainvälisestä huumepolitiikasta, joissa arvioidaan nykyisen politiikan tehokkuutta ja kustannuksia. Artikkelit pohjustivat myös Brookings instituutin 30.4 järjestämää keskustelutilaisuutta.

“Yksikään toinen kansainvälisen politiikan muoto viimeisen 30 vuoden aikana ei ole epäonnistunut yhtä pahasti”, sanoi Meksikon USA:n lähettiläs Arturo Sarakhan keskustelutilaisuudessa.

“Asetelmat ovat valmiit uudelle 21. vuosisadan huumepolitiikan paradigmalle, joka perustuu tieteeseen, kansanterveyteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen”, Drug Policy Alliancen toiminnanjohtaja Ethan Nadelman luonnehtii muutosta.

Kansalaisjärjestöt vaativat ihmisoikeuksien kunnioittamista

Kokouksen alla yli 100 kansalaisjärjestöä ympäri maailman julkaisi yhteisen kannanottonsa, jossa vaaditaan ihmisoikeuksia rankaisemisen sijaan. Järjestöt vaativat YK:lta joustavuutta sallia valtioiden kokeilla erilaisia lähestymistapoja sekä huumesopimuksien uudelleen tarkistamista.

Stopthedrugwar.org -järjestön edustaja David Borden johti kannanoton laatimista:

“Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen, kun YK julisti kymmenen vuoden ohjelmansa luoda huumeeton maailma, vallitsee liki kansainvälinen yhteisymmärrys siitä, ettei sellaista tule ikinä olemaan. Ongelma onkin siinä, että kuinka me parhaiten tulemme toimeen huumeiden ja niiden aiheuttamien haasteiden kanssa.”

“Ankaran huumepolitiikan kannattajat luovat sellaisen riskin, että jos kansainvälisiä huumesopimuksia ei oleellisesti muuteta, voivat jotkin valtiot erota niistä. Sopimuksiin on luotu mekanismi juuri tällaista varten: valtio voi yksinkertaisesti irtisanoutua sopimuksesta ja sitten liittyä siihen uudelleen tekemällä siihen varaus, mikä sallii niiden olla noudattamatta vastustamiaan sopimuksien osa-alueita. Bolivia on jo tehnyt näin vastustaessaan kokan käytön kieltämistä alkuperäisasukkailtaan.”

Kannanoton takana ovat mm. American Civil Liberties Union, Human Rights Watch, Global Exchange, Drug Policy Alliance, International Drug Policy Consortium, LEAP, NORML, Ella Baker Center for Human Rights sekä joukko kansanterveys- ja AIDS -organisaatioita.

“Nykyinen Yhdysvaltojen ja kansainvälinen huumevalvonta korostaa huumeiden käytön, hallussapidon, tuotannon ja jakelun kriminalisointia tavalla, mikä on ristiriidassa kansainvälisten ihmisoikeussäädösten kanssa ja on aiheuttanut vakavia ihmisoikeusloukkauksia. Vaadimme selkeää huumepolitiikan muutosta, joka täyttää ihmisoikeusvaatimukset ja asettaa terveyden, lääkeaineiden saatavuuden, turvallisuuden ja kehityksen politiikan tärkeysjärjestyksessä etusijalle.”

Kansalaisjärjestöjen vaatimukset kiteytyvät yhteen pyyntöön: YK:n peruskirjan ytimenä olevat ihmisoikeusperiaatteet pitää asettaa huumesopimusten pykälien yläpuolelle.

INCB:n johtoon haittoja vähentävän politiikan kannattaja

Kuin heijastaen kansalaisjärjestöjen vaatimuksia valitsi kansainvälinen huumevalvontakomissio, INCB, johtoonsa saksalaisen Werner Sippin, joka on ihmisoikeuksiin perehtynyt juristi. Werner Sippin suosituksena voidaan pitää sitä, että vuonna 2011 huumehaukkojen järjestö WFAD arvosteli hänen valintaansa INCB:n jäseneksi, koska hänet tunnettiin haittoja vähentävän politiikan kannattajana.

Ensimmäisessä puheessaan Werner Sipp korosti “tasapainotetun lähestymistavan” tärkeyttä. Rankaisupolitiikan painottamisen sijaan Sipp jatkoi, että “tasapainotetussa lähestymistavassa pitää ottaa huomioon yhteiskunnalliset ja taloudelliset osatekijät, kunnioittaa ihmisoikeuksia, turvata politiikan kohteena olevat ihmiset ja heidän perheensä, turvata lääkkeiden riittävä saanti niitä tarvitseville sekä taata hyvin toimiva valvontajärjestelmä.”

Lähde: Drug Policy Alliance 5.5.2015, Washington Post 5.5.2015INCB 7.5.2015

 

HCLU:n raportti UNGASS2016 prosessista: CND:n kokous Wienissä 9 - 17. huhtikuutasunnuntai 10. toukokuuta 2015

Hamppumarssi 2015 - Ruohonjuuritaso liekeissä

Jälleen sadoissa kaupungeissa kautta maailman järjestettiin toukokuun 2. ja 9. päivinä mielenosoituksia kannabiksen vapauttamiseksi ja laillistamiseksi. Tämä vaatimus alkaa mennä läpi yhä useammassa maassa. Yhdysvalloissa Barack Obamalta vaaditaan selkeä kannanotto kannabiksen laillisesta asemasta.

altVuodesta 1999 lähtien Global tai Million Marihuana March -mielenosoituksia, turkulaisittain hamppumarssi, on järjestetty yli 850:ssä kaupungissa 76:ssa eri valtiossa. Etelä- ja Keski-Amerikassa tapahtumasta on tullut suurta kansanjuhlaa satojen tuhansien ihmisten osallistuessa niihin. 

Turussa yli sata ihmistä osallistui mielenosoitukseen läpi keskustan, ja puistoon vaelsi vielä enemmän ihmisiä. Turun seudun kannabisyhdistyksen puheenjohtaja Risto Mikkonen nosti puheessaan esille sen, kuinka kannabisaktivistien vaatimukset ovat maailmalla saavuttaneet sekä ns. valtamedian että valtaa käyttävät huippupoliitikot. 

YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan ja Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama toistavat nyt samaa sanomaa, mitä kannabisaktivistit ovat levittäneet jo vuosikymmeniä. Käytännössä tämä näkyy laillistamisena, dekriminalisointina, lääkekäytön hyväksymisenä ja kannabisklubien leviämisenä ympäri maailman.

Tämä kehitys näkyy tällä hetkellä selvimmin Amerikan mantereen valtioissa. Argentiinan pääkaupungissa Buenos Airesissa peräti 150 000 ihmistä otti osaa mielenosoitukseen ja niitä järjestettiin 19:ssä muussa kaupungissa.

Brasiliassa järjestetään “Marcha da Maconha” 33:ssa kaupungissa alkaen toukokuun 16. aina elokuulle asti aina parissa kaupungissa per viikonloppu. Myös Brasiliassa mielenosoitukset ovat olleet suuria.

Jamaikalla legendaarinen reggaetähti Bunny Wailer johti 40 - 50 ajoneuvon kulkuetta 74 kilometriä pitkälle Global Ganja Motorcade -mielenosoitukselle, jonka tarkoituksena oli arvostella uusimpia lainmuutoksia. Antamissaan haastatteluissa Bunny Wailer tähdentää sitä, että ganja kuuluu rastafareille.

Mielenosoittajien mielestä vuosikymmenien kieltolain jälkeen ollaan menossa huonoon suuntaan antamalla kannabisnes suuryrityksille sekä hallituksen valvontaan.

“Kyse on henkisestä omaisuudesta ja valtion maiden käytöstä”, täsmentää tapahtuman organisoija Maxine Stowe.

altJamaikan tieteen, teknologian, energian ja kaivostoiminnan ministeri Philip Paulwell istutti 20.4. maan ensimmäisen laillisen ganjapensaan Länsi-Intian yliopiston alueelle.

Yliopiston johtaja, professori Archibald McDonald luonnehti puheessaan päivää “historialliseksi”.

“Jos hoidamme tämän asian oikein, tuo se paljon hyvää Jamaikan kansalaisille”, julisti puolestaan lainmuutoksen laatinut oikeusministeri, senaattori Mark Golding.

Puerto Ricon kuvernööri Alejandro Garcia Padilla laillisti yllättäen kannabiksen lääkekäytön 3.5.2015. Puerto Ricon terveysministeröillä on nyt kolme kuukautta aikaa pistää päätös toimintaan. Yhdysvaltain kansalaiset eivät tarvitse passia matkustaessaan Puerto Ricoon, ja alasta odotetaan kasvavan rahasampo maan taloudelle.

Ecuadorissa keskustellaan parlamentissa huumepolitiikan kokonaan muuttavasta lakialoitteesta, joka valmistelee tietä kohti täyslaillistamista. Aloitteen takana on hallituksen pääpuolue, joten Ecuadorista voi pian tulla Uruguayn seuraaja kannabiksen laillistamisessa ja edelläkävijä koko huumesodan lopettamisessa. Tällä hetkellä lain mukaan kasvatuksesta ja myymisestä voidaan langettaa jopa 12 - 16 vuoden rangaistuksia.

Chilessä aloitettiin viime vuoden lokakuussa vallankumouksellinen projekti, jossa valtio aloitti kannabiksen kasvattamisen syöpäpotilaiden hoitamiseksi. Reuters uutisoi juuri ennen GMM2015 mielenosoituksia ensimmäisen 100 kilon erän valmistuneen. Kannabis jalostetaan projektiin ilmoittautuneen kahdensadan syöpäpotilaan lääkkeeksi. Projekti on Latinalaisen Amerikan ensimmäinen.

altPariisissa sadat ihmiset osallistuivat 9.5. Tasavallan aukiolta Bastiljiin kulkeneeseen mielenosoitukseen. Kulkueessa oli ihmisiä kaikista sosiaaliluokista, yhteiskunnan eri aloilta ja eri ikäluokista. Osa heistä halusi vain saada pajauttaa rauhassa, osalle kyseessä oli elintärkeän lääkkeen saaminen vapaaksi.

Itävallan pääkaupungissa Wienissä arviolta 15 000 otti osaa jättikulkueeseen. Itävalta on liberaali suhtautumisessaan kannabikseen, kannabisklubien toiminta on sallittua, taimien ja pistokkaiden myynti on sallittu kasvatuskaupoissa ja maa voi olla ensimmäinen kannabiksen laillistava maa Euroopassa.

Saksassa järjestettiin mielenosoituksia 27 kaupungissa. Tapahtumiin osallistui satoja ihmisiä: Stuttgartissa 400 ihmistä ja Heidelbergissä 250. Lisäksi monissa kaupungeissa järjestettiin mielenosoituksia vasta 9.5. Vapun läheisyyden takia. Saksan suurin kannabistapahtuma on Berliinissä järjestettävä Hanf Parade on saksalaisten vuoden päätapahtuma elokuun 8. päivänä.

Kööpenhaminassa 10 000 ihmistä otti osaa Kristianiasta lähteneeseen mielenosoitukseen halki kaupungin keskustan. 

Roomassa jälleen tuhannet ihmiset osallistuivat 9.5. kannabiksen laillistamista vaativaan mielenosoitukseen Marche Mondiale du Cannabis. Italian ensimmäinen lääkekannabissato valmistui juuri kevään mielenosoituksien aikana. Poikkeuksellisen projektista tekee se, että kasvatus tapahtuu armeijan kasarmilla. Tarkoitus olisi tuottaa 100 kiloa kannabista vuodessa lääkekäyttöön.

Kreikan pääkaupungissa Ateenassa sadat ihmiset osallistuivat parlamenttirakennuksen edustalla maan ensimmäiseen kannabiksen laillistamista vaativaan mielenosoitukseen “Athens Cannabis Protestival”.

Kansalaisjärjestö ENCOD julkaisi ennen GMM2015 mielenosoituksia ensimmäisen virallisen listan Euroopassa toimivista kannabisklubeista, jotka täyttävät ENCOD:n niille asettamat ehdot. Kannabisklubiliike on levinnyt mm. Sloveniaan.

Tel Avivissa yli tuhat ihmistä kokoontui mielenosoitukseen, jolle oli annettu teema “Demanding Cannabis at Rabin Square – Common Sense and Manners”.

Tilaisuuteen osallistui useita Knessetin jäseniä oikeisto- ja vasemmistopuolueista. Vasemmistolainen Meretz on tällä hetkellä Knessetin ainoa puolue, joka kannattaa laillistamista. Viime vuonna tehdyn mielipidemittauksen mukaan enemmistö israelilaisista kannattaa kieltolain jatkamista mutta jo kolmannes kannattaa kannabiksen laillistamista.

Intialainen kannabiksen lääkekäytön puolesta kampanjoiva 23-vuotias Viki Vaurora aloitti 10.5. konferenssien sarjan, joissa käsitellään lääkekäyttöä. Ensimmäinen konferenssi järjestettiin Bangaloressa ja aiheena oli kannabiksen käyttö erityisesti syövän hoidossa. Konferensseja järjestetään toukokuun aikana Punessa, Mumbaissa ja Delhissä.

Vaurora korostaa sitä, että kannabista käytetty Intiassa satoja vuosia ja se kiellettiin vasta 30 vuotta sitten. Konferenssin toinen puhuja oli kanadalainen Rick Simpson, joka on jo vuosia puhunut kannabisöljyn käyttämisestä syövän hoidossa..

Etelä-Afrikan pääkaupungissa Cape Townissa sadat ihmiset vaativat hallitusta muuttamaan huumelakeja ja laillistamaan kannabis eli dagga. Paikallisen daggajärjestön puheenjohtaja Andre de Plessis esiintyi mielenosoituksen jälkeen SABC:n Newsroom lähetyksessä ja sai aikaan pienen sensaation pistämällä palamaan suoran lähetyksen lopuksi.

Kanadassa Marc Emery astui pitkän Yhdysvalloissa suoritetun vankeusrangaistuksen jälkeen kannabiksen vapautusliikkeen johtoon. Hän osallistui  satojen ihmisten mielenosoitukseen Torontossa. Vancouverin kaupunki julkisti suunnitelman aloittaa kannabiksen jälleenmyynnin valvonta. Kanadan liittovaltion hallitus on aloitetta vastaan sillä perusteella, että tämä olisi askel kohti kannabiksen laillistamista. Suunnitelma laillistaisi käytännössä kannabiksen Vancouverissa, missä on muutenkin hyvin rento ote kannabiksen myymiseen ja ostamiseen. Kaupunkia kutsutaankin “Vansterdamiksi”. Vancouverissa toimii virallisesti 80 kannabiksen jälleenmyyntipistettä ja epävirallisesti vielä useampi.

altIndonesia teloitti toukokuun alussa kahdeksan huumeiden salakuljetuksesta kiinni jäänyttä ulkomaalaista, mikä herätti laajan vastalauseaallon kautta maailman. Tässä ilmapiirissä on ihme, että vuonna 2008 perustettu kansalaisjärjestö Lingkar Ganja Nusantara on pystynyt saavuttamaan näkyvän aseman Indonesian huumekeskustelussa. Tänäkin vuonna organisaatio järjesti mielenosoituksia pääkaupungissa Jakartassa ja Makassarin kaupungissa Sulawesin saarella.

Myös muissa ankaraa huumepolitiikkaa noudattavissa maissa aletaan uskaltaa osoittaa mieltä järjetöntä ja ihmisoikeuksia loukkaavaa politiikkaa vastaan. Tokiossa järjestetään 24. toukokuuta Tokyo Marijuana March ja Tukholmassa 18. heinäkuuta  Avkriminalisera Cannabis Manifestation.

USA:ssa käännekohta lähestyy

New Yorkissa mielenosoitukseen osallistui satoja ihmisiä sekä viime vuonna marihuanan salakuljetuksesta saamastaan vankeustuomiosta vapautunut Global tai Million Marijuana March -tapahtuman isähahmo Dana Beal. Tapahtumia oli kymmenissä kaupungeissa kautta Yhdysvaltoja.

Teksasissa yhteensä 6 000 ihmistä viidessä kaupungissa marssi laillistamisen puolesta, ja torstaina 7.5. Teksasin osavaltion rikolakia käsittelevä komitea hyväksyi äänin 5 -1 kannabiksen laillistamisen. Delawaressa osavaltio päätti 6.5. dekriminalisoida kannabiksen käytön ja hallussapidon. Louisianan senaatti laillisti äänin 22 - 13 kannabiksen lääkekäytön maanantaina 4.5. Laki vaatii vielä parlamentin alahuoneen käsittelyn. Nämä viikon aikana poimitut kannabisuutiset kertovat kehityksen vauhdista Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa kannabiksen laillistamisesta on tullut suositumpi aihe kuin yhdestäkään vuoden 2016 presidentinvaaleihin osallistuvasta ehdokkaasta. Siksi kannabiksen laillistamisesta on tulossa yksi vaaliteema oli ehdokas sen puolesta tai ei. Ainakin yksi republikaanien kannabiksen vastaisista ykkösehdokkaista, Carly Fiorina, näyttäisi muuttaneen kantaansa kannattaessaan käyttäjien dekriminalisointia.

Yhdysvaltojen korkein oikeus pyysi 5.5. presidentti Obamaa vihdoin kertomaan kantansa eri osavaltioiden toteuttamaan kannabiksen laillistamiseen. Tämä pyyntö liittyy kahden osavaltion, Nebraskan ja Oklahoman, nostamaan kanteeseen, jonka mukaan Coloradon toteuttama kannabiksen laillistaminen on aiheuttanut “rajan ylittäviä häiriöitä”.

Yli puolet osavaltioista on hyväksynyt kannabiksen lääkekäytön ja dekriminalisoinut sen muun käytön. Neljä osavaltiota sekä pääkaupunki Washington DC ovat laillistaneet sen kokonaan ja uusia osavaltioita seuraa perässä vuonna 2016. Obaman hallinnon antamalla vastauksella voi olla laajoja seurauksia kannabiksen lailliselle asemalle Yhdysvalloissa ja koko maailmassa.

 

Lähde: GMM2015 

New York


Kööpenhamina

Medellin, Kolumbia 

Buenos Aires, Argentiina 

Quito, Ecuador

Heidelberg, Saksa

Marc Emery Toronto 2015

Lontoo


Wien, Itävalta
 

Cape Town, Etelä-Afrikka

Andre de Plessis SABC:n Newsroom lähetyksessä

Nimbin, Australia
 

 


keskiviikko 6. toukokuuta 2015

Kannabis systembolagetiin

Ruotsin keskustapuolueen nuorisojärjestön puheenjohtaja Hanna Wagenius haluaa kannabiksen systembolagetin eli Ruotsin ALKO:n myytäväksi. Johan Carlsson puolestaan perää Ruotsin hallituksen moraalia WHO:n kannabiskokouksen järjestämisessä.

altHanna Wagenius tuli julkisuuteen lausunnollaan, jonka mukaan ihmisten vangitseminen kannabiksen takia on väärin. Hänen mielestään sen myymiseksi pitäisi perustaa systembolagetin kaltainen valtion monopoliyritys.

“Ihmisiä ei pidä vangita ja kriminalisoida tämän takia. On paljon tärkeämpää antaa hoitoa sitä väärinkäyttäville ihmisille”, Wagenius kertoo haastattelussaan.

Wagenius näkee esimerkin Yhdysvalloissa, missä yhä useampi osavaltio  laillistaa kannabista tällä hetkellä. Kannabiksen ympärillä on paljon järjestäytynyttä rikollisuutta ja hänen mielestään laillistaminen lopettaisi tämän.

Lisäksi laillistaminen vähentäisi kannabiksen käyttöä alaikäisten keskuudessa.

“Tällä hetkellä alaikäisten on todella helppoa hankkia kannabista. Me haluamme valvottua myyntiä, jonkinlaisen systembolagetin, missä kannabiksen myymisen ikärajoja valvotaan”, hän selittää.

Tutkimusten mukaan kannabis on haitallista aivoille mutta nämä eivät ole lainkaan niin huolestuttavia kuin joidenkin muiden aineiden aiheuttamat haitat hänen mielestään.

“En ymmärrä ihmisten huolta. Kannabis ei ole lainkaan haitaton. Mutta me näemme, kuinka nuoret käyttävät paljon vaarallisempia synteettisiä huumeita kuten Spicea, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Niistä me haluamme eroon”, Wagenius täsmentää.

Ruotsin keskustapuolueen johtaja Annie Lööf kieltää kannabiksen laillistamisen. Lukijaäänestyksessä Ruotsin keskustan nuorisojärjestön kanta voitti puolueen puheenjohtajan kannan 3688 - 444.

Yksipuolinen tutkimus on moraalitonta

Johan Carlsson kyseenalaistaa Ruotsin hallituksen tavan hakea oikeaa ratkaisua kannabiksen käsittelyssä WHO:n kokouksessa Tukholmassa jos siinä käsitellään vain kielteisiä puolia. Kaikilla asioilla on kielteisiä ja myönteisiä puolia.

“Yksikään ruotsalainen ei ole viime aikoina voinut välttyä huomaamasta sitä, että kannabiksesta käydään kiivasta keskustelua kansainvälisellä tasolla. Vuosikymmeniä ovat useat maat harrastaneet repressiivistä huumepolitiikkaa, joka on aiheuttanut tuhansia kuolonuhreja ja tuhlannut satoja miljardeja kruunuja toimintaan, jota kansan kielellä kutsutaan “huumesodaksi”. Nämä rahat olisi voitu sijoittaa ihmisten tiedottamiseen huumeista ja niiden ihmisten hoitoon, jotka ovat ajautuneet huumeiden ongelmakäyttäjiksi.”

“Ruotsin valmisteluja ensi vuoden huhtikuussa pidettävään YK:n erikoisyleiskokoukseen, UNGASS2016, leimaa hallituksen taistelu kynsin ja hampain vanhan sortopolitiikan jatkamiseksi. Hallitus haluaa edelleen jahdata ja rangaista huumeita käyttäviä, tässä tapauksessa kannabista, sen sijaan että rahat laitettaisiin tiedottamiseen ja ongelmaisten hoitamiseen.”

“Hallitus kertoo konferenssin tarkoituksen olevan mm. se, että “Hallitus haluaa vahvistaa kannabiksen haittavaikutusten tietopohjaa ja jatkaa rajoittavaa politiikkaa kannabiksen suhteen”. Ruotsin hallitus isännöi konferenssia, jossa tavoitellaan “tiedon lisäämistä kannabiksesta”."

“Miten ihmeessä voimme saada parasta mahdollista tietoa hallituksille päätöksentekoa varten, jos tutkimme vain yhtä näkökulmaa vain yhdestä huumeesta?”

“Ruotsin hallituksen tulisi sijoittaa rahaa kansalaisiinsa sen sijaan, että sijoittaa sitä moraalipisteiden metsästämiseen. Oikeaa moraalia on ongelmaisten auttaminen, ei heidän rankaiseminen.”

Tukholmassa järjestetään Avkriminalisera Cannabis -tapahtuma lauantaina 18.7.


Lähde: Nyheter24 15.4.2015, Nyheter24 22.4.2015 

alt

 

 

 

 

 

 

 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...