maanantai 31. lokakuuta 2011

Kannabis ei heikennä kokeneiden käyttäjien kognitiivista suorituskykyä.

Erillisissä tutkimuksissa on todettu kannabiksella olevan vain vähän vaikutusta kokeneiden käyttäjien kognitiiviseen suorituskykyyn. Satunnaiskäyttäjillä muutokset olivat hieman suuremmat. Tästä tutkijat ovat päätelleet kokeneiden käyttäjien kehittäneen toleranssia kannabiksen kognitiivista suorituskykyä heikentäville vaikutuksille.

Vuonna 2010 Pharmacology, Biochemistry, and Behavior-lehdessä julkaistussa New Yorkin Kolumbian yliopistossa sekä San Fransiscon aivojen tutkimusinstituutissa tehdyssä tutkimuksessa tutkijat arvioivat akuutteja marijuanan käyttöön liittyviä vaikutuksia käyttäjien kognitiivisessa suorituskyvyssä. Tutkimukseen osallistui 24 vapaaehtoista jotka ilmoittivat käyttävänsä kannabista vähintään 24 kertaa viikossa.

Tutkijat totesivat ettei marijuanalla ollut juurikaan merkittävää vaikutusta osallistujien työmuistiin tai episodiseen-, eli tapahtumamuistiin. Tutkijat päättelivät kannabiksella olevan vain minimaalisia vaikutuksia episodiseen- tai spatiaaliseen työmuistiin lähes päivittäisesti sitä käyttävillä. Kokonaisvaltaiseen reaktiotarkkuuteen sanojentunnistus- ja työmuistitehtävissä poltettu marijuana ei vaikuttanut, vaikkakin se lisäsi tehtävien ratkaisuun käytettyä aikaa.

"Tämä vaikutusmalli noudattaa samaa linjaa kuin aikaisemmat tulokset, jotka on saatu tutkimuksista joissa on tarkasteltu kannabiksen vaikutusta kognitiiviseen suorituskykyyn säännöllisesti käyttävillä. Tulokset ovat ristiriidassa aikaisempien tulosten kanssa, joissa havaittiin vähentynyttä tarkkuutta samoissa tehtävissä marijuanan käytön jälkeen. Havainto siitä, että säännöllisesti käyttävien reaktiotarkkuudessa ei ole muutoksia kannabiksen polttamisen jälkeen samassa mittakaavassa kuin satunnaiskäyttäjillä voi merkitä sitä, että lähes päivittäin kannabista käyttävät mahdollisesti kehittävät toleranssia joillekin kannabiksen käyttämisen aiheuttamille muutoksille käyttäytymisessä”.

Psychopharmacologyssä vuonna 2011 julkaistussa uudessa hollantilaistutkimuksessa vahvistettiin käsitys kokeneiden kannabiksen käyttäjien kehittämästä toleranssista kannabiksen akuutisti suorituskykyä heikentäville vaikutuksille. Tutkijat Maastrichtin yliopistossa Hollannissa arvioivat 12 satunnaiskäyttäjän ja 12 kokeneen käyttäjän THC:n nauttimista seuraavaa kognitiivista suorituskykyä placebokontrolloidussa kaksoissokkoristikkäistutkimuksessa.

Tutkijat havaitsivat THC:n antamisen  heikentävän satunnaiskäyttäjien suorituskykyä verrattuna kokeneiden käyttäjien suorituskykyyn tietyissä kognitiivisissa tehtävissä, kuten jaetun huomion tehtävässä. Tästä he päättelivät, että "kyseinen tutkimus todistaa kokeneiden käyttäjien kehittävän toleranssia kannabiksen käytöksellistä suorituskykyä heikentäville vaikutuksille".

Lähde:

NORML

sunnuntai 30. lokakuuta 2011

Anonymous-hakkeriryhmä uhkailee huumekartellia

Kansainvälinen hakkeri- ja aktivistiliike Anonymous uhkaa paljastaa Zetas-huumekartellin salaisuudet jos kartelli ei vapauta mielenosoituksesta kidnappaamaansa hakkeriryhmän jäsentä. Anonymous julkaisi netissä videon, jossa V niin kuin verikosto -elokuvasta tutuksi tulleeseen Guy Fawkes -maskiin pukeutunut mies uhkaa paljastaa muun muassa huumekartellin liiketoimet ja yhteistyökumppanien nimet ja osoitteet korruptoituneista poliiseista aina taksikuskeihin.

Anonymous-liikkeen hyökkäys huumekartellia vastaan on merkillinen ja uskalias käänne Meksikon huumesodassa. Zetas-kartelli on vastuussa tuhansien ihmisten kuolemista ja se tunnetaan erityisen brutaaleista menetelmistään, kuten uhrien päiden irti leikkaamisista. Anonymous-liike sai alkunsa nettifoorumista, joka on tarkoitettu eri maiden hallitusten arkaluontoisten asiakirjojen julkituomiseksi.

"Teitte valtavan virheen kidnapatessanne yhden meistä - vapauttakaa hänet", vaatii mies videolla. "Emme voi puolustaa itseämme aseilla… mutta voimme tehdä saman paljastamalla heidän omaisuutensa: autot, kodit, baarit ja bordellit. Se ei tule olemaan vaikeaa; tiedämme keitä he ovat ja missä he ovat."

Mies vihjaa myös, että Anonymous paljastaa ne valtamedian toimittajat, jotka tekevät huumekartellin kanssa yhteistyötä kirjoittamalla kielteisiä artikkeleja huumesotaa käyvästä Meksikon armeijasta.

"Vaadimme hänen vapauttamistaan. Jos hänelle tapahtuu jotain, tulette aina muistamaan päivämäärän 5. marraskuuta."

Kaapatun Anonymous-jäsenen nimeä ei kerrota, eikä videolta käy ilmi muuta kuin, että kidnappaus tapahtui Meksikon Veracruzissa pidetyn mielenosoituksen yhteydessä.

Jos Anonymous toteuttaa uhkauksensa nimien julkaisemisesta, se johtaa lähes varmasti ihmisten kuolemiin. Teksasin Austinista käsin toimivasta tiedusteluyritys Stratfordista arvellaan, että erityisessä vaarassa ovat huumekartelleista kirjoittavat bloggaajat, joihin huumekartelli voisi kohdistaa kostotoimenpiteitä.

DEA:n ulkomaantoimintojen entinen johtaja Mike Vigil arvioi, että huumekartellin pitää ottaa Anonymous-liikkeen uhkaus vakavasti. Vigil pitää uhkausta uskaliaana liikkeenä. Huumekartellin jäsenten nimien julkaiseminen ja nimien päätyminen kilpailevien huumejengien jäsenille tulee johtamaan Zetasia vastaan tehtyihin hyökkäyksiin.

Lähde: Houston Chronicle 29.10.2011

Kannabiksen kieltolaki ruokkii jengiväkivaltaa

Ryhmä kanadalaisia terveydenhoidon, tutkimuksen ja lain täytäntöönpanon asiantuntijoita vaatii kannabiksen laillistamista ja valvontaan ottamista sillä perusteella, että nykyinen lainsäädäntö painaa miljardien dollareiden kaupan pimeille markkinoille ja ruokkii jengiväkivaltaa.

Stop the Violence B.C.
-niminen ryhmä, johon kuuluu mm. poliisipäällystöä, lääkäreitä, yliopistojen professoreita ja lakiasiantuntijoita, julkaisi raportin nimeltä Breaking the Silence. Raportti osoittaa, että kannabiksen kieltolaki on tehoton ja sillä on paljon haittavaikutuksia.

"Tämä kannabiksen kieltolain ja järjestäytyneen rikollisuuden välinen yhteys on iso ongelma, josta varsinkaan poliitikot ja muut johtajat eivät keskustele", selittää ryhmän edustaja Evan Wood, joka työskentelee Brittäisen Kolumbian yliopistossa lääketieteen professorina. Hän johtaa myös BC Centre for Excellence in HIV/AIDS -keskuksen urbaanin terveyden tutkimusaloitetta. "Kaupunkiemme kaduilla käytävä jengisota on seurausta kannabiksen kieltolaista", Wood painottaa.

Raportissa kerrotaan, kuinka marihuanaa tuotetaan suuria määriä paikallisesti päinvastoin kuin kokaiinia ja heroiinia, joita täytyy tuoda ulkomailta. Raportissa viitataan vuonna 2009 tehtyyn Health Canadan tutkimukseen, jonka mukaan Kanadan Brittiläisen Kolumbian osavaltiossa on yli 430 000 marihuanan käyttäjää, kun taas heroiinin ja kokaiinin käyttäjien lukumäärä on vain murto-osa tuosta määrästä. Tämä selittää B.C:ssä kasvatetun marihuanan suuren voittomarginaalin ja miksi kieltolaki "on antanut niin suuren taloudellisen edun osavaltion järjestäytyneen rikollisuuden kasvulle", raportissa huomautetaan.

Ryhmän teettämän mielipidemittauksen mukaan

 • 87% B.C:n asukkaista on sitä mieltä, että jengiväkivalta on seurausta laittoman marihuanakaupan tuomista voitoista
 • 69% on sitä mieltä, että marihuanan kasvattajien ja myyjien vangitseminen on tehotonta ja osavaltion kannattaisi verottaa ja valvoa marihuanan tuotantoa
 • 75% mielestä marihuanan hallussapidosta kiinnijäämisestä ei pitäisi seurata rikosrekisterimerkintää
 • vain 12% kannatti nykyisten marihuanalakien säilyttämistä

Vaikka marihuanan laillistaminen ja käytön mainostaminen voisi aiheuttaa myös yhteiskunnallisia ongelmia, laillistaminen ja valvonta tiukkojen säädösten kautta voisi vähentää haittoja huomattavasti, raportissa todetaan.

Woodin mukaan marihuanan valvottu laillistaminen voisi sisältää myyntipaikkojen tiheyden, aukioloaikojen ja myytävän marihuanan vahvuuden säätelyä sekä ikärajoja ja verotuksellisia keinoja.

Jodie Emery, kannabisaktivisti ja vangitun kanadalaisen aktivistin Marc Emeryn puoliso, on jo kauan vaatinut laillistamista yhteiskunnallisten ongelmien vähentämiseksi.

"Jos yli puolet kaikista kanadalaisista haluaa kannabiksen lailliseksi, mutta vain noin 10% käyttää marihuanaa säännöllisesti, siitä on pakko ymmärtää se, etteivät ainoastaan pilven polttajat vaadi laillistamista saadakseen olla pilvessä. Paljon suurempi joukko ihmisiä vaatii laillistamista, koska heidän verorahoja tuhlataan, poliisien resurssit ohjataan aivan vääriin kohteisiin ja ihmisten elämä raunioitetaan."

Raportin esittelyvideo:Uutinen ryhmän raportista:

Lähde: Transform 28.10.2011 ja Cannabis Culture 27.10.2011

lauantai 29. lokakuuta 2011

Tutkimus: kannabinoidit voivat ehkäistä posttraumaattisen stressihäiriön oireita

Haifan yliopistossa tehdyissä rottakokeissa saatiin vitteitä siitä, että ainakin synteettisen marijuanan muodossa saadut kannabinoidit auttavat estämään posttraumaattisen stressihäiriön syntymistä. Tutkimuksen tulokset on julkaistu Neuropsychopharmacology-lehdessä.

"Löysimme 'mahdollisuuksien ikkunan', jonka aikana nautittu synteettinen marijuana auttaa posttraumaattisen stressioireyhtymän kaltaisten oireiden hallintaan rotilla", kertoo tutkimusta johtanut tohtori Irit Akirav Haifan yliopiston psykologian laitokselta. Tutkijaopiskelija Eti Ganon-Elazarin kanssa suoritetussa tutkimuksessa haluttiin arvioida kannabinoidien (synteettisen marijuanan) vaikutusta posttraumaattisen stressihäiriön kaltaisiin oireisiin rotilla. Rottien fysiologiset reaktiot traumaattisiin ja stressaaviin tilanteisiin muistuttavat hyvin paljon ihmisten kokemia reaktioita.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tutkijat altistivat joukon rottia äärimmäiselle stressille tarkkaillen niissä syntyviä oireita, jotka muistuttivat niitä jotka ihmiset kokevat, kuten esimerkiksi korostunutta säikähtämisherkkyyttä sekä stressireaktioita kontrolloivan HPA-akselin negatiivisten takaisinkytkentäsyklien häiriöitä. Seuraavaksi rotat jaettiin neljään ryhmään: yhdelle ryhmälle ei annettu marijuanaa ollenkaan; toiselle ryhmälle kannabinoidi-injektio annettiin kaksi tuntia traumaattiselle tapahtumalle altistumisen jälkeen; kolmannelle ryhmälle kannabinoidit annettiin 24 tunnin kuluttua ja neljännelle ryhmälle 48 tuntia altistumisen jälkeen.

Viikkoa myöhemmin tutkijat tarkastelivat rottia, ja huomasivat että ensimmäisen ryhmän rotat, jotka eivät olleet saaneet kannabinoideja ollenkaan, sekä neljännen ryhmän rotat, jotka olivat saaneet kannabinoidit 48 tunnin kuluttua traumaattisesta tapahtumasta, kärsivät edelleen posttraumaattisen stressihäiriön oireista sekä korkeista ahdistuneisuustasoista. Toisin kävi rotille, jotka saivat kannabinoideja kahden ja 24 tunnin kuluttua tapahtumasta:  posttraumaattisen stressihäiriön oireet katosivat, vaikka korkea ahdistuneisuustaso säilyi.

"Tämä indikoi sitä etteivät kannabinoidit pyyhkineet traumaattista tapahtumaa pois, mutta estivät post-traumaattisten oireiden syntymisen rottamallissa", tohtori Akirav kertoo. Hän lisää tulosten vihjaavan erityisen aikaikkunan olemassaolosta, jonka aikana marijuanan nauttiminen olisi tehokasta. Koska ihmisten elinkaari on pidempi kuin rottien, voisi olettaa myös tämän aikaikkunan olevan pidempi ihmisillä.

Tutkimuksen toisessa vaiheessa pyrittiin ymmärtämään aivoissa olevaa mekanismia, joka tapahtuu kannabinoidien nauttimisen aikana. Käytännössä tämä tapahtui toistamalla tutkimuksen ensimmäinen vaihe, mutta heti trauman jälkeen tutkijat injektoivat kannabinoidit suoraan aivojen mantelitumakkeiden alueelle, joka on vastuussa trauman käsittelystä. Myös näissä tapauksissa kannabinoidit estivät posttraumaattisen stressihäiriön oireiden syntymisen. Tästä tutkijat pystyivät päättelemään, että kannabinoidien vaikutusta välittää mantelitumakkeen CB1-reseptori.

Lähde:

ScienceDaily

perjantai 28. lokakuuta 2011

Tutkimus: lääkekannabiksesta apua Crohnin taudin hoidossa

Tutkijat ovat arvioineet lääkekannabiksen soveltuvuutta Crohnin taudin hoitoon. Kaikki tutkimuksessa mukana olleet potilaat totesivat kannabiksella olevan positiivisia vaikutuksia sairautensa aktiivisuudessa. Lisäksi potilaat raportoivat vähentynyttä tarvetta muiden lääkkeiden käytölle sekä leikkaushoidolle.

Israelilaiset tutkijat Meir Medical Centressä gastroenterologian ja hepatologian laitoksella arvioivat 30 Crohn-potilaan sairauden  aktiivisuutta, lääkityksen käyttöä, leikkaushoidon sekä sairaalahoidon tarvetta ennen ja jälkeen kannabiksen käytön. Tutkijat raportoivat kaikkien potilaiden todenneen kannabiksen käytöllä olleen positiivista vaikutusta taudin aktiivisuudessa ja dokumentoivat merkittävää parannusta 21 aiheen kohdalla. Erityisesti tutkijat huomasivat että kannabiksen käyttäminen vähensi merkittävästi tarvetta käyttää muita lääkkeitä. Osallistujat myös ilmoittivat tarvinneensä vähemmän leikkaushoitoa kannabiksen käyttönsä seurauksena.

"15 potilaalla oli 19 leikkausta keskimääräisesti yhdeksän vuoden aikana ennen kannabiksen käyttöä, mutta kolmen vuoden käytön aikana vain kaksi potilasta tarvitsi leikkaushoitoa." tutkijat kertovat. "Tulokset indikoivat kannabiksen mahdollista positiivista vaikutusta taudin aktiivisuudessa, kuten käy ilmi alentuneesta aktiivisuusindeksistä sekä muiden lääkkeiden sekä leikkaushoidon vähentyneestä tarpeesta. Placebokontrolloituja jatkotutkimuksia tarvitaan jotta saadaan täydellisesti arvioitua lääkekannabiksen tehokkuutta sekä mahdollisia sivuvaikutuksia Crohnin taudin hoidossa."

Tällähetkellä tutkijat Meir Medical Centressä arvioivat inhaloidun lääkekannabiksen turvallisuutta ja tehokkuutta Crohnin taudin sekä ulcerative colitiksen hoidossa placebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa. Crohnin tauti sekä ulcerative colitis ovat tulehduksellisia suolistosairauksia. Aikaisemmin tänä vuonna European Journal of Gastroenterology and Hepatologyssä julkaistun kyselytutkimuksen mukaan yksi kolmasosa colitis- ja puolet Crohn-potilaista ovat ilmoittaneet käyttäneensä kannabista lievittääkseen sairautensa oireita.

Lähde:

NORML

torstai 27. lokakuuta 2011

Kuinka hamppu pääsi pilveen: kannabiksen genomi on kartoitettu.

Kanadalainen tutkimusryhmä on jakanut Cannabis sativan geenit sekvensseihin. Samalla paljastuivat ne geneettiset muutokset, joiden tuloksena syntyivät kasvin lääkitsevät  ominaisuudet.

Jon Page on kasvibiokemisti ja biologian dosentti Saskatchewanin yliopistossa. Hän kertoo, miten yksinkertainen geneettinen kytkin on todennäköisesti vastuussa THCA:n, eli tetrahydrokannabinolihapon tuotannosta. THCA on kannabiksen aktiivisen ainesosan, THC:n esiaste.

"Transkriptomianalyysi paljasti että marijuanassa THCA-syntaasi geeni , THCA:n tuotantoon tarvittava entsyymi, on aktiivinen, mutta hampussa ei" Page kertoo.

Tim Hughes on projektin apulaisjohtaja sekä professori  Terrence Donellyn solujen ja molekyylibiologian tutkimuskeskuksella että Toronton yliopiston molekyyligenetiikan laitoksella. Hän kertoo tutkimusryhmän vertailleen voimakasta Purple Kush -kantaa Suomessa kehitettyyn Finola -hamppuun, jota kasvatetaan siementen tuotantoa varten. Hampussa ei THCA:ta ole, mutta siinä on toista, ei-psykoaktiivista substanssia nimeltään CBDA, cannabidiolihappo.

"Näiden kahden genomin yksityiskohtainen analyysi paljasti että lajikkeiden domestikaatio, kasvatus ja jalostus on aiheuttanut entsyymin ( CBDA-syntaasi ) häviämisen, joka muuten alkaisi kilpailla THCA:n tuotantoon käytetyistä metaboliiteista ( aineista, jotka osallistuvat aineenvaihduntaan )" Hughes kertoo.

Toisinsanoen tämä tarkoittaa sitä, että tuhansien vuosien kasvattamisen aikana, hamppufarmarit valikoiden jalostivat Cannabis sativaa kahdeksi eri variaatioksi; saadakseen yhdestä kuitua ja siemeniä, ja toisesta lääkettä. Marijuanaa on käytetty lääkkeenä yli 2 700 vuotta, ja sen lääkinnällistä potentiaalia tutkitaan yhä tänäkin päivänä.

"Kasvit ovat tänäkin päivänä suurin lääkkeiden lähde, sekä luontaisessa muodossa että lääkeyhdisteissä," Page selittää. "Vaikka julkaistuna on yli 20 kasvin genomit, riisistä ja maissistä lituruohoon, tämä on ensimmäinen lääkekasvin genomi."

Tutkijat odottavat Cannabis sativan genomin auttavan vastaamaan peruskysymyksiin kasvin biologiasta sekä sen lukemattomien sovellutusten kehittämisessä. Näihin lukeutuvat lajikkeet lääketuotantoon, suurituottoiset teollisuushamput sekä runsaasti öljyä tuottavat hampunsiemenvariaatiot. Hampunsiemenöljyssä on paljon mm. omega-6:sta, ihmiselle tärkeää rasvahappoa. Teollisuushamppujen kuitua käytetään mm. tekstiilien tuotantoon.

Canadian Hemp Trade Alliancen mukaan vuonna 2010 Kanadan alueella kylvettiin noin 10 117 satohehtaaria, suurin osa tästä sijaitsee Manitobassa. Koska hamppu assosioidaan marijuanaan, viljelijöiden tulee rekisteröityä Kanadan terveysministeriössä. Saskatoonissa oleva bioteknologiayritys, Prairie Plant Systems, valmistaa terveysministeriön tilauksesta lääkekannabista.

Lähde:

ScienceDaily

Rihanna ja muut viihdemaailman julkipössöt

Kansainvälinen lehdistö riehaantui keskiviikkona kun netissä levisi kuvia Grammy-palkitusta Rihannasta poistumassa Amsterdamin ehkä kuuluisimmasta coffee shopista, BullDogista. Elokuussa Suomessakin esiintynyt barbadolaiskaunotar ei ole aikaisemminkaan piilotellut viehtymystään kannabikseen. Esimerkiksi toukokuussa Rihanna juhlisti kaikkien kannabiksen ystävien juhlapäivää 4/20 pukeutumalla rastaperuukkiin ja kannabiksen lehdellä koristeltuun käsilaukkuun.

Ennen Amsterdamin visiittiään Rihanna herätti pahennusta tyhjentämällä Pariisilaisen seksiliikkeen ylimääräisistä dildoista ja hankkimalla porttikiellon pohjois-irlantilaisen farmarin maille rynnimällä videokuvauksissa pellolla yläosattomissa.

Rihanna on herättänyt moralisteissa pahennusta myös uuden albuminsa promosinglen videolla We found love, jossa nähdään useita viittauksia päihteiden käyttöön. Erityistä pahennusta on herättänyt videon loppupuolella nähtävä kohta, jossa Rihanna vetää henkeen rakastajansa suustaan puhaltamaa savua, joka on tulkittu kannabiksen ihannointina. Huumemyönteisyyden lisäksi videota on syytetty myös satunnaisiin seksisuhteisiin yllyttäväksi.

Vuonna 2010 Rihanna sai porttikiellon barbadolaishotelliin polteltuaan kannabista kavereidensa kanssa hotellihuoneessa. Tapaus herätti joissain ymmärtämättömissä faneissa kummastusta, sillä tähti oli aiemmin kertonyt vihaanvansa huumeita. Kyse on kuitenkin väärinkäsityksestä, sillä kannabis ei tunnetusti ole huume, vaan yrtti.

Rihanna - We Found Love (Official Video) ft. Calvin Harris:

 

Rihanna ei suinkaan ole ainoa supertähti, joka on kuluneen vuoden aikana pyörinyt otsikoissa kannabiksen takia. Kannabis on aina yhdistetty taiteelliseen luovuuteen ja leppoisaan elämänmenoon, eikä siten ole ihme, että lukuisat Hollywoodin ja musiikkibisneksen tähdet ovat auliisti kertoneet läheisestä suhteestaan yrttiin.

Snoop Dogg on yksi tunnetuimmista kannabiksen laillistamisen puolustajista, eikä amotivaatiosyndrooma näytä ottaneen yliotetta miehestä tänäkään vuonna. Viimeaikainen yhteistyö Mikkelin Jurassic Rockin pääesiintyjän Wiz Khalifan kanssa on tuottanut jo useampia kappaleita, joista ei käy epäselväksi millä asialla miehet ovat. Wiz Khalifa ilmoitti ennen elokuista Suomen keikkaansa toivovansa mahdollisimman monen fanin tulevan seuraamaan esiintymistä paukuissa.

Näyte Snoop Doggin ja Wiz Khalifan ruohonkatkuisesta yhteistyöstä. Snoop Dogg - This Weed Iz Mine f. Wiz Khalifa:

 

Mm. elokuvista 40 v. ja neitsyt, Superbad ja Zack ja Miri puuhaa pornoo tunnettu näyttelijä-kirjoittaja Seth Rogen on tunnettu kannabista ylistävistä lausunnoistaan. Promotessaan uutta 50/50 elokuvaansa Music Televisionin uutisissa Seth kertoi olevansa ylpeä siitä, että sai ohjaaja Kevin Smithin aloittamaan kannabiksen polttamisen ja että hänen kyky luoda uutta on parhaimmillaan kannabiksen vaikutuksen alaisena:

"Poltan paljon ruohoa kirjoittaessani. En tiedä auttaako se kirjoittamisprosessissa, mutta poltettuani kirjoittaminen ei tunnu työltä. Kuka yleensä haluaisi tehdä töitä?"

HighTimes haastatteli Taru sormusten herrasta –trilogian Frodon roolista tunnettua Elijah Woodia elokuussa. Elijah kertoi High Times -lehdelle miten usein jointti palaa Hollywoodissa: "Olemme tulleet siihen pisteeseen, jossa pössyttely vaikuttaa täysin luonnolliselta osalta elämää." Vaikka tähti ei itse myönnä polttavansa kannabista, hän kertoi pitävänsä kannabiskieltolakia täysin naurettavana.

Heinäkuun kannabispommista vastasi 64 miljoonaa albumia myynyt Lady Gaga, joka kertoi Howard Sternin haastattelussa 60-minuuttia ohjemassa käyttävänsä kannabista erityisen runsaasti tehdessään musiikkia. Lady Gaga katui aikaisempaa kokaiinin käyttöään, josta hän kertoi olleensa riippuvainen. Hän kertoi inhoavansa julkkiksia, jotka valehtelevat päihteiden käytöstä.


Kesäkuussa potin räjäytti Justin Timberlake, joka vahvisti sen mitä muut ovat tienneet jo kauan: mies polttaa pilveä. Timberlake kertoi hänen aivojensa tarvitsevan joskus lepoa ja että jotkut ihmiset vain ovat parempia pilvessä. Snoop Doggin ja Timberlaken tiedetään olleen ystäviä jo pitkään, joten onkohan Snoop toiminut Justinin kukkadiilerinä jo pidempään? Tätä valistunutta arviota puoltaa mm. se, että Timberlaken entinen tyttöystävä Cameron Diaz kertoi ostaneensa Snoopilta pilveä jo lukiossa.

Snoop Dogg ft Justin Timberlake & Charlie Wilson – Signs: "Tell me if it's weed that you needing, You want to breathe? I got the best weed minus seeds"


Vielä vähemmän yllättävänä voidaan pitää yhdysvaltalaisen ikonin, legendaarisen Willie Nelsonin tuomitsemista 500 dollarin sakkoihin huumeiden käyttövälineen hallussapidosta. Nelsonin keikkabussi pysäytettiin vuosi sitten marraskuussa viranomaisten toimesta, jotka löysivät bussista 56 grammaa höpöheinää.

Poliisi kertoi bussista löytyneen ensin yli kaksinkertaisen määrän ruohoa, mutta myöhemmässä punnituksessa oli määrä mystisesti pudonnut edellä mainittuun 56 grammaan, joka mahdollisti asian kuittaamisen vankilareissun sijaan sakolla. Kuvaavaa on, että oikeudenkäynnissä Willie Nelsonin syyttäjä yritti vakuuttaa tuomaria, ettei vanha vihtahousu ansaitse tästä pienestä rikkeestä kovaa tuomiota.


Willie Nelson pilvessä Larry Kingin haastattelussa:


Pari viikkoa ennen juhannusta jointtinsa kokkoon kantoi Sting, joka esiintyi Kansainvälisen komission riveissä vaatien huumeiden laillistamista mm. YK:n entisen pääsihteerin Kofi Annanin rinnalla.


Sting on jo aiemmin vedonnut kannabiksen laillistamisen puolesta. 58-vuotias artisti kirjoitti blogissaan, ettei kannabiksen käyttäjiä saisi vangita sellaisen rikoksen takia, mikä ei vahingoita ketään. Stingin mukaan huumesota on enemmän kuin epäonnistunut ja huumekieltolaki vahingoittaa yhteisöjämme.


Sting kehotti laillistamaan huumeet Drug Policy Alliancen videolla, jossa esiintyy mm. sijoittajaguru George Soros ja näyttelijä Montel Williams:


Kannabisaktivisti Johnny Deppin kanssa Pirates of the Caribbean –elokuvissa esiintynyt Natalia Portman kertoi toukokuussa rakastavansa nyt muodissa olevia kannabiskomedioita (stoner movies), vaikka hän onkin mielestään jo liian vanha imeskelemään bongia. Natalia paljasti polttaneensa pilveä kuitenkin yliopistoaikoinaan ja tukevansa sen laillistamista, joka sai monen Hollywoodin hienostorouvan aamukahvit roiskumaan sieraimista.

Suomessakin Sub tv:llä esitetyn Gossip Girl –sarjan naispuolisten pikkupössöjen ja vanhempien irstaiden homomiesten lumoama Chase Crawford jäi kiinni käärittyään autossaan tukevahkoa jointtia. Rangaistukseksi komistus sai 24 tuntia yhdyskuntapalvelua ja vuoden ehdollisen tuomion. Budisäkin pitäminen auton kojelaudalla osoittautui virheliikkeeksi.

Näyttelijä Whoopi Goldberg kertoi toukokuussa olleensa täysin pilvessä astellessaan 20 vuotta sitten pokkaamaan Oscaria parhaasta naissivupääosasta. Whoopi kertoi sihauttaneensa ennen palkintojenjakoseremoniaa rauhoittaakseen hermojaan, mutta huomanneensa sen olleen kohtalainen virhe: "Älä koskaan polta paukkuja jos on mahdollisuus, että joudut puhumaan sadoille miljoonille ihmisille".


Whoopi Oscareissa pilvessä:

 

Maailman komeimmaksi mieheksi useassa äänestyksessä valittu näyttelijä George Clooney vitsaili helmikuussa menneisyydestään, että jos hän olisi ollut poliitikko, hänen vaalisloganinsa olisi luultavasti ollut "join bongivedet". Clooney kertoi käyttäneensä nuoruudessaan runsaasti päihteitä ja harrastaneensa seksiä aivan liian monen naisen kanssa.

Emmy-palkittu näyttelijä Roseanne paljasti uudessa kirjassaan miten kannabis auttoi häntä pysymään tasapainossa, joka mahdollisti menestymisen ja rikastumisen: "THC:n, joka on luonnolinen yhdiste, pitäisi olla laillista. Sen pitäisi itse asiassa olla pakollista."

Hustler-lehden kustantajana tunnettu sananvapausaktivisti Larry Flynt kertoi 420 Magazine –lehdelle näkemyksistään kannabiksesta viime helmikuussa. "Hei, sinun ei tarvitse olla ydinfyysikko tajutaksesi, että kannabis on vähemmän vahingollista kuin alkoholi – jos se nyt on vahingollista lainkaan."  Flynt sanoi myös, ettei kannabis ole porttihuume sen enempää kuin normaalit seksisuhteet ovat portti sadistisiin perversioihin ja seksiriippuvuuteen. Aivan kuten normaalit ihmiset voivat nauttia aikuiselokuvista, niin normaalit ihmiset voivat nauttia kannabiksesta… Ja olla silti tuottavia, onnellisia ja terveellisiä ihmisiä.

Tammikuussa leipäläpeään raotti 73-vuotias Oscar-voittaja Jack Nicholson. Muutaman kerran Oscarilla palkittu Hollywoodin supertähti kritisoi Yhdysvaltojen huumesotaa ja kertoo edelleen polttavansa marihuanaa. Daily Mail -lehdelle antamassaan haastattelussa hän kertoo muun muassa: "En yleensä kerro tätä julkisuudessa, mutta me voimme pitää sitä (kannabista) parantavana aineena. Huumeteollisuus on valtava, sillä rahoitetaan terrorismia ja ulkomaalaisia rikollisjengejä. Yli 85 prosenttia USA:ssa vangituista miehistä on vankilassa huumeisiin liittyvistä rikoksista ja jokaisen vangin elättäminen maksaa 40 000 dollaria vuodessa. Jos ihmiset yrittäisivät tosissaan parantaa maan taloutta niin täällä käytäisiin vakavaa keskustelua laillistamisesta."

Yksi tunnetuimmista elokuvista, joissa Jack Nicholson on näytellyt, lienee Dennis Hopperin esikoisohjaus Easy Rider, jonka yhdessä kohtauksessa Jack Nicholson, Dennis Hopper ja Peter Fonda polttavat spliffejä nuotiotulen ääressä. Vuonna 2009 eli neljäkymmentä vuotta elokuvan ensi-illan jälkeen Peter Fonda kertoi heidän polttaneen oikeaa marihuanaa kuvauksissa.


Tammikuussa Jackass-tähti Preston Lacya syytettiin huumausaineiden hallussapidosta poliisin löydettyä uhkarohkeista tempuista tunnetun miehen hallusta mukavan keon kukunderia ja paketin epäilyttävän pitkiä sätkäpapereita. Lacya uhkaa nyt 2000 dollarin sakot ja jopa kahden vuoden vankeusrangaistus.

Legendaarinen Playboyn perustaja Hugh Hefner availi sanaista arkkuaan joulukuussa kertomalla että hänen mielestään kannabis tulisi laillistaa, koska "jos emme laillista sitä, maksamme samalla tavalla kuin maksoimme alkoholikieltolaista". Hefnerin mielestä kannabiksen käyttö on lääketieteellinen asia ja sitä tulisi sellaisena myös käsitellä.

Marraskuussa American Idol –tähti Adam Lambert, joka hässii nykyisin suomalaista bb-tähti Sauli Koskista, tai päinvastoin, päätti pajauttaa lavalla esiintyessään Amsterdamissa. Kappalevalinta oli aiheeseen erittäin sopiva: Jimi Hendrixin Purple Haze. Suuri kysymys suomalaisittain onkin, maistuuko Saulillekin nykyään paja, vai pitääkö Adamin käydä nurkan takana jooberilla?

Pajautus kohdasta 2:00 eteenpäin:


Iäkkäämpää naisväkeä saattaa kauhistuttaa marraskuussa mediassa levinnyt tieto, jonka mukaan 300 miljoonaa albumia myynyt Enriquen isä Julio Iglesias raahasi 80-luvulla pariskunnan seuraksi sänkyyn joka ilta uusia naisia ja tutustutti silloisen naisystävänsä ryhmäseksin ohella kokaiinin ja kannabiksen saloihin. Entinen naisystävä ei kuitenkaan syyttänyt Juliota kannabikseen tutustuttamisesta, koska "se oli 80-luvulla ihan normaalia".

Myös Kalifornian edellinen kuvernööri, Arnold Schwarzenegger aiheutti kohua marraskuussa julistamalla Jay Leno Showssa "ettei ketään kiinnosta jos poltat pilveä". Arnold oli juuri hetkeä aiemmin laskenut kannabiksen käytöstä langetettavia rangaistuksia. Nykyisin Kaliforniassa kannabiksen käyttö ei riitä pidätykseen eikä sen käytöstä voi saada rikosrekisteriä. Maksimissaan pössyttelystä lankeaa 100 dollarin pikasakko, jota terminaattori vertasi ylinopeussakkoon.

Kalifornian ex-kuvernööri näyttää nuoremmille mallia:


Näyttäkin siltä, että ainoa kestojulkkis, joka ei hypännyt kannabiskelkkaan viime vuonna, on vanha natsien nuorisopuolueen jäsen Paavi Benediktus XIV, joka ylisti maanantaina Hollannin hallituksen päätöstä rajoittaa ulkomaalaisten turistien pääsyä coffee shoppeihin.

Paavi kertoi katolisen kirkon yrittävän olla moraalinen ääni, joka puhuu kaikkien puolustuskyvyttömien (kuten seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lapsien, toim.huom.) ja yhteiskunnan marginaalissa olevien ihmisten puolesta.

Kumpaa sinä uskot, Paavia vai Arnoldia?

Historiallinen kyselytulos: 50 % amerikkalaisista kannattaa kannabiksen laillistamista

Tuoreen kyselyn mukaan 50 % amerikkalaisista haluaisi laillistaa kannabiksen ja 46 % pitäisi sen edelleen laittomana. Eniten laillistamista vastustavat 65 -vuotiaat ja sitä vanhemmat sekä konservatiivit, liberaalien sekä 18–29 vuotiaiden kannattaessa laillistamista eniten. Viime vuoden kyselyssä laillistamista kannatti 46 %.

Kun Gallup kysyi ensimmäista kertaa marijuanan laillistamisesta vuonna 1969, 12 % amerikkalaisista kannatti ajatusta 84 % vastustaessa sitä. Gallupin teettämissä kyselyissä laillistamisen kannatus säilyi noin 20 % tietämissä 1970 -luvun lopulta 1990 -luvun puoleen väliin asti, mutta on noussut siitä lähtien, ohittaen 30 % rajapyykin vuonna 2000, 40 % vuonna 2009, kivuten 50 % tämän vuoden lokakuussa suoritetussa vuosittaisessa kyselyssä.

Yhdysvaltojen valtiollisen huumeiden käytön tutkimusinstituutin NIDA:n  mukaan  marijuana on käytetyin laiton huume Yhdysvalloissa. Vuosittain tehtävässä kansallisessa huumeiden käyttöä ja terveyttä koskevassa kyselyssä saatiin vuonna 2009 selville, että 16,7 miljoonaa 12 vuotiasta tai sitä vanhempaa amerikkalaista oli käyttänyt marijuanaa vähintään kerrran kuussa ennen kyselyä. Määrät olivat kasvaneet kaikista vuosina 2002–2008 raportoiduista määristä.

Kannabiksen laillistamista ajava NORML väittää, että marijuana on viihdekäytössä kolmanneksi suosituin huume Yhdysvalloissa, alkoholin ja tupakan ollessa ainoita jotka sen päihittävät. Jotkut osavaltiot ovat dekriminalisoineet kannabiksen käytön, jotkut ovat tehneet sen lääkekäytöstä laillista, ja jotkut viranomaiset, mukaanlukien Yhdysvaltain liittovaltion julkisen terveydenhuollon entinen johtaja Joycelyn Elders, ovat vaatineet sen käytön laillistamista.

Gallupin viime vuonna teettämässä kyselyssä havaittiin 70 % amerikkalaisista haluavan laillisen oikeuden lääkäreille määrätä kannabista kivun ja kärsimyksen vähentämiseen. Amerikkalaiset ovat perinteisesti olleet enemmän kannabiksen laillisen lääkekäytön puolella sen yleiseen laillistamiseen verrattuna.

Nuorimmat amerikkalaiset eniten kannabiksen käytön laillistamisen kannalla

Kannabiksen laillistamisen kannatus on suoraan ja käänteisesti verrannollinen ikään, vaihdellen 18–29 vuotiaiden 62 % kannatuksesta 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien 31 % kannatukseen. Liberaalit kannattivat laillistamista kaksi kertaa todennäköisemmin kuin konservatiivit. Demokraatit sekä riippumattomat ovat todennäköisemmin laillistamassa kannabista kuin republikaanit. Miehet taas kannattivat laillistamista enemmän kuin naiset. Myös alueellisia eroja löytyi: ihmiset, jotka asuvat lännessä ja keskilännessä, puolsivat laillistamista enemmän kuin etelässä asuvat ihmiset.

Ratkaiseva tekijä?

Kannabiksen laillistamisen kannatus on noussut vuosien ajan tämän päivän 50 % asti, joka on suurin koskaan mitattu kannatuslukema. Mikäli nykyinen trendi kannabiksen laillistamisen suosion kasvussa jatkuu,se alkaa mahdollisesti kasata paineita saattaa liittovaltion lait yhteneväiseksi kansan enemmistön tahdon kanssa.

Lähde:

http://www.gallup.com/poll/150149/Record-High-Americans-Favor-Legalizing-Marijuana.aspx

keskiviikko 26. lokakuuta 2011

Poliisia varoitettu pikatestin epäluotettavuudesta

http://www.hs.fi/kotimaa/Poliisia+varoitettu+pikatestin+ep%C3%A4luotettavuudesta/a1305545734061

STT 

Apulaisoikeusasiamies varoitti viime marraskuussa poliisia liikennevalvonnassa käytetyn huumepikatestin epäluotettavuudesta. Testi antaa usein väärän positiivisen tuloksen.

Testi on erehtynyt todella usein kannabiksen, kokaiinin tai opiaattien tunnistamisessa. Näistä aineryhmistä tulee vääriä hälytyksiä jopa kaksi kertaa enemmän kuin oikeita. Amfetamiinin käytön testi havaitsee luotettavammin.

Apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja nojasi näkemyksessään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen huumepikatestin laboratoriotuloksiin.

Pajuoja kehotti poliiseja olemaan antamatta testin tuloksille liikaa painoa. Myös kuljettajan ajovirheitä ja käyttäytymistä on tärkeätä havainnoida.

Apulaisoikeusasiamies oli käsitellyt muun muassa tapausta, jossa pikatesti oli näyttänyt ajajan käyttäneen amfetamiinia ja kannabista. Poliisi pani hänet yöksi putkaan ja määräsi väliaikaisen ajokiellon. Myöhemmin selvisi, että ajajan käytöksen syy oli aivokasvain.

tiistai 25. lokakuuta 2011

Asiantuntijat vaikuttuneita Sativexin tehosta

MS-taudin hoitoon erikoistuneiden lääkärien konferenssissa esiteltiin uusimmat tulokset kannabiskasvista valmistetun Sativexin tehosta. Tulokset olivat yksiselitteisen positiivisia ja erittäin rohkaisevia. Peloista huolimatta kannabisvalmiste ei näytä aiheuttavan mielenterveysongelmia tai riippuvuutta.

Sativex sai myyntiluvan kuluneen vuoden aikana mm. Espanjassa, Saksassa, Tsekeissä ja Tanskassa. Britanniassa THC:tä ja CBD:tä sisältävä lääke tuli markkinoille jo vuonna 2010. Sativex on GW Pharmaceuticals –yhtiön kehittämä, mutta sen levityksestä vastaa Euroopassa Almirall ja Bayer. Aasiassa, Australiassa, Lähi-idässä ja Afrikassa Sativexin markkinoinnin hoitaa Novartis.

Professori Derek Wade Oxfordin yliopistosta kertoi, että Sativexia on luultavasti tutkittu enemmän kuin muita MS-potilaiden spastisuuden hoitoon kehitettyjä lääkkeitä yhteensä. Kliinisissä kokeissa oli mukana 1500 potilasta, jotka osallistuivat viiteentoista kolmannen vaiheen tutkimukseen.

Sativexia suihkutetaan suuhun ja potilaat voivat käyttää vuorokaudessa korkeintaan 12 annosta. Kaikki potilaat eivät saa Sativexista apua oireisiin, eikä sitä määrätä potilaille, joiden oireet eivät lievene merkittävästi ensimmäisellä hoitokerralla.

Sativex ei ole ainoa tutkittavana ollut kasviperäinen lääkevalmiste, mutta sen tutkimiseen liittyi erityisiä ongelmia kannabiksen laittoman aseman takia. Monet pelkäsivät sen käytön altistavan potilaat mielenterveysongelmille.

Haittavaikutukset lieviä ja ohimeneviä


Prosessori Wade oli luultavasti ensimmäinen Sativexia potilailleen määrännyt neurologi. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus kliinisistä lääkekokeista, joiden perusteella hän pitää Sativexin haittoja lievinä tai kohtalaisina, eivätkä ne ole ainakaan muiden spastisuuden hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden haittoja vakavampia. Professori Wade kertoi, etteivät tutkijat havainneet yhtään potilasta, joka olisi saanut psykiatrisia sivuoireita.

Äskettäin julkaistiin myös lumekontrolloitu tutkimus, jossa keskimäärin 3,6 vuotta Sativexia käyttäneiltä potilailta lopetettiin lääkkeen käyttö äkillisesti. Potilailla ei havaittu minkäänlaisia fyysisiä tai psyykkisiä vieroitusoireita, mutta useimmat heistä joutuivat aloittamaan hoidon uudelleen MS-taudin oireiden palattua.

"Sativex ei ole patenttiratkaisu kaikkiin vaivoihin tai ihmelääke, mutta sillä on kiistattomia hyötyjä niin spastisuuden kuin myös kivun ja unettomuuden hoidossa. Sativexin käyttöön ei liity erityisiä riskejä, joista pitäisi olla huolissaan", professori Wade tiivisti.

Lähde: PharmaTimes 24.10.2011

Australian lakimiesliitto ja Kolumbian presidentti laillistajien asialla

Australian lakimiesliitto pitää kannabiksen laittomuutta syynä sen suureen suosioon Tasmaniassa. Lakimiesliiton puheenjohtaja Greg Barns kertoi liiton kannattavan kannabiksen käytön, hallussapidon ja pienten määrien myynnin dekriminalisointia, jotta sen vetovoimaa saataisiin vähennettyä nuorison keskuudessa.

"Useimmat nuoret haluavat kokeilla huumeita. Jos se ei olisi laitonta, se ei olisi niin houkuttelevaa", Barns sanoi. Hänen mukaan kannabiksen käyttöön pitäisi suhtautua terveysasiana sen sijaan, että kannabisrikoksilla rasitetaan oikeuslaitosta.

Barns arvioi huumeiden liittyvän 70-80 prosenttiin Tasmanian oikeuslaitoksessa käsiteltäviin rikoksiin. Valtavat summat, jotka käytetään poliisitoimintaan ja kannabisrikosten ratkomiseen oikeudessa, tulisi siirtää kannabiksen käyttäjille suunnattuun terveysneuvontaan.

Barnsin mielestä kannabiksen käyttö on terveysasia ja valtio säästäisi rahaa kohdellessaan sitä sellaisena. Lakimiesliitto ilmoitti kannattavansa myös lääkekannabiksen laillistamista tukahduttaakseen "huonolaatuisen kannabiksen tarjonnan".

Laillisella kannabiksella huumeväkivaltaa vastaan


Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos vaatii kansainväliseltä yhteisöltä kovempia huumeiden vastaisia otteita, mutta ehdottaa samalla mietojen huumeiden, kuten kannabiksen maailmanlaajuista laillistamista.

"Meidän täytyy keskustella uusista lähestymistavoista. Ajattelemme edelleen samalla tavalla kuin olemme tehneet viimeiset 40 vuotta", Santos kertoi Metro-lehdelle antamassaan haastattelussa.

Santos pitää mietojen huumeiden laillistamista yhtenä ratkaisuna huumeväkivallan lopettamiseksi edellyttäen, että laillistaminen tehtäisiin globaalisti ja samanaikaisesti kaikkialla. Santos ei kuitenkaan lupaa Kolumbian ottavan asiassa ensimmäistä askelta, koska huumekauppa uhkaa maan kansallista turvallisuutta.

"Minut ristiinnaulittaisiin jos ottaisin ensimmäisen askeleen", Santos sanoi ja jatkoi, että "meidän on vaadittava kansainvälisiä toimia huumesalakuljetuksen kitkemiseksi ja mietittävä yhdessä uusia innovatiivisia lähestymistapoja." Kolumbian tilanne poikkeaa USA:n ja EU:n huumetilanteesta ja Santosin mukaan Kolumbiassa tarvitaan kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa, jossa huomioidaan kaikki huumekaupan lieveilmiöt, kuten rahanpesu ja asekauppa.

Meksikon entinen presidentti pitää Yhdysvaltoja syypäänä Meksikon huumeväkivaltaan

Vicente Fox, joka toimi Meksikon presidenttinä vuosina 2001-2006, on vaatinut aiemminkin huumekaupan laillistamista. BBC:n viime keskiviikkona haastattelema Fox toisti vaatimuksensa ja ilmoitti pitävänsä Yhdysvaltoja syypäänä Meksikon väkivaltaisuuksiin, joissa on kuollut jo 45 000 ihmistä viiden vuoden aikana.

Fox esittää huumekaupan laillistamista USA:ssa ja pitää sitä täysin mahdollisena poliittisena ratkaisuna: tuoreimmat mielipidemittaukset osoittavat, että jo 50% amerikkalaisista kannattaa kannabiksen laillistamista.

Vincente Fox BBC:llä:Lähde: The Mercury 24.10.2011, Metro World News 23.10.2011 ja BBC 19.10.2011

keskiviikko 19. lokakuuta 2011

Puolet amerikkalaisista kannattaa kannabiksen laillistamista

Ennätykselliset 50% Yhdysvaltojen asukkaista sanoo tuoreimman mielipidemittauksen mukaan, että kannabiksen käyttö tulisi laillistaa, kun luku viime vuonna oli 46%. Nyt 46%:n mielestä marihuana saisi pysyä laittomana. Vahva kannabiksen hyväksyvä trendi on noussut nopeasti vuoden 2006 36%:sta.

"Jos tämä kannabiksen laillistamisen hyväksyvä trendi jatkuu, alkaa syntyä painetta saattaa valtakunnan lait noudattamaan kansakunnan tahtoa," kertoo Gallup.com lehdistötiedotteessaan.

"Obaman hallinnon "huumesodan" eskalaatio ja sen hyökkäykset osavaltioiden lääkekannabislainsäädäntöä vastaan osoittavat yhä useammille amerikkalaisille, kuinka naurettavia ja haitallisia kieltolakiin perustuvat huumelakimme ovatkaan," sanoo Neill Franklin, LEAP:n eli kieltolakia vastustavien lainvalvontaviranomaisten järjestön toiminnanjohtaja ja entinen Baltimoren kaupungin huumepoliisi.

"Nämä mielipidemittauksen luvut sekä Kalifornian lääkäriliiton tuore kehotus lääkekannabiksen laillistamiseksi osoittavat tilanteen olevan nyt huumelainsäädännön uudistamista vaativien puolella. Ei ole ihme, että huumesotaa kannattavat ovat säikähtäneet ja kiihdyttävät hyökkäyksiään. Kansalaiset ovat havahtuneet huomaamaan sen tosiseikan, ettemme voi sallia enempää epäonnistuneen huumesodan taloudellisia ja inhimillisiä kustannuksia. Viisaat poliitikot varmasti huomaavat tämän."

"Viimeisimmät mielipideluvut paljastavat nyt harjoitettavan ankaran kieltolakipolitiikan hulluuden ja lahjottavuuden", kommentoi puolestaan Ethan Nadelman, Drug Policy Alliancen (DPA) perustaja ja toiminnanjohtaja. "Ei mitään muuta lakia toteuteta yhtä ankarasti ja itsepintaisesti, vaikka näin monet amerikkalaisista pitävät sitä täysin tarpeettomana."

"Miljardien dollareiden tuhlaaminen yli 800 000 ihmisen pidättämiseksi vuosittain kannabislakien rikkomisesta on hullua yhteiskuntapolitiikkaa ja sen lisäksi kohtuutonta ja hävytöntä poliisivoimien käyttämistä kulttuurisen ja poliittisen väittelyn toisen osapuolen hyväksi", tiivistää Nadelman.

"Tämä on historiallinen päivä vuosikymmeniä jatkuneessa sodassa kannabista vastaan," sanoo Marijuana Policy Projectin (MPP) toiminnanjohtaja Rob Kampia. "Tästä päivästä lähtien enemmistö amerikkalaisista uskoo, että marihuanan käytön tulisi olla laillista aikuisille."

"Lisäksi on selvää, että eräiden ikäluokkien keskuudessa laillistamisen kannatus vain nousee ajan myötä. Tämä ei yllätä lainkaan. Amerikkalaiset tietävät kieltolain olevan epäonnistunutta politiikkaa. Se piti paikkansa alkoholin kohdalla ja se pätee kannabikseen, mikä on paljon haitattomampaa kuin alkoholi. Amerikkalaiset sanovat nyt suoraan, että on tullut aika lopettaa aikuisten ihmisten pidättäminen kannabiksen käytöstä. Valitsemiemme kansanedustajien täytyy alkaa kuunnella kansaa", Kampia kehottaa.

Mielipidemittaus tuli mielenkiintoisena hetkenä, jolloin useat osavaltiot ovat uudistamassa kannabislakejaan ja kongressissa on useampiakin lakialoitteita, jotka rajoittaisivat liittovaltion sekaantumista marihuanapolitiikkaan.

Tällä hetkellä Obaman hallinto kääntänyt kokonaan alkuperäisen kantansa olla sekaantumatta lääkekannabiksen hyväksyneiden osavaltioiden tekemiin päätöksiin. Sen sijaan se pyrkii lisääntyvästi sulkemaan lääkekannabisteollisuutta Kaliforniassa ja muualla, mikä asiantuntijoiden mukaan ajaa potilaat laittomille markkinoille hankkimaan lääkkeensä.

Ainakin Kaliforniassa, Coloradossa ja Washingtonissa äänestetään ensi vuonna lakialoitteista, joissa vaaditaan kannabiksen verotusta ja valvontaa samalla tavalla kuin alkoholin osalta. Viime vuonna mielipidemittausten mukaan 70% amerikkalaisista kannattaa kannabiksen lääkejakelun laillistamista.

Katso tästä mielipidemittausten pidempiaikainen kehitys

Lähde: Gallup.com 17.10.2011, Toke of the Town 17.10.2011 ja NORML Blog 17.10.2011

Kuka johtaa sotaa lääkekannabista vastaan?

Presidentti Barack Obama on kautensa loppupuolella pettänyt totaalisesti vaalilupauksensa kannabislainsäädännön liberalisoimisesta ja lääkekannabiksen jättämisestä rauhaan liittovaltion sekaantumiselta. Liittovaltion sorto varsinkin lääkekannabista vastaan on koko ajan kiihtynyt. Yhdysvalloissa vallitsee epäselvyys siitä, kuka johtaa tätä kannabiksenvastaista kampanjaa.

Kalifornian liittovaltion syyttäjien edustajan mukaan aloite on peräisin kokonaan heiltä. Liittovaltion syyttäjät aloittivat lokakuun alussa viimeisimmän hyökkäyksen lääkekannabiksen jakelupisteiden omistajia vastaan uhaten sulkea osavaltion hyväksymät jakelupisteet ja takavarikoida niiden kiinteistöt.

Tämä ilmoitus on täysin vastoin Obaman vaalikampanjan lupausta pysyä erossa osavaltioiden lakeja noudattavista lääkekannabiksen jakelupaikoista. Oikeusministeri Eric Holder vakuutti julkisesti, etteivät liittovaltion syyttäjät aloita syytetoimia osavaltioiden lakeja noudattavia potilaita ja kannabiksen toimittajia kohtaan julistaen sen olevan tehotonta julkisten varojen käyttöä.

"Ei ole sattunut mitään erikoista, mikä olisi voinut yllyttää lainvalvonnan kimppuumme," sanoo Birotten edustaja Thom Mrozek. "Ympäri osavaltiota olemme saaneet huomata ongelmien kasvavan tasaisesti viimeisen parin vuoden aikana."

"Ne alueet, missä ensimmäiset varoitukset annettiin, ovat niitä alueita, missä paikallisviranomaiset ovat tehneet aloitteen marihuanakauppojen sulkemiseksi ja pyytäneet liittovaltion virkamiehiltä apua siihen," Mrozek jatkaa lisäten vielä, että USA:n liittovaltion syyttäjänvirasto jatkaa yhteistyötään paikallisviranomaisten kanssa kautta Kalifornian auttaakseen käynnissä olevaa yritystä kaupallisten marihuanaoperaatioiden lopettamiseksi.

Tilanteen sekavuudesta kertoo se, että San Diegon maakunnan liittovaltion syyttäjä Laura E. Duffy ilmoitti ottavansa kohteekseen sanomalehdet ja radiokanavat, joissa mainostetaan lääkekannabista. "Siitä on tullut valtavirtaa. Eikä se ole pelkästään sopimatonta, vaan meidän tulee miettiä sitä, millaisen viestin lähetämme lapsillemme," hän selitti haastattelussa. Loput kolme lääkekannabista jahtaavaa kalifornialaista syyttäjää eivät tukeneet Duffyn kantaa.

Kannabiksen laillistamista ajavat pelkäävät sitä, ettei Obaman hallinnolla ole aikaa puuttua asiaan. Law Enforcement Against Prohibition -järjestön edustaja Tom Angell kertoo: "Tässä on varmaan suureksi osaksi kysymys Obaman hallinnon välinpitämättömyydestä. Jossakin oikeusministeriössä olevat urahuumehaukat ovat säikähtäneet kannabiksen valvotun jakelun kasvavaa suosiota. He ovat laskelmoineet, ettei presidentti välitä enää tästä asiasta riittävästi puuttuakseen siihen. Valitettavasti äänestäjät tulevat syyttämään häntä tästä välinpitämättömyydestä äänestyskopissa ensi vuonna."

Harborside kannabiskaupan toiminnanjohtaja Steve De Angelo ei usko Kalifornian liittovaltion syyttäjien puheisiin: "Viimeisimmät syyttäjien toimet ovat osa useiden liittovaltion virastojen yhteistä hyökkäystä lääkekannabista vastaan ja hyökkäys on selvästi suunnattu marihuanan valvottuja ja luvalla toimivia kasvatus- ja jakelujärjestelmiä vastaan."

Ruotsin kuningatar Silvian rooli USA:n marihuanapolitiikassa

Onko sattumaa, että Obaman hallinnon kampanja lääkekannabista vastaan alkoi sen jälkeen kun Ruotsin kuningatar Silvia vieraili Valkoisessa talossa ojentamassa Michelle Obamaa huumeasioissa vuonna 2009? Kuningatar Silvia ei edusta mitään demokraattista kansan valitsemaa tahoa, vaan hän marssi Valkoiseen taloon edustamansa Mentor-säätiön keulakuvana. Viime päivinä suomalaisissa lehdissä on uutisoitu kuningattaren henkilökohtaisesti kokemasta vastenmielisyydestä 60- ja 70-lukujen hippiliikettä ja kannabista kohtaan.

Valkoisessa talossa Silvia tapasi Michelle Obaman sekä Valkoisen talon huumetoimiston, NIDA:n, Substance Abuse and Mental Health Administration (SAMHSA) ja Department of Health and Human Services -osastojen edustajia. Mentor-säätiö aikoo aktivoitua tukemaan USA:n huumeiden vastaisia pyrkimyksiä.

"On tärkeää, että hallitukset lisäävät resursseja ehkäisevään toimintaan", opasti Silvia.

Toisessa tapaamisessa Silvia keskusteli ulkoministeri Hillary Clintonin kanssa kansainvälisten huumeliigojen torjumisesta ja Silvia kertoi säätiönsä toiminnasta huumeita vastaan mm. Kolumbiassa. Hän oli huolissaan alueella leviävästä antautumismielialasta huumeongelman edessä. Hänhän on viettänyt lapsuutensa Brasiliassa.

"Etelä-Amerikassa on maita, joissa halutaan esimerkiksi laillistaa marihuana ja henkilökohtaisesti pidän sitä vaarallisena askeleena. Siten lähetetään vääriä signaaleja ja annetaan ymmärtää antautuvamme ja jopa vähätellään sitä, mikä on todella vaarallista. Olen siksi huolissani siitä, mitä Etelä-Amerikassa tapahtuu."

USA:n hallitus oli kutsunut Ruotsin terveysministerin Maria Larssonin ja muita ruotsalaisia edustajia Washingtoniin huumeiden vastaiseen kokoukseen kokemuksia vaihtamaan. USA oli vierailun aikana laatimassa uutta huumestrategiaa.

Mentor on Sveitsiin rekisteröity säätiö, jonka kansainvälinen hallinnollinen yksikkö on Britanniassa. Sen toimisto Mentor Arabia tukee toimintaa 22:ssa arabiliiton maassa ja Mentorilla on kansalliset toimistot Kolumbiassa, Saksassa, Liettuassa, Ruotsissa, Britanniassa ja USA:ssa.

Mentor-säätiö on vuonna 1994 perustettu organisaatio, joka on kansainvälisen pääoman turvin levinnyt ympäri maailmaa taustanaan ruotsalaisia pääomasijoittajia ja heidän asiakkaitaan ja kumppaneitaan, joiden keulakuva on puolestaan Ruotsin kuningas Kaarle.

Mentorin kotisivujen sisällössä vilahtaa Nils Bejerotin haamu ja näkyy Robert DuPontin kädenjälki. Sen tarjoamassa huumevalistuksessa kerrotaan mm. "tuoreiden tieteellisten tutkimuksien mukaan marihuanan pitkäaikainen käyttö aiheuttaa samanlaisia aivomuutoksia kuin muiden huumeiden pitkäaikainen käyttö". Mentor ilmoittaa ainoaksi lähteekseen USA:n NIDA:n (National Institute on Drug Abuse).

Kuningas Kaarlen kansainväliset liikekumppanit lahjoittavat omaatuntoaan pestäkseen roposiaan Silvian edustamalle huumesotasäätiölle, joka propagoi kannabiksen haitoista lapsen oikeuksien varjolla. Obaman hallinto on puolestaan sekaantunut kyynärpäitään myöten verilöylyyn nimeltään Meksikon huumesota, joka hyödyttää USA:n aseteollisuutta ja valtapyrkimyksiä Latinalaisessa Amerikassa ja raunioittaa lasten oikeudet, potilaan oikeudet ja ihmisoikeudet.

Lähde: Huffington Post 14.10.2011, Drugnews 24.10.2009 ja Mentor 10/2009

tiistai 18. lokakuuta 2011

Kalifornian lääkäriliitto vaatii kannabiksen laillistamista

Kalifornian lääkäriliitto (CMA) hyväksyi perjantaina virallisesti kannan, jonka mukaan kannabis tulisi laillistaa ja saattaa yhteiskunnan valvontaan. Päätös perustuu CMA:n komiteamietintöön (Cannabis and the Regulatory Void), josta käy ilmi, etteivät lääkärit saa nykyisen lainsäädännön takia riittävän laadukasta tutkimustietoa kannabiksesta. Lääkäriliiton mietintö on syvällinen analyysi kannabiksen asemasta ja yhteiskunnan toimenpiteistä sitä kohtaan.

CMA on USA:n ensimmäinen osavaltiotasoinen lääkärijärjestö, joka on omaksunut viralliseksi kannakseen kannabiksen laillistamisen. "CMA voi olla ensimmäinen, mutta ei viimeinen lääkäriliitto, joka ottaa tämän kannan. Harkitsimme päätöstämme perusteellisesti ja se perustuu ainoastaan tieteellisiin seikkoihin", kertoi CMA:n johtaja James T. Hay. CMA:n johtokunta hyväksyi kannabiksen laillistamisen ajamisen lääkäriliiton linjaksi yksimielisellä päätöksellä viime perjantain kokouksessa Anaheimissa.

USA:n liittovaltio luokittelee kannabiksen edelleen I-luokan huumausaineeksi, joka rajoittaa kannabiksen lääketieteellistä tutkimusta. Laillistamisvaatimuksen lisäksi CMA painottaakin, että kannabis tulisi myös luokitella uudelleen. Kannabista tulisi myös verottaa samalla tavalla kuin tupakkaa ja alkoholia.

"Meillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi tieteellistä näyttöä, jotta voisimme ymmärtää kannabiksen hyötyjä ja riskejä", sanoi CMA:n johtokunnan puheenjohtaja Paul Phinney. Phinneyn mukaan tällä hetkellä lääkekäyttöön tai viihdekäyttöön myytävän kannabiksen koostumuksesta tai vahvuudesta ei tarvitse kertoa yhtään mitään. Kannabis pitäisi laillistaa, jotta sitä voisi tutkia ja sen kauppaa säädellä.

Kalifornian osavaltio on jo dekriminalisoinut kannabiksen, mutta se on edelleen laiton liittovaltiotasolla. CMA suosittelee niin lääke- kuin viihdekäyttöön tarkoitetun kannabiksen laillistamista, jotta osavaltiot voisivat valvoa sen puhtautta ja turvallisuutta.

Lähde: CMA:n tiedote 16.10.2011

sunnuntai 16. lokakuuta 2011

Niukka enemmistö Kalifornian asukkaista vastustaa kannabiksen laillistamista – San Franciscossa enemmistö laillistamisen puolella

Uuden mielipidetutkimuksen mukaan Kalifornian osavaltion kaikki asukkaat eivät ole vielä aivan täysin siirtyneet kannattamaan kannabiksen laillistamisen ideaa.

Kalifornian äänestäjät torjuivat viime vuonna aloitteen laillistamisesta, mutta uusista toimenpiteistä asian äänestykseen saattamiseksi on käyty keskusteluja. Uusi lakialoite tullee äänestykseen 2012.

Tutkimuslaitos Public Policy Institute of Californian syyskuussa julkaisemassa osavaltionlaajuisessa kyselyssä selvisi, että 51 % siihen vastanneista vastusti laillistamista, 46 %:n kannattaessa sitä. PPIC:n mukaan kyselyn tulokset ovat samankaltaisia vuosi sitten toteutetun kyselyn tulosten kanssa.

Tuoreessa tutkimuksessa selvisi, että San Franciscon alue oli ainoa osa Kaliforniaa, jossa enemmistö kannatti laillistamista. Suurin osa Etelä-Kalifornian vastaajista oli laillistamista vastaan.

Tutkimuksen mukaan liberaalit ja demokraatit olivat todennäköisemmin laillistamisen kannalla, republikaanien ja konservatiivien vastustaessa. PPIC haastatteli 2002:a kalifornialaista täysi-ikäistä puhelimitse syyskuun alkupuolella.

Lähde:

http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/09/51-in-california-still-oppose-legalizing-marijuana-poll-finds.html

lauantai 15. lokakuuta 2011

New Yorkin poliisi lavastaa syyttömiä huumerikollisiksi

Entinen NYPD:n (New York Police Department) huumepoliisi Stephen Anderson todisti keskiviikkona oikeudessa poliisin lavastavan säännöllisesti syyttömiä ihmisiä huumerikoksiin pidätyskiintiöiden täyttämiseksi.

Anderson todisti oikeudessa yhteistyössä syyttäjän kanssa hänen jäätyä itse kiinni kokaiinin ujuttamisesta neljän henkilön haltuun baarissa Queensin kaupunginosassa. Hän kertoi nähneensä tällaista toimintaa paljon olipa sitten kyseessä poliisiesimiehet, peitepoliisit tai rikostutkijat. 

Anderson kutsuttiin oikeuteen todistamaan ettei laiton toiminta rajoitu ainoastaan yhteen poliisipartioon, vaan että kyseessä on laajempi ilmiö. "Näin tällaista tapahtuvan usein. Yksi huumesodan seurauksista on se, että poliisilla on kova paine tehdä paljon pidätyksiä ja helpoin tapa epärehellisille poliiseille on syyttömien ihmisten lavastaminen. Huumesota johtaa aina kieroon poliisitoimintaan – ja pidätyskiintiöt toimivat yllykkeenä näille laittomuuksille", Anderson kertoi.

NYPD:tä on arvosteltu yli 50 000 ihmisen pidättämisestä vuonna 2010 pienistä kannabiksen hallussapitorikoksista. Kannabiksen hallussapitorikos oli kaupungin yleisin rikos ja pidätetyistä 86% oli tummaihoisia tai latinoja, vaikka tutkimukset osoittavat kaupungin valkoisen väestön käyttävän kannabista enemmän.

Suurin osa näistä pidätyksistä on seurausta laittomista henkilöntarkastuksista. Kannabis dekriminalisoitiin New Yorkissa vuonna 1977 ja laki on edelleen voimassa, mutta kannabiksen polttaminen tai sen hallussapito julkisesti on kuitenkin laitonta.

Kannabiksen hallussapidosta pidätetyt ihmiset eivät yleensä ole polttaneet tai esitelleen sitä julkisesti, vaan heillä on ollut pieni määrä kannabista taskussa tai laukussa. Poliisilla on tapana pysäytellä ihmisiä ja komentaa heidät tyhjentämään taskunsa tai avaamaan laukkunsa ja useat ihmiset tottelevat poliisia, vaikka heidän ei lain mukaan tarvitse näin menetellä. Kun toimenpiteen kohteena oleva henkilö ottaa kannabikset pois taskustaan, tulevat ne julkisesti nähtäville, joka oikeuttaa henkilön pidättämiseen.

NYPD:n poliisikomentaja Ray Kelly teki viime kuussa poikkeuksellisen tunnustuksen käskettyään alaisiaan lopettamaan pidätykset, jotka perustuvat laittomiin henkilöntarkastuksiin.

Lähde: Toke of the Town 13.10.2011

keskiviikko 12. lokakuuta 2011

Maastrichtin kannabiskahvilat vain naapurimaiden asiakkaille

Maastrichtin kaupungin kannabiskahvilat päästävät lauantaista 1.10. alkaen ainoastaan hollantilaisia, saksalaisia ja belgialaisia turisteja tiloihinsa ostamaan ja nauttimaan kannabista. Päätöksen takana on kaupungin kannabiskahviloiden liitto, Society of United Coffeeshops.

"Olemme ottaneet käytäntöön naapurimaa -kriteerin", selittää Marc Josemans, liiton puheenjohtaja ja Easy Going -kahvilan omistaja.

"Tämä on meidän itsesäätelyä. Tämä ei ole laki, mutta tämä oli ainoa vaihtoehto tässä tilanteessa. Ratkaisu syntyi Maastrichtin kaupunginvaltuuston päätettyä, että jotakin täytyy tehdä niille 2,2 miljoonalle vieraalle, joita kaupunkiin saapuu vuosittain", Josemansin kertoi.

"Vieraat aiheuttavat paljon paineita tullessaan kapeille kaduillemme joukoittain, joten kaupunki päätti, että jotakin pitää tehdä liikenteelle ja häiriöille. Mutta suurin häiriötekijä ei ole kannabiskahviloiden lukumäärä tai niiden asiakkaat, vaan pimeät kauppiaat, jotka voivat olla agressiivisia, tappelevat ja ryöstävät turisteja."

Kaikkien Maastrichtin kannabiskahviloissa asioivien - 6000 päivässä, joista 4500 on ulkomaalaisia - piti jo aiemmin näyttää passinsa, mutta nyt kelpaavat vain Hollannin, Saksan ja Belgian passit.

"Osa ihmisistä tulee pettymään emmekä me voi olla ylpeitä kieltämällä pääsy vierailta, jotka ovat käyneet kahviloissamme 28 vuotta, eivätkä ole koskaan aiheuttaneet mitään ongelmia", sanoo 35 vuotta kannabista käyttänyt Josemans ja jatkaa, että "ongelmaksi voi muodostua se jos nämä ihmiset kääntyvät pimeille markkinoille täällä tai kotimaassaan".

Maastrichtin poliisin edustaja kertoi, ettei poliisi valvo kieltoa, eikä turistin ole laitonta mennä kannabiskahvilaan. Poliisi ei myöskään valvo henkilöllisyystarkastuksia. "Me teemme jokapäiväisiä töitämme siellä missä meitä tarvitaan", poliisin edustaja täsmensi.

Kannabiskahviloiden liitolla on suunnitelma siirtää seitsemän kaupungin 14:sta kahvilasta kaupungin laidalle, missä turistit voivat ostaa hasista ja marihuanaa. Ensimmäinen siirto tapahtuu vasta kesäkuussa 2013 ja rajoitus asetettiin voimaan vain välimenokauden ajaksi. Rajoituksista on tarkoitus luopua kun kahvilat ovat uudessa paikassa.

"Uudessa paikassa autojen pysäköinti tulee suoraan kannabiskahviloiden yhteyteen, joten pimeät kauppiaat eivät pääse häiritsemään asiakkaita."

Josemans kertoo, että Hollannin hallitus aikoo supistaa kannabiskahviloiden toimintaa ja suunnittelee maanlaajuista kieltoa kaikille muille paitsi hollantilaisille.

"Hallitus haluaa ottaa käyttöön ns. ruohopassin ensi vuoden tammikuussa, mutta me vastustamme sitä."

Hallituksen tiedonannon mukaan kannabiskahviloista tulee yksityisiä klubeja, joihin ainoastaan hollantilaiset pääsevät jäseniksi.

"Hallitus olettaa, että kannabiskahviloiden sulkeminen ulkomaisilta turisteilta takaa sen, etteivät he enää matkusta Hollantiin hankkimaan ja nauttimaan kannabista. Onhan monilla heistä käytettävissään laittomat markkinat välittömässä läheisyydessään", tiedonannossa todetaan. Tiedonannossa ei kerrottu tarkempaa päivämäärää tuleville rajoituksille.

Josemansin mukaan kannabiksen tarjonta ei ole ainoastaan Hollannin ongelma: "Tämä on myös muiden Euroopan maiden hallitusten ongelma, mutta kukaan ei ota vastuuta niistä miljoonista asiakkaista, jotka haluavat ostaa kannabista omaan käyttöönsä. Nyt pitäisi vetää päät puskasta ja laatia säädyllinen huumepolitiikka tämän ongelman hoitamiseksi."

Lähde: CNN 1.10.2011

lauantai 1. lokakuuta 2011

Poliisin väärinkäytökset kannabiksen kriminaalivalvonnassa

Huumausainerikoksia kirjattiin vuonna 2010 19670, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Huumausainerikoksista suurimman ryhmän muodostavat huumausaineen käyttörikokset, joita ilmeni 12087 (mistä oli kasvua edellisvuodesta 6-7%). Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi viidenneksen. Niitä tuli ilmi 1100.

Vuonna 2010 poliisin antamien tietojen mukaan poliisi suoritti kaikkiaan 17034 kotietsintää ja takavarikkoa, takavarikoi 15000 kannabiskasvia ja noin 80 kiloa "marihuanaa" sekä lisäksi ahdisteli ja retuutti tilastoimatonta määrää kannabiksen käyttäjiä. Poliisin antamiin tietoihin kannattaa suhtautua varauksella, koska jos poliisi tekee kotietsinnän ilman lupaa, ei sitä luultavasti tilastoida.

Kun poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 tammi-joulukuussa kaikkiaan 432000 rikosta, mikä on 8500 tapausta (2 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin, merkitsee huumerikosten kasvu poliisin keskittäneen resurssejaan käyttörikosten ja kannabiksen kotikasvatuksen selvittämiseen. (Lähde 1)

TuSKY keräsi lukijoiltaan kyselykaavakkeella kokemuksia poliisin toiminnasta viime keväästä saakka. Kertomuksia kertyi 24 kappaletta, joista neljä tuli naisilta, 16 miehiltä ja neljässä kertomuksessa ei selviä kertojan sukupuoli sekä lisäksi yhdeksässä tapauksessa on mukana useampi henkilö. Suurin osa tapauksista on tuoreita kokemuksia, mutta mukana on myös pari kertomusta, jotka kertovat pitempiaikaisesta ahdistelusta eli suomalaisesta "profiloinnista".

Kertomuksissa esille nousevat teot jakautuvat seuraavasti:

 • 17 kotietsintää
 • 14 henkilöntarkastusta tai -katsastusta eli ratsaamista
 • 5 pidätystä
 • 12 ahdistelua / profilointia
 • 4 huumepikatestiä eli tikutusta
 • 8 takavarikointia
 • 1 pikasakko

Kertomukset ovat hyvä otos huumevalvonnan tämän hetkisestä tilasta, koska ne kertovat huumepolitiikan käytännöstä mietintöjen ja juhlapuheiden takaa, huumesodan etulinjasta poliisin termein. Osa kertomuksista on voitu vahvistaa myös muista lähteistä saaduilla tiedoilla.

1. Poliisin esittäytyminen

Poliisin ottaessa kontaktia hänen pitää esittäytyä, mikä tapahtuu virkamerkkiä näyttämällä. Norjassa sattunut oikeistoterroristin isku toi esille ongelman poliisin tunnistamisesta, olihan kyseinen terroristi pukeutunut poliisiksi. Suomen poliisijohtaja Robin Lardot vahvisti poliisin tunnistamisohjeet teon jälkeen: poliisilla on oltava aina virkamerkki mukana, poliisilla on helposti tunnistettava virka-asu, liikkuu pääsääntöisesti pareittain ja ajaa merkityllä poliisiautolla. (Lähde 2)

Huumepoliisi liikkuu yleensä siviilivaatteissa, ajelee siviiliautolla, mutta kuitenkin vähintään pareittain. Tällöin virkamerkistä tunnistaminen on ainoa keino erottaa poliisit rikollisista tai huijareista.

Sangen tavallinen tapa ottaa kiinni huumerikollinen: "Musta maija tai siviiliauto, joskus kaksi tai kolme partiota saartavat ja joku huutaa auton ikkunasta "hei kaveri, pysähdy". "Onko henkilöllisyystodistusta, onko hakuja päällä, onko mitään päällä, katsotaan taskut".

Tietoomme tulleissa kertomuksissa poliisin tunnistaminen ei nouse esille. Usein poliisi turvautuu ns. profilointiin eli tutkii "vanhoja tuttujaan", jolloin molemmat osapuolet ovat oppineet tunnistamaan toisensa. Tämä vakiintunut käytäntö voi heikentää poliisin intoa esitellä virkamerkkiään.

2. Tarkastus, katsastus ja DNA

Suomessa pelkkä kannabiksen käyttö on kriminalisoitu ja siitä voidaan langettaa kuuden kuukauden vankeusrangaistus - mitä ei tosin koskaan ole langetettu. Käytön dekriminalisointi olisi huumausainepoliittisesti järkevä teko, mutta virkamiehet vastustavat sitä sen takia, että vankeusrangaistuksen säätämisellä on oikeutettu virkamiesten tunkeutuminen ihmisten yksityisyyteen: rangaistavuus oikeuttaa poliisin henkilöntarkastukset, kotietsinnät ja muut toimenpiteet.

Laki määrittelee sen, kuinka lähelle poliisi saa tulla kansalaisen fyysistä kehoa. Jos kannabiksen käyttö dekriminalisoitaisiin, menettäisi poliisi oikeuden tulla ihmisten taskuille ja laukuille mielivaltaisesti.

Poliisin oikeus rikkoa ihmisen koskemattomuus ja tunkeutua yksityisyyteen perustuu epäillyn rikoksen rangaistavuuteen. Lievin aste on henkilöntarkastus, eli poliisi voi tutkia taskut ja laukut pelkän käyttörikoksesta epäilyn perusteella. Käyttörikoksen laissa säädetty enimmäisrangaistus oikeuttaa tähän, vaikka ketään ei siis ole tuomittu vankilaan käytöstä. Henkilöntarkastus saadaan tehdä henkilölle, jota epäillään rikoksesta, josta voi enimmillään seurata vähintään kuusi kuukautta vankeutta.

Esimerkkejä siitä, miten oikeusvaltiossa ei saisi toimia pelkän poliisin intuition varassa:

"Olin ystäväni kanssa odottamassa linja-autoa pysäkillä Turun torilla, kun huomasin mustan maasturiauton tekevän u-käännöksen kohdallamme. Ulos astuivat 2 poliisia siviilivaatteissa ja nöyryyttävästi pistivät minut ja ystäväni seinää vasten n. 50 ihmisen tuijottaessa meitä tyyliin "vitun narkkarit" ! Kysyin pälvikaljuiselta poliisilta syytä ratsaamiseen ja vastaus oli vain naurua, että voimme tehdä näin." (9)

"Istuimme muutaman takkutukkaisen ystävän kanssa jokirannassa. Emme käyttäneet mitään päihteitä (alkoholia, tupakkaa tai hamppua). Siviilipoliisi auto pysähtyi taaksemme ja tuli saman tien meidät nähtyään tutkimaan taskumme ja reppumme. kyseltyämme syytä ratsiaan he vastasivat: "me nyt vaan käydään vähän tyyppejä läpi."" (10)

Henkilönkatsastus on ankarampi pakkokeino, jossa tullaan jo iholle. Tällöin epäillystä rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta. Poikkeuksena henkilönkatsastus voidaan suorittaa rattijuopumus- ja käyttörikosepäilyn yhteydessä.

Esimerkki täysin laittomasta henkilönkatsastuksesta: "Noh, kun asunnosta ei löytynyt mitään kiinnostavaa vaatteitten repimisen ja muutenkin kaikkien kaappien tyhjentämisen jälkee lattialle, nii he ajattelivat hieman nöyryyttää mua vielä ja päättivät että ehkäpä mun anuksessa on pajaa piilos, joten minut pyydettiin riisuutuun alasti kotonani keskellä olohuonetta ja näyttämään persereikäni." (19)

Poliisi ei saa tehdä henkilönkatsastusta, vaan ainoastaan samaa sukupuolta oleva terveydenhoitohenkilö, kuten lääkäri tai sairaanhoitaja.

Pakkokeinolaki mahdollistaa DNA-näytteen ottamisen henkilöltä, jos hän on epäilty rikoksesta, jonka maksimirangaistus on vähintään puoli vuotta vankeutta. Näytteitä otetaan etenkin henki- ja seksuaalirikoksia tutkittaessa. (Lähde 3)

Esimerkiksi nämä tapaukset ovat liioittelua henkilönkatsastuksessa: "Ensimmäinen käyttörikos annettiin kännykkävideosta jossa poltan jotai älyämpäristä. Kielsin sen olevan kannabista, mutta sain sakon kuitenkin. Tämän takia otettiin myös dna, sormenjäljet ja kuvat." (1)

"Kotietsinnässä löytyi viisi kasvia, poltteluvälineitä ja hieman lehteä. Tämän seurauksena minut ja veljeni vietiin poliisiasemalle putkaan, jossa vietimme kaksi yötä. Myönsimme syyllisyytemme heti kasvatukseen ja siitä huolimatta meitä kuulusteltiin jatkuvasti ja otettiin dna kokeet, sormenjäljet ja muut erityistuntomerkit. Viimein takaisin kotiin päästyämme koko huoneisto oli sekoitettu täysin." (17)

Poliisi ei saa suorittaa henkilöntarkastusta ilman, että poliisi on suorittamassa jotain tiettyä tehtävää, jolla tämä tarkastus voidaan perustella. Henkilön aiempi rikollinen tausta tai tietynlainen ulkonäkö eivät oikeuta henkilöntarkastukseen. Henkilöntarkastuksesta tulee pyytää henkilöntarkastuspöytäkirja.

3. Ahdistelu ja profilointi

Rikollisten profilointi on USA:n liittovaltion poliisin FBI:n kehittämä rikostutkinnan muoto, joka on saapunut Suomeen monien muiden amerikkalaisten rikostutkinnallisten innovaatioiden ohella. Profiloinnissa periaatteessa haetaan mahdollisia rikollisia todennäköisten tunnusmerkkien avulla, mutta sillä ei kuitenkaan ole sellaista tehoa, kuin TV-sarjoissa esitetään. (Lähde 4)

Suomessa huumepoliisi yrittää oikoa tutkinnallisia mutkia profiloimalla potentiaalisia huumeiden käyttäjiä, mikä tarkoittaa lähinnä hipinnäköisten ihmisten tehovalvontaa vaikka varsinkin kovien huumeiden käyttäjät voivat näyttää ennemmin urheilijanuorilta vasta varastetuissa urheiluvaatteissaan.

Apulaisoikeusmiehen antamissa huomautuksissa todetaan, ettei henkilön aikaisemmin saama tuomio saa vaikuttaa kotietsinnän suorittamiseen jollei mitään muuta perustetta löydy. Saamassamme aineistossa poliisin ahdistelu eli muutamien ihmisten ottaminen silmätikuksi näyttää tavalliselta taktiikalta tutkia kannabisrikoksia. Omaa työtään helpottaakseen poliisi seuraa "poliisin vanhoja tuttuja" ja joskus tietysti löytääkin jotain, mikä oikeuttaa jatkamaan tätä käytäntöä.

Poliisi ei saa suorittaa työtään tällä perusteella: "Kaikki tämä sen takia että olin noin vuotta aikaisemmin jäänyt kotikasvatuksesta kiinni ja ko. poliisit tunsivat minut ulkonäöltä. Ja tämän tapauksen jälkeen sama häiriintynyt kusipääpoliisi penkoo taskuni käytännössä joka kerta kun tulee vastaan. Että semmosta täällä hämeessä." (6)

"on ahdistelua ratsata minua jo n.15. kerran putkeen, kun ei minulta koskaan mitään ole löytynyt..." (20)


Profilointi muuttuu tällöin helposti häirinnäksi ja ahdisteluksi. Yhdessä tapauksessa erään kaupungin poliisi ilmoitti toisen kaupungin poliisille "huumehemmojen olevan tulossa", mikä aiheutti kotietsinnän aamulla, jonka tuloksena poliisi takavarikoi alle gramman verran lehteä. Tapaus kertoo siitä, millaisen resurssimäärän poliisikoneisto on panostanut yhden ainoan operaation taakse, josta seurauksena kirjoitetaan yksi sakko.

4. Tikutus eli huumepikatestin käyttö

EU-projektina toteutetussa tutkimuksessa huumepikatestit todettiin epäluotettaviksi erityisesti kannabiksen osalta ja sen mukaan niiden käyttöä tulisi rajoittaa, eikä niiden antamista tuloksista saisi tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksiä ennen pikatestin tuloksen varmistavaa laboratoriotutkimusta (Lähde 5). Tietoomme tulleiden tapausten valossa tikutusta käytetään jopa tilanteissa, jossa henkilö ei ajanut autoa, vaan hänet otettiin kadulla kiinni pikatestiä varten. Kaiken lisäksi pikatestin tulosta ei näytetty pakkotoimen kohteelle, vaikka sen tulosta käytettiin syynä kotietsinnälle.

"Olin kävelemässä töistä kotiin ja poliisit ajoivat jalkakäytävälle perääni ja kehoittivat pysähtymään. Tiedustelin heidän asiaansa niin ilmoitettiin, että "haiset pilvelle kilometrin päähän". Poliisit tutkivat minut ja kun eivät mitään löytäneet niin ottivat huumepikatesterin esiin joka näytti heidän mukaansa positiivista. Outoa sinänsä, koska en ollut kyseisenä päivänä mitään polttanu. Tulosta minulle ei näytetty." (6)


"Tulin pyörällä kotiin auttamasta isääni töissä, poliisi ajoi kotipihaani, jäin ihmeissäni tuijottamaan että millä asialla he olivat, hetken heitä tuijotettuani poliisi astui ulos autosta, ja tuli väittämään että olen epäilyttävä henkilö, herranjestas kai sitä omassa kotipihassaan saa ihmetellä mitä poliisi tekee kun istuu vaan autossa ja vahtaa minua, ilmeisesti partani ja "hipihtävä" ulkonäköni aiheutti epäilyksen...

... Sitten poliisi halusi tehdä minulle liikenteenvalvontaan tarkoitetun sylkitestin! Ihmettelenkin mistä lähtien omassa kotipihassaan oleminen on epäilyttävää toimintaa, ja oikeuttaa liikenteenvaltontaan tarkotetun sylkitestin tekemisen vaan sillä perusteella että olen poliisin mielestä epäilyttävä, vaikka en ole tehnyt mitään ansaitakseni kyseiset epäilyt. Annoin tehdä sylkitestin koska halusin että syynäys loppuu ja pääsen rentoutumaan kotiini työpäivän jälkeen, sylkitesti näytti negatiivista jonka jälkeen poliisit poistuivat paikalta nopeasti, olen hyvin vakuuttunut että jos siitä olisi jotain löytynyt, olisin joutunut kotietsinnän kohteeksi, koska minulle on ennenkin tehty kotietsintä yhtäkkiä syyllä "ei se poliisi täällä huvikseen ovia kolkuttele" -vaikka eivät löytäneet asunnoltani mitään rankaisemisen arvosta." (16)

Huumepikatestin tulos ei oikeuta kotietsintään, vaan tulos pitää varmistaa laboratoriossa ja senkin antama positiivinen tulos yksistään on kyseenalainen kotietsinnän peruste.

5. Kotietsintä

Kotietsinnöistä tuli 17 kertomusta, jotka todistavat siitä, kuinka matalaksi kotietsinnän kynnys on Suomessa asetettu. Pelkkä kannabiksen käytöstä epäily oikeuttaa nykylain mukaan kotietsintään - koska siitä on säädetty 6 kk:n vankeusrangaistus, jota ei ole koskaan langetettu. Kuolleen lain kirjaimen perusteella virkavallalla on oikeus rikkoa ihmisen perusoikeutta, oikeutta yksityisyyteen.

Kotirauha ja oikeus yksityisyyteen on länsimaisen demokraattisen yhteiskunnan peruskivi ja se on yksi Suomen perustuslain keskeisistä pykälistä, jota monessa maassa kunnioitetaan aivan eri tavalla kuin Suomessa. Näin se toteutuu Suomessa:

"Poliisit hyppäsivät ulos autosta ja tulivat kyselemään onko hakuja päällä ja kertoi nähneensä tutun näköisen naaman. Tämän perusteella he päättivät että paitani haisee kannabikselle. Sitten he kysyivät koska olen viimeksi nauttinut kannabista ja erehdyksissä vastasin että joitakin aikoja sitten. Tämän jälkeen poliisi ilmoitti että tämä oikeuttaa kotietsintään ja siitä homma sitten taas lähti... neljäs kerta omassa tilastossa.. Vuosi sitten sama tapahtui poistuessani paikallisesta puutarhakaupasta. Kummallakaan kertaa minulla ei ollut mukana kannabista." (3)

"Kuusi poliisia ryntäsi koputtamatta oveen sisälle, eivät näyttäneet kirjallista kotietsintä määräystä tai selittäneet perusteita kotietsinnälle pyynnöistä huolimatta. Kolmannen kerran pyytäessäni perusteita, uhkailivat niskottelu - syytteellä. Tai siis virkavallan vastustamisesta.." (8)

"XXXXX XXX-XXXXXXX koplineen saapui ystäväni rauhallisille syntymäpäiväkutsuille koska rappukäytävässä oli haissut kannabis. Eräs tyttö avasi oven ja poliisit rynnivät sisään muitta mutkitta. kävivät kaikki henkilöt ja asunnon läpi." (11)


"Pyynnöstäni keskustella tutkinnanjohtajan kanssa huolimatta toinen poliiseista kävi alhaalla soittamassa tai sitten ei, tuli takaisin kertoen kotietsintäluvan olevan. Sitten tulivat sisälle ja katsastivat koko kämpän, lähtivät pois ja kertoivat paperien tulevan postissa. Poliisit valehtelivat ensin että paperit tulevat perässä, ja myöhemmin puhelimessa, kunnes lopulta sain ne vämmäämällä itse asemalla." (12)

"Kotietsinnästä ei ilmoitettu minulle muutoin kuin jättämällä kotiini A5-kokoinen ruutupaperi, jolle oli hyvin epäselvästi kirjoitettu suurinpiirtein "Poliisi kävi täällä. Ota yhteyttä [huumeyksikkö]. Ylil. XXXX XXXXX". Minulle tai kellekään edustajalleni ei siis tarjottu mahdollisuutta olla paikalla kotietsintää tehdessä." (15)

"heräsin klo 9.00 siihen että poliisi käskee minut ylös sängystä. luonani oli pari ystävää. meillä kellään ei ole mitään rikosrekisteriä. 4 poliisia tuli asuntooni omilla avaimillaan, ja sanoi että on kotietsintämääräys. heillä ei ollut esittää kotietsintämääräystä. he tutkivat asunnon ja löysivät 0,1 g kannabiksen lehteä sekä bongin." (22)

"He kävelivät paikalle jossa istuimme ja koira puraisi laukkuani jonka jälkeen alkoi haukkua toisia koiria. Poliisit ottivat tietomme ylös ja kysyi meiltä kysymyksiä polttamisesta. Sen jälkeen poliisit tekivät ratsauksen kaikille neljälle. Kun mitään ei löytynyt kysyivät poliisit onko meillä ollut aiempaa tekemistä heidän kanssa. Minulta ei ollu aiempaa historiaa poliisin kanssa, eikä mitään ongelmaa heidän kanssaan. XXX-XXXXXXX antoi ymmärtää että koska koira merkkasi ja minulla ei ollut aiempaa tekemistä poliisin kanssa täytyy minun mennä asemalle keskustelemaan asiasta. Ihmettelin asiaa mutta minulle vakuutettiin että tämä on käytäntö. Asemalla esitettiin kysymyksiä kannabiksen poltosta ja käytöstä. Tämän jälkeen kysyttiin kotiosoitetta. Seuraavaksi minut laitettiin putkaan ja kotiini suoritettiin kotietsintä." (23)

Huumekoiran merkkaaminen ei oikeuta kotietsintään eikä huumekoiralla saa loukata henkilön yksityisyyttä julkisella paikalla. Tästä on olemassa apulaisoikeuskanslerin lausunto vuodelta 2005, jossa todetaan, että huumekoira saa "haistella ilmavirtauksia", mutta huumekoiralla ei saa haistella tiettyjä poliisin epäilyttäviksi kokemia ihmisiä (Lähde 6). Tutkimuksissa koiran hajuaistin on todettu olevan altis mm. ohjaajansa vaikutuksille: jos ohjaaja haluaa jonkun henkilön kiinni, koira aistii ohjaajansa antamat vinkit. Tällöin koira vahvistaa poliisin ennakkoasenteita ja "profilointia".

Suomi on saanut kotirauhan rikkomisista Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta tuomion, mikä muutti lakia mutta muuttaako se virkamiesten käytäntöä? Aineistossamme on kolme tapausta lainmuutoksen jälkeiseltä ajalta ja jo nyt yhdessä tapauksessa poliisi yritti suostutella henkilöä viemästä juttua käräjäoikeuteen, mikä on lain rikkomista sekin.

Kotietsinnästä säädetään pakkokeinolaissa. Esineen löytämiseksi kotietsinnän voi suorittaa, jos on aihetta epäillä rikosta, josta määräytyvä ankarin rangaistus on vähintään 6 kuukautta vankeutta. Esineen löytämiseksi suoritettavasta kotietsinnästä päättää vähintään komisarion arvoinen poliisiviranomainen, mutta kiinni otettavan, pidätettävän tai tuomioistuimeen tuotavan henkilön löytämiseksi järjestettävästä etsinnästä päättää yksittäinen poliisimies.

Myös kotietsinnän suorittaminen on säädelty laissa: poliisilla pitää olla kotietsintämääräys, poliisi ei saa sotkea paikkoja, asunnon haltijan tai hänen nimeämänsä todistaja pitää saada olla paikalla ja kotietsinnän saa tallentaa mahdollista oikeudenkäyntiä varten kameralla. Todistajan saa pyytää paikalle vaikka asunnon haltija olisi itse läsnä. Jos määräys on suullinen, silloin kotietsinnän syy pitää ilmoittaa etsinnän kohteena olevan asunnon omistajalle. Näin poliisi noudattaa pelisääntöjä:

"jos kerran on oikeus olla paikalla kun kotietsintä tehdään ni mites on asian laita kun en ollu kotona ja kämppä oli tyhjennetty käyttövälineistöstä. olimme samana päivänä tekemässä muuttoa pois (ja 15v serkku tyttö muutti vanhaan asuntooni)kun etsintä tapahtui.. serkkuni ja kummitätini olivat paikalla kun he tulivat uudestaan etsimään minua. kun sukulaiset eivät suostuneet antamaan numeroani niin poliist ottivat 15v tytöltä puhelimen pois ja etsivät sieltä minun numeroni.. onko tämä oikein?" (13)

"Sain käydä vessassa, mutta sitten minut siirrettiinkin välittömästi pihalla seisovan maijan takakonttiin kotietsinnän ajaksi. Olin puulla päähän lyöty ja jopa peloissani, minulle ei kerrottu mikä on homman nimi, maijaan vaan ja reilu kolmen vartin odotus takakontissa." (18)


Todistajan kutsuminen paikalle ja tapahtumien kuvaaminen on lain mukaista ja jopa suositeltavaa siltä varalta, että joudutaan oikeuteen. Kuvaamisen kieltäminen on lain vastaista. Yhdessä kertomuksessa asunnossa oli videokamera päällä poliisin tullessa asuntoon:

"Pyysimme lupaa saada kuvata videolle poliisin toimintaa huoneistossa, asunnossa asuvan henkilön videokameralla. Poliisit käskivät pistämään videokameran pois ja estivät kuvaamisen. Tallensin osan tilanteesta myös ääninauhurille josta selvästi kuuluu kun naispuolinen poiliisin edustaja käskee ystävääni laskemaan kuvauslaitteen pois." (11)

Kuvaaminen poliisin toimintatilanteissa on laillista - eihän sitä muuten esitettäisi TV:ssä! Sen sijaan poliisi ei saa kuvata ihmisiä tunnistettavasti omaan TV-ohjelmaansa. Poliisilla ei pitäisi olla mitään salattavaa toiminnassaan jos hän toimii oikein. Tästä on olemassa oikeuden päätös: syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksen mukaan poliisi suoritti kuulusteluissa julkista tehtävää, eikä siten ollut yksityisyyden suojan piirissä. Hovioikeus oli aiemmin vapauttanut miehen poliisin kuvaamisesta nostetusta syytteestä. (Lähde 7)

Kotietsinnän tutkinnasta oikeusistuimessa tuli voimaan uusi laki 1.8. Lain mukaan laittomasta kotietsinnästä voi tehdä rikosilmoituksen, joka poliisin on kirjattava. Saman yksikön tutkinnanjohtaja tai kukaan muukaan poliisiviranomainen ei voi päättää, ettei asiasta suoriteta esitutkintaa, sillä kaikki poliisin tekemäksi epäillyt rikokset tutkii virallinen syyttäjä. (Lähde 8)

6. Takavarikointi

Kotikasvatettujen kannabiskasvien takavarikoinnit ovat olleet rikosvalvonnan hämärä alue, koska poliisi on vienyt oikeuteen omasta mielestään kelpo todisteet kasvatusprojektista mutta nämä todisteet saattoivat kaatua helposti syytetyn osoitettua niiden olleen pelkkää lehteä ja vartta. Oikeudenkäynneistä saattoi muodostua kasvitieteellisiä farsseja ja näiden kiemuroitten oikaisemiseksi syyttäjät saivat vuonna 2010 uudet ohjeet, joiden mukaan jokaisesta kannabiskasvista voidaan syyttää sen mukaan, että siitä voi kasvaa 25 grammaa kukkaa tuottava emikasvi.

"Poliisi takavarikoi asunnostani kymmeniä useiden vuosien ikäisiä kaktuksia sekä satoja vasta idätettyjä kaktuksia ja muita mehikasveja, joissa ei ollut mitään laitonta. Vaikka myöhemmin kuulustelujen yhteydessä sain ne takaisin, ehti niistä suurin osa - varsinkin kaikki sadat pikkutaimet - kuolla. Vanhemmista kaktuksista henkiin jäi alle puolet, nekin huomattavasti kärsineinä. Samalla toki poliisi tehokkaasti tuhosi vaivalla tehdyn kissaturvallisen kaktuspöydän ja sotki asunnon multaan ja vaarallisiin kaktusten piikkeihin." (15)

"Viimein takaisin kotiin päästyämme koko huoneisto oli sekoitettu täysin. Jopa kaappien ja hyllyjen sisällöt oli kaadettu röyhkeästi lattialle. Minulta oli myös takavarikoitu kannettava tietokone, kamera ja kaikki kasvatus/polttelu välineet." (17)

Syyttäjän uusi ohjeistus yllyttää mielivaltaan ja on suomalaisen oikeuskäytännön vastainen, koska tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvasta teosta ei voida tuomita - paitsi hamppupensaan osalta.

Tällainen käytäntö tekee oikeudenkäynneistä farsseja ja tragedioita: yhdessä Turussa tuomitussa tapauksessa henkilö sai ehdonalaista siitä, että hänellä oli 50 pistokasta ja tainta kotona. Syyttäjän uusien ohjeiden mukaan hänet tuomittiin 1250 gramman kannabiserän hallussapidosta - erän jota ei oikeasti ollut olemassakaan!

Poliisin pitää palauttaa takavarikoimansa laillinen omaisuus tai korvata aiheuttamansa vahingot.

7. Pidätys

Poliisi voi pidättää henkilön, jos häntä on syytä epäillä rikoksesta, josta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta. Toisinaan epäillyn säilöön ottaminen on erittäin tärkeää odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi. Pidätyksen edellytyksenä ei tällöin tarvitse olla todennäköiset syyt. Riittää kun pidätettävää on syytä epäillä rikoksesta. Pidätettynä voidaan pitää enintään kolme päivää ilman oikeudenkäyntiä.

Pidätysoikeus on olemassa myös rikoksesta, josta lievin rangaistus on alle kaksi vuotta, mutta ankarin rangaistus vähintään vuosi. Rikoksesta epäilty voidaan tällöin pidättää, jos on syytä epäillä, että tämä lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Pidätys voidaan samoin perustein tehdä, jos on vaara, että epäilty vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa. Rikollista toimintaa todennäköisesti jatkava voidaan myös pidättää.

Yhdessä tapauksessa poliisi pidätti henkilön pelkän koiran merkkaamisen perusteella ja siksi, että henkilö oli ensikertalainen - vaikka häneltä ei tarkastuksessa löytynytkään mitään. Tällainen ei ole lainmukaista eikä poliisilla ollut tässä tapauksessa mitään sellaista ylimääräistä perustetta, jolla se olisi voinut perustella pidätystä.

"Kotietsinnässä löytyi viisi kasvia, poltteluvälineitä ja hieman lehteä. Tämän seurauksena minut ja veljeni vietiin poliisiasemalle putkaan, jossa vietimme kaksi yötä. Myönsimme syyllisyytemme heti kasvatukseen ja siitä huolimatta meitä kuulusteltiin jatkuvasti ja otettiin dna kokeet, sormenjäljet ja muut erityistuntomerkit." (17)

"poliisi suoritti aamulla 28.08.2011 kotietsinnän koiran kanssa olohuoneessa olevan bongin ja muutaman gramman kannabiksen takia (jotka he löysivät pidätyksen yhteydessä) ja löysivät seinävaatteella piilotetun makuuhuoneeni ja siellä olevat 3 kannabis kasvia. vietin yön putkassa ja poliisi syyttää minua nyt haitanteosta virkamiehelle, käyttörikoksesta ja huumausaine rikoksesta. poliisi uhkasi pitää minua 3 päivää tutkintavankeudessa heti kun aloin kuulusteluissa puhumaan syytteen nostamisesta. poliisi psyykkasi minua kirjalliseen menettelyyn ja suostuin siinä tilanteessa koska en halunnut viettää putkassa kolmea päivää." (24)

8. Rike- eli pikasakko

Alunperin lainlaatija ei olisi halunnut rangaista pelkästä huumausaineen käytöstä, koska tällainen on suomalaisen oikeuskäytännön vastaista: pelkästään itseään vahingoittavasta teosta ei pidä rangaista. Rankaiseva kanta voitti kolikon heitolla asiaa käsittelevässä valiokunnassa, mutta tämän vastapainoksi säädettiin pykälät syyttämättä ja tuomitsematta jättämisestä, joita ei kuitenkaan ole noudatettu. Suomeen muodostui ankara linja huumeen käyttörikoksen rankaisemisessa.

Koska oikeudenkäynneistä saattoi tulla kalliita farsseja ja tuomitut saattoivat valittaa edelleen hovioikeuteen, säädettiin vuonna 2001 ns. pikasakkolaki, jonka mukaan virkamies voi kirjoittaa maksumääräyksen pieneksi katsomastaan teosta. Tämän jälkeen pikasakko on korvannut lainlaatijan tarkoittaman syyttämättä- ja tuomitsemattajättämislinjan käyttörikoksissa. Sakotetulla on lain sallima oikeus valittaa sakoista ja viedä juttunsa oikeuteen.

Pikasakkotapauksia ei erikseen kysytty ja niitä tulikin vain yksi, jossa poliisi oli antanut sakot kaverin kännykkäkamerasta löydetyn videon perusteella:

"Ensimmäinen käyttörikos annettettiin kännykkävideosta jossa poltan jotai älyämpäristä. Kielsin sen olevan kannabista, mutta sain sakon kuitenkin." (1)

Pikasakkoja saaneet eivät yleensä valita rangaistuksestaan, vaikka siihen on täydet oikeudet ja usein hyvä syy. Pikasakkoja jaetaan niin mitättömistä teoista ja pienistä määristä, ettei syyttäjä lähde ajamaan syytettä eikä käräjäoikeus tuomitsemaan ja tapaus raukeaa.

Valitusmahdollisuudesta pitäisi kertoa pikasakkoa annettaessa, koska lähtökohta on tuomitsematta jättäminen mitättömien määrien kohdalla. Poliisi ei välttämättä halua muistuttaa asiasta.

Vuoden 2001 huumausainelain mukaan poliisi voi jättää sakon antamatta tai syyttäjä sakon vahvistamatta, jos henkilö hakeutuu hoitoon. Hoitoonohjaus on tärkeä tavoite myös poliisin omassa huumausaineiden vastaisessa strategiassa. Lain edellyttämä hoitoonohjaus on osoittautunut yhdeksi huumesodan farsseista. Poliisin keskuudessa on todettu vallitsevan ns. hoitopessimismi. On myös väärin jättää kriminaalivirkamiehen vastuulle kansalaisen terveydestä huolehtiminen. (Lähde 9)

Aikoinaan vähäpätöisistä teoista suositeltiin toimenpiteistä ja rankaisemisesta luopumista, jotta resursseja saataisiin suunnattua suurempien ongelmien ratkaisemiseen. Pikasakotus on kuitenkin lisännyt rankaisemisen määrää: nyt poliisi jakelee pikasakkoja teoista, joihin se ei välillä puuttunut lainkaan.

Pohdintaa: käytön rankaiseminen mielivallan oikeutuksena


Poliisin suorittamat kotietsinnät ovat nousseet uutisaiheeksi ja julkiseen keskusteluun sen jälkeen, kun aloimme kerätä aineistoa kannabiksen käyttäjien kokemuksista keväällä 2011. Kotietsinnöistä tulikin eniten palautetta, koska virkamiesten tunkeutuminen kotiin on traumaattinen kokemus demokratiaa ja ihmisarvoja toitottavassa valtiossa.

Kotirauhan rikkominen kansalaiselle kuuluvan perusoikeuden loukkauksena tulisi nostaa näkyvämmin esille, koska julkisuudessa puhutaan paljon turvallisuudesta. Sen vuoksi kansalaiset ovat olleet valmiita luopumaan perustuslaillisista oikeuksistaan ja sen varjolla käytetään paljon rahaa turvatekniikkaan. Todellisen turvallisuuden tunteen luo se, että saa olla omassa rauhassaan kotonaan. Kotirauha kuuluu myös vuokralaiselle, vaikka hänellä olisi takkutukka!

Jos arvioidaan keskimääräisen kotikasvatetun kannabiksen takavarikon olevan viisi kasvia, merkitsee 15 000 kasvin takavarikointi vähintään 3000 kotietsintää kannabiksen takia. Otsikoihin päässeet isot takavarikot kuittaantuvat sillä, että kertomuksien perusteella suuressa osassa kotietsintöjä paljastuu alle 5 kasvia tai niissä vedetään jopa vesiperä. Arvio 3000 kotietsinnästä vuodessa pelkästään kannabiksen kotikasvatuksen kitkemiseksi on alin arvio ja luku on luultavasti suurempi. (lähde 10)

Kotietsinnät oikeutetaan yleensä käytön rankaisemiseksi säädetyllä vankeusrangaistuksella. Käytön rankaisemisesta säädetty kuuden kuukauden vankeusrangaistus on kuollut eli nukkumaan jätetty laki, jolla oikeutetaan perustuslaillisten oikeuksien kuten kotirauhan rikkominen. (Lähde 11)

Käytöstä rangaistaan pikasakolla, jota moni kannabiksenkäyttäjä on alkanut pitää kannabisverona, jonka voi maksaa vaikka pari kertaa vuodessa. Se ei ole siis ennaltaehkäisevä toimenpide vaikka sitä mainostetaan sellaisena. Se sisältää mahdollisen pommin jos kaikki sakotetut alkavat vaatia oikeuskäsittelyä.

Laissa velvoitetaan ohjaamaan hoitoon rankaisun vaihtoehtona, mikä tarkoittaa sitä, että poliisi kysyy tarvitseeko pidätetty hoitoa ja poliisilaitoksilla on sosiaalityöntekijä hoitamassa asiaa eteenpäin.

Poliisin julkisissa lausunnoissa tulee esille poliisin kanta hoitoon ja käyttäjiin. Tässä esimerkki vuodelta 2005, missä Turun poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkö Martti Leppänen selittää paikallislehti Turkulaisen jutussa käyttörikostutkintaa poliisin näkökulmasta:

- Myös poliisitutkinnalla on tässä asiassa painoarvoa. Turussa huumausainerikoksia tutkivat poliisit eivät usko, että käyttäjä on aina ensikertalainen. Hänet laitetaan tunnustamaan myös aikaisemmat tekonsa. (Lähde 12)

Toisessa esimerkissä poliisi uskoo oman toimintansa "ennaltaehkäisevään luonteeseen" ja pitää sakotusta haitattomampana kuin huumeiden käyttöä:

Rinne: "Mä näen, että sillä on yleisestävä vaikutus, että se ei ole laillista. Ja tätä kautta mä ainakin toivon, että jokainen joka harkitsee ja miettii aineiden käyttöä, tietää, että sillä voi olla seurauksia. Sakko on kuitenkin kohtuullisen pieni seuraus siitä, mitä se voi aiheuttaa muuten, nää aineet." (Lähde 13)

Kertomuksissa tulee esille se, että poliisin toiminnan kohteeksi kertovat poliisin tehostaneen kotietsintöjä parin viime vuoden aikana. Tuoreen THL:n tutkimuksen mukaan tämän toiminnan ei-aiottu seuraus on ollut lainkuuliaisuuden heikentyminen eikä ennaltaehkäisy: lainvalvonnan kiristyessä kannabiksen käyttö ja suosio vain kasvavat.

Poliisin toteuttama huumevalvonta on johtanut ns. profilointiin ja tiettyjen ihmisryhmien ahdisteluun. Tämä syrjäyttää ihmisiä ja aiheuttaa pienemmiltä paikkakunnilta poismuuttoa suurempiin keskuksiin. Tämä on poliisin ja ns. suuren yleisön silmissä täysin mitätön asia, mihin ei ole kiinnitetty huomiota. Siksi pitäisi tutkia, kuinka paljon vuoden aikana jaetuista pikasakoista ja tehdyistä kotietsinnöistä on yhden väestönosan ahdistelua. Ahdistelu ja marginalisointi on merkittävä syrjäyttävä tekijä ja aina perustuslain vastaista: ihmisiä pitää kohdella tasavertaisina tai sitten poistaa eriarvoisuutta synnyttävä laki ja sen täytäntöönpano.

Tätä häirintää pitäisi tarkastella saatujen tulosten valossa: ovatko muutamat kannabisgrammat tai pensaat sen arvoisia, että ne oikeuttavat poliisin profiloinnin ja tietyn ihmisryhmän ahdistelun omien ennakkoluulojensa varassa ja rajallisten resurssiensa tuhlaamisen?

Turun poliisin tutkinnanjohtaja Harri Savolainen otti kantaa keskusteluun poliisin resursseista:

"Pikemminkin olisi syytä käydä keskustelua poliisin vähenevistä voimavaroista ja siitä, miten se vaikuttaa palvelukykyymme. Jo nyt joudumme myymään "ei oota", joka on todella ikävää ja rasittaa henkisesti meitä kaikkia."

"Esimerkiksi vuonna 1974 Naantalissa oli 20 poliisia ja kylällä asukkaita 6 000. Tunsimme melkein jokaisen ainakin kasvoilta ja palvelimme hyvin kansalaisia. Aikaa ja mahdollisuuksia oli etsiä vanhan mummelin karannutta koiraa ja paljon muuta. Nyt samassa kaupungissa on 18 000 asukasta, eikä yhtään poliisia sijoitettuna ihmisten lähelle. Tähän on tultu kaikkialla maassamme eikä tulevaisuus näytä yhtään paremmalta. Tästä me rivipoliisit olemme todella pahoillamme, sillä "etulinjassa" kohtaamme joka päivä reaalitodellisuuden ja riittämättömyyden tunteen!"

"Edelliseen viitaten näkisin yhteiskunnassamme olevan vakavampiakin ongelmia ratkottavana kuin parin euron alennus ruuasta tai ilmainen junamatka. Mutta mehän olemme juuri niin hyvä ja kansalaisia hyvin palveleva organisaatio kun yhteiskunta haluaa meidän olevan!" (Lähde 14)

Kannabiksen käyttäjät ja kasvattajat ovat tahtomattaan myös huumesodan "etulinjassa" poliisia vastassa ja onkin tarpeen arvioida sitä, mikä on nykyisen politiikan kustannus- ja hyötysuhde jos kerran poliisi joutuu "myymään ei-oota" väkivalta- ja talousrikollisuuden edessä? Väärästä politiikasta kärsii koko kansa.

Tässä aineistossa eivät nouse esille ne kriminaalipolitiikan oheiskustannukset, joita yhdistyksen tietoon tulee yksittäistapauksina. Pienikin rangaistus kuten pikasakko voi aiheuttaa työ- tai opiskelupaikan menetyksen. Yhdessä tapauksessa henkilö sai pelkän huomautuksen kannabiksen käyttörikoksesta ja jälkeenpäin hänelle selvisi, ettei hän saa koulutusta vastaavaa työpaikkaa viiden vuoden aikana rangaistuksesta. Tämä on tuskin ollut aikoinaan lainsäätäjän tarkoitus vaan kyseessä on byrokratian omalakinen kehitys, josta ei päätetä demokraattisen keskustelun kautta.

Yhdistykselle tulleissa tapauksissa poliisien toimintaa leimaa se, että he eivät noudata lakia ja luottavat siihen, etteivät kohteeksi joutuneet tunne lakia eivätkä myöskään valita asiassa eteenpäin. Poliisi myös luottaa valistumattomaan julkiseen keskusteluun huumeista ja huumepolitiikasta, jota on sensuroitu valtiovallan taholta mm. kieltämällä kannabisyhdistyksien rekisteröinti - mikä sekin on perustuslain vastaista.

Itseään vahingoittavasta teosta rankaiseminen on vastoin suomalaista oikeuskäytäntöä. Tämän mukaan pelkästään huumeiden käytöstä ei pitäisi rangaista. Rankaisemisen vastapainoksi säädetty hoitoonohjaus ei toimi lakia valvovan virkamiehen "hoitopessimismin" ja ennakkoasenteiden takia. Tämä on vastoin Suomen huumelainsäädännön perustana olevan vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa asetettua tavoitetta "ihmiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin parantaminen". (Lähde 15)

Laissa säädetty kuuden kuukauden vankeusrangaistus on käytännössä kuollut lain kirjain, mutta sen perusteella poliisi loukkaa kansalaisoikeuksia niin, että Suomen valtio on saanut tuomioita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta. Huumeiden käytöstä rankaiseminen, kuten sitä tällä hetkellä Suomessa toteutetaan, on Suomen perustuslain vastaista.


Lähteet

Lähde 1:

Pakkokeinot 2010:

http://www.stat.fi/til/pkei/2010/pkei_2010_2011-06-01_fi.pdf

Poliisin tilastot:

http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/PFBD/81275D0E497FFF0FC225784C002FD343?opendocument

Huumausainerikokset:

http://www.poliisi.fi/poliisi/krp/home.nsf/PFBD/81275D0E497FFF0FC225784C002FD343/$file/Huumausainerikokset+2010_tilastoliite.pdf?OpenElement

Pakkokeinot:

http://www.stat.fi/til/pkei/2010/pkei_2010_2011-06-01_tie_001_fi.html

Kiinniotot, pidätykset ja vangitsemiset:

http://www.stat.fi/til/pkei/2010/pkei_2010_2011-06-01_tau_002_fi.html


Poliisin tietoon tullut rikollisuus:

http://www.stat.fi/til/polrik/2010/04/polrik_2010_04_2011-01-17_tie_001_fi.html

Lähde 2:

Näin kärähtäisi valepoliisi Suomessa. Uusi Suomi 25.7.2011, http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/114173-nain-karahtaisi-valepoliisi-suomessa-–-4-vinkkia

Lähde 3:

http://www.laki24.fi/riri-kotietsintahenkilotutkinta-dnanaytednatutkimus.html


Lähde 4:

http://www.poliisi.fi/poliisi/poliisilehti/periodic.nsf/0/c974806de5427c96c225711600438c1c?OpenDocument&Click=

Lähde 5:

DRUID 2010, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S037907381000527X

Helsingin Sanomat 23.9.2011, http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Poliisia+varoitettu+pikatestin+epäluotettavuudesta/1135269540877

Lähde 6:

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2005/20051020

Lähde 7:

Iltalehti 14.9.2011 http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011091414386797_uu.shtml

Lähde 8:

http://www.tusky.fi/uutisarkisto/179-perusteettomista-kotietsinnoeistae-saa-valittaa-oikeuteen

Lähde 9:

Aarne Kinnunen & Riikka Perälä & Tarja Tuttavainen-Levanoja: POLIISIN HUUMEVALVONTAPROJEKTI PÄÄKAUPUNKISEUDULLA (2005). Seurantatutkimus. ISBN 951-815-073-7

Lähde 10:

KRP:n mukaan korkeintaan 20 kasvia/takavarikko: http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/54213-krp-arvioi-kannabista-viljellaan-tuhannessa-suomalaiskodissa

Kukkaa pukkaa – kannabiksen kotikasvatus Suomessa PEKKA HAKKARAINEN & JUSSI PERÄLÄ & LEENA METSO. YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 76 (2011):2 : http://www.stakes.fi/yp/2011/2/hakkarainen.pdf

Lähde 11:

Heini Kainulainen (2009)  HUUMEIDEN KÄYTTÄJIEN RIKOSOIKEUDELLINEN KONTROLLI. OPTL:n tutkimuksia 245, http://www.optula.om.fi/47575.htm

Lähde 12:

Turkulainen 26.2.2005

Lähde 13:

Aarne Kinnunen & Riikka Perälä & Tarja Tuttavainen-Levanoja: POLIISIN HUUMEVALVONTAPROJEKTI PÄÄKAUPUNKISEUDULLA (2005)Seurantatutkimus. ISBN 951-815-073-7. http://yle.fi/mot/rk070219/kasikirjoitus.htm

Lähde 14:

Poliisiko myy nahkansa?

Turun Sanomat 14.9.2011

http://www.ts.fi/online/mielipiteet/lukijoilta/256795.html

Lähde 15:

http://www.incb.org/incb/convention_1961.html


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...