maanantai 2. heinäkuuta 2012

New York, New York

New Yorkin kuvernööri Andrew Cuomo esitti kesäkuun alussa pienten kannabismäärien hallussapidon dekriminalisointia. New Yorkin pormestari Michael Bloomberg ja New Yorkin poliisin, NYPD:n, poliisipäällikkö Raymond Kelly tulivat julkisuuteen kannattamaan hänen aloitettaan.

Newyork Night SmallNew York ei ole USA:n pääkaupunki, mutta se on yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti maailmanlaajuinen esikuva ja Yhdysvaltojen legendaarinen mallikaupunki, The Big Apple, missä unelmista tulee totta. New Yorkissa on myös Yhdistyneiden kansakuntien päämaja, mikä korostaa kaupungin kansainvälistä luonnetta.

New Yorkista on tullut maailman kannabispidätysten pääkaupunki. New Yorkissa kannabiksen henkilökohtainen käyttö ja hallussapito omaan käyttöön on dekriminalisoitu jo vuonna 1977, mutta poliisi on käyttänyt hyväkseen lainsäädännössä ollutta porsaanreikää, joka kieltää kannabiksen julkisen käytön. Poliisi on vaatinut ihmisiä "tyhjentämään taskunsa" ja kannabiksen kaivaminen yksityisyyden piiriin kuuluvista housun tai hupparin taskuista julkisesti nähtäville on sitten oikeuttanut pidätyksen, sakot ja rikosrekisterimerkinnän.

Tämä käytäntö on luonut selkeän rodullisesti eriarvoistavan kannabispolitiikan, joka kriminalisoi erityisesti afroamerikkalaista nuorisoa ja vahingoittaa poliisin mainetta monilla asuinalueilla. Aktivistit, tutkijat ja jopa virkamiehet ovat varoittaneet tästä poliitikkoja jo vuosia.

Drug Policy Alliance, the Institute for Juvenile Justice Reform and Alternatives sekä kansalaisjärjestö VOCAL ovat saaneet kaupunginvaltuustosta tukea kampanjalleen lainsäädännön muuttamiseksi. New Yorkin osavaltion pääkaupungissa Albanyssa sijaitsevassa osavaltion senaatissa aiotaan molempien pääpuolueiden tukemana yhtenäistää kannabiksen hallussapidosta seuraavat rangaistukset niin, ettei siitä enää pidätettäisi ketään. New Yorkin kaupunginvaltuuston hyväksymä aloite vaatii pidätysten lopettamista sekä kannattaa uutta lainsäädäntöä.

"Kuvernööri Cuomo on osoittanut todellista johtajuutta nostaessaan esille sen tosiasian, että NYPD pidättää laittomasti kymmeniä tuhansia nuoria; tämä on todellinen edistysaskel tämän todella huonon politiikan lopettamiseksi. Meillä ei voi olla lakeja, joita sovelletaan eri tavalla rodullisesti eri ihmisryhmiin. Lainsäätäjien pitää nyt toimia ja muuttaa tämä politiikka. Vasta sitten New Yorkissa aletaan toteuttamaan vuonna 1977 säädettyä kannabiksen dekriminalisoivaa lakia", sanoo Drug Policy Alliancen New Yorkin edustaja Gabriel Sayegh.

Nypd Head"Kuvernööri Cuomon aloite on otettu hyvin vastaan uskonnollisten ja kansalaisjärjestöjen johtajien kasvavassa joukossa, joka vaatii nuorisollemme tulevaisuutta ilman vankilaa ja vaatii asuinyhteisöjen kehittämistä sekä sellaisia resursseja, joilla ohjataan nuorten mahdollisuuksien käyttämistä parempiin valintoihin", jatkaa Institute for Juvenile Justice Reform and Alternatives -instituutin edustaja Kyung Ji Kate Rhee.

Pidätystilastot kertovat todellisuuden. Kannabiksen hallussapidosta pidätettiin vuosina 1981 - 1995 ainoastaan 34 000 ihmistä, mutta viimeisten 15 vuoden aikana yli 600 000 ihmistä. Viime vuonna pidätettiin yli 50 000 ihmistä, mikä jo yksinään ylittää vuosina 1981 - 1995 pidätettyjen lukumäärän. Pidätetyistä 85% on afro- tai latinalaisamerikkalaisia, vaikka angloamerikkalainen väestönosa käyttää enemmän kannabista. Yhteiskunnalle nämä pidätykset maksoivat 75 miljoonaa dollaria.

Suurin on pidätyksistä on seurausta NYPD:n laittomista etsinnöistä osana sen ristiriitoja herättävää pysäytä-ja-tarkista-taskut käytäntöä. Vuonna 2011 poliisi pysäytti 700 000 ihmistä ja ja tutki yli puolet. Pysäytetyistä 87% oli mustia tai latinonuoria.

Vuoden 1977 dekriminalisointilaki on edelleen voimassa. Mutta kannabiksen käyttäminen tai hallussapito julkisesti näkyvillä on myös rikos. Suurin osa pidätetyistä ei ole käyttänyt kannabista julkisesti, vaan heillä on ollut sitä taskussa tai laukussa. Poliisin käskiessä tyhjentämään taskut tai avaamaan laukku ihmiset tottelevat, vaikka tällainen henkilöntarkastus on laiton. Kannabiksen tullessa julkisesti näkyville on poliisi sitten pidättänyt henkilön.

Tutkimuksen mukaan suurin osa pidätetyistä ei ollut pitänyt kannabista esillä julkisesti, vaan taskussa tai laukussa ja poliisi huijasi heitä ottamaan sen esille. Lisäksi monessa tapauksessa poliisi suoritti henkilöntarkastuksen laittomasti.

Sadat aktivistit kerääntyivät Albanyyn

12.6. sadat aktivistit ja yhteisöjen johtajat kerääntyivät Albanyyn luovuttamaan New Yorkin osavaltion senaatin puhemiehelle Dean Skelosille 6500 nimen adressin lainsäädännön muuttamiseksi niin, että aikoinaan hyväksytty dekriminalisointi toteutuisi käytännössä.

Edustaja Hakeem Jeffries teki lakialoitteen kuvernööri Cuomon aloitteesta.

Cuomo"Meidän pitää yhtenäistää kannabiksen hallussapidon rankaiseminen tämän nykyisen käytännön lopettamiseksi, mikä turhaan pilaa tuhansien ihmisten elämän ja vie miljoonia dollareita rikosvalvonnan resursseja vakavan rikollisuuden tutkinnalta. Vuosittain tuhansia new yorkilaisia, joista suhteettoman moni on musta tai latinonuori, tuomitaan tarpeettomasti näistä pikkurikoksista, mikä vaikeuttaa tulevaisuudessa heidän työllistymistään ja lisää lainvalvonnan ja asuinyhteisöjen välisiä jännitteitä. Tämä laki takaa sen, että pieniä kannabismääriä hallussaan pitävät saavat ansaitsemansa rangaistuksen mutta niin, ettei heidän rikosrekisterinsä tahriinnu", selitti Jeffries.

Cuomon ilmoitettua lainmuutosaikeistaan on tälle uudistukselle tulvinut tukea kautta koko osavaltion. The New York Times, the Daily News, the New York Post, the Syracuse Times-Standard ja the Buffalo News ovat pääkirjoituksissaan kannattaneet sitä samoin kuin lukuisat kansalaisliikkeet.

"Asuitpa sitten New Yorkissa tai East Hamptonissa ovat osavaltion nykyiset huumelait puutteelliset. Long Islandin asukkaat haluavat saada terveen järjen mukaan huumepolitiikkaan ja kuvernöörin ehdotus edustaa juuri sitä. Osavaltion budjetin supistuessa auttaa tämä uudistus poliisia suuntaamaan huomionsa pois kannabiksen pienimuotoisen hallussapidon valvonnasta yhteisöjämme todella uhkaaviin riskeihin."

"Tämä laki ei ole ainoastaan kannabiksen dekriminalisointia. Tämä koskee sitä, miten me kannamme vastuuta, edistämme rodullista tasa-arvoa ja kaikista tärkeimpänä yleistä turvallisuutta, mikä rakentuu sellaisille politiikan muodoille, jotka rohkaisevat osallistumaan yhteisön toimintaan ja ratkaisemaan ongelmia. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja vaadimme nyt lakeja säätäviä johtajiamme ottamaan osaa tähän kasvavaan ja kansanryhmien erilaisuutta edustavaan liikkeeseen turvallisuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi", selittää Center for NuLeadership on Urban Solutions'n ohjaaja Chino Hardin.

"Puolustusasianajajina me näemme joka päivä sen, kuinka New Yorkin oikeuslaitokset käsittelevät tarpeettomia pidätyksiä. Asiakkaamme kadottavat uskonsa rikosoikeudelliseen järjestelmään jouduttuaan nöyryyttävien etsintöjen kohteiksi ilman mitään syytä, nähtyään selleissä ainoastaan värillisiä ihmisiä ja saatuaan syytteet rikoksesta, vaikka he eivät ole syyllistyneet mihinkään muuhun kuin väkivallattomaan rikkomukseen", kertoo 5 Borough Defenders'n edustaja Renate Lunn.

"Rikosoikeudellisen järjestelmän epäsuhtainen vaikutus värillisiin ihmisiin on äärimmäisen tuhoisaa ja se on seurausta poliisin tekemästä profiloinnista rodun perusteella sekä nuorten kriminalisoinnista pelkästään kannabiksen hallussapidosta. Tämä järjetön mustien ja latinonuorten kriminalisointi on lopetettava heti", vaatii Center for Law Justice'n perustaja ja johtaja Alice Green.

New Yorkilla ei ole enää inhimillisesti ja taloudellisesti varaa näihin rotuun perustuviin pidätyksiin. Aktivistit vannoivat painostavansa senaattia hyväksymään nämä maalaisjärkeen perustuvat uudistukset.

"Olen varma, että kaikki senaatissa mukaan lukien enemmistön johtaja Skelos ovat samaa mieltä siitä, ettei voida hyväksyä lakien soveltamista eriarvoisesti eri ihmisryhmiin rodun, etnisen taustan tai asuinalueen mukaan. Näin tehdään tällä hetkellä kannabispidätyksissä ja siksi me tarvitsemme muutosta. Kuvernööri Cuomon ehdotus, jota osavaltion lakivirkamiehet kannattavat, on tärkeä askel kohti tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Ainoa ristiriitainen kohta tässä ehdotuksessa on se, ettei se menisi läpi juuri tänä vuonna", sanoo Drug Policy Alliance'n edustaja Gabriel Sayegh.

New Yorkin kaupungissa tehdään 90% osavaltion kannabispidätyksistä

New Yorkin kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.6. päätöslauselman, jossa vaaditaan rotuun perustuvien, kalliiden ja laittomien pidätysten lopettamista. Päätös sai taakseen valtuuston selvän enemmistön. Päätöksessä vaaditaan lakiin jääneen porsaanreiän tukkimista ja vuonna 1977 hyväksytyn dekriminalisoinnin selkeyttämistä. Siinä todetaan, että ihmisten pidättäminen pienten kannabismäärien hallussapidosta "raunioittaa turhaan tuhansien ihmisten elämän samalla kun se vie resursseja vakavampien rikosten tutkinnalta".

Yli 90% pidätyksistä tehdään New York Cityssä, koska kaupungin poliisin keskuudessa vallitsee agressiivinen pysäytä-ja-tarkasta käytäntö, joka kohdistuu pääasiassa mustiin ja latinonuoriin.

Päätös kehottaa osavaltion senaattia toimimaan nopeasti ja muuttamaan lainsäädäntöä siten, että kuvernööri Cuomon ehdotus tulee käytäntöön ja lopettaa tämän poliisin harjoittaman politiikan.

"Lainsäädäntökautta on jäljellä enää viisi päivää ja tiedämme tilastoista, että kannabispidätykset saavuttavat huippunsa kesällä. Jos lainsäädäntö ei toimi nyt, tuhannet nuoret joutuvat laittomasti pidätetyiksi, saavat rasitteekseen rikosrekisterimerkinnän ja sitä kautta joutuvat kohtaamaan suuria esteitä elämässään samalla kun samanikäiset valkoiset eivät joudu poliisin käsiin", kommentoi Gabriel Sayegh.

Jättimielenosoitus New Yorkissa

7391009546 B9b0f3d525Sunnuntaina 17.6. tuhannet ihmiset osoittivat mieltään NYPD:n pidätyksiä vastaan rauhallisessa kulkueessa pitkin Fifth Avenueta.

Ihmisoikeusryhmät ovat arvostelleet jo vuosikausia NYPD:n käytäntöä ja nyt tällä marssilla lukuisten poliitikkojen näkyvä läsnäolo kertoo siitä, että nykyisen poliisikäytännön vastustus on yhtenäistä kautta yhteiskunnan. Mukana marssilla nähtiin mm. demokraattien edustaja Bill de Blasio, kaupunginvaltuuston puhemies Christine C. Quinn, entinen kaupungin tilintarkastaja William C. Thompson ja Manhattanin asuinalueen presidentti Scott M. Stringer.

46-vuotias opettaja Wade Cummings oli tullut marssille 19-vuotiaan poikansa Tarikin kanssa. He kertoivat tulleensa pysäytetyiksi kerran isän vuoksi ja kolme kertaa pojan vuoksi.

"Olen huolissani siitä, että hänet pysäytetään ja siitä, että tämä käytäntö näyttää olevan leviämässä. Olen yrittänyt opettaa häntä, miten pysäytystilannetta ei saa päästää eskaloitumaan, mutta koskaan ei pysty sanomaan etukäteen mitä niissä tilanteissa tulee käymään", isä Cummings kertoo.

Liki 300 kansalaisjärjestöä tuki marssia. Ammattiliittojen ja mustan väestönosan liiton, N.A.A.C.P:n, jäseniä näkyy marssilla eniten, mutta mukana on opiskelijajärjestöjä, Occupy Wall Street, Common Cause, the Universal Zulu Nation ja the Answer Coalition.

Kveekariryhmä kantoi pidätyksiä ja henkilöntarkastuksia vastustavia kylttejä ja mukana näkyi myös lesbo- ja homoryhmiä, mikä kuvastaa niiden järjestöjen ja muiden ihmisoikeusjärjestöjen lähentymistä viime vuosina.

24-vuotias Chris Bilal, joka on musta ja homo, kertoo tulleensa pysäytetyksi kolme kertaa ja viimeksi, kun hän oli tanssimassa ystäviensä kanssa Marcus Garveyn puistossa Harlemissa.

"Minut on pysäytetty huumediilerinä, elämän laadun pilaajana ja afroamerikkalaisena homona väärässä paikassa", hän luettelee.

New Yorkin senaatin republikaanit ja konservatiivit vastustavat

Hofffman Awardjpg 0c56e187a7e9c10b Large18.6. New Yorkin osavaltion senaatti ei kyennyt saavuttamaan yksimielisyyttä lainsäädännöstä, jolla oltaisiin lopetettu New Yorkin laittomat kannabispidätykset. Kaksi viikkoa aikaisemmin kuvernööri Cuomon julkistamaa lakiehdotusta pidettiin juuri oikeanlaatuisena ratkaisuna. Osavaltion senaatin republikaanit eivät kannattaneetkaan aloitetta, vaan puolue hajosi sisäisesti konservatiivijohtaja Mike Longin uhattua vetää tukensa kaikilta sitä kannattavilta.

Senaatti kieltäytyi käsittelemästä lakialoitetta, mitä voidaan pitää esimerkkinä epäonnistuneesta johtajuudesta. Senaatin kyvyttömyyden takia kymmenet tuhannet etupäässä värillistä väestönosaa edustavat nuoret miehet päätyvät edelleen aivan tarpeettomasti kriminaalijärjestelmän käsiin miljoonien verodollareiden haaskautuessa ja yhteiskunnallisten jännitysten lisääntyessä.

Lakialoitteen taakse tuli kymmeniä kansalaisryhmiä, poliitikkoja sekä lainvalvontaviranomaisia. Tässä esimerkkejä sen kannattajista:

  • New Yorkin poliisin NYPD:n päällikkö Raymond Kelly
  • Manhattanin alueen syyttäjä Cyrus Vance
  • Brooklynin alueen syyttäjä Joe Hynes
  • Queensin alueen syyttäjä Richard Brown
  • Bronxin alueen syyttäjä Robert Johnson
  • Staten Islandin syyttäjä Daniel Donovan
  • Nassaun maakunnan syyttäjä Kathleen Rice
  • New Yorkin partiopoliisien liiton puheenjohtaja Patrick J. Lynch
  • Rochesterin poliisipäällikkö Jim Sheppard

19.6. pitämässään tiedotustilaisuudessa kuvernööri Cuomo kertoi, ettei lakialoite etene tällä kaudella, vaan se pitää esitellä uudestaan joidenkin kuukausien kuluttua.

Dekriminalisoinnin tulevaisuus

Syyskussa 2011 NYPD:n päällikkö Raymond Kelly antoi määräyksen noudattaa New Yorkin osavaltion lakia. Tämä määräys oli suunnattu poliiseille, jotta nämä lopettaisivat syyttämästä ihmisiä kannabiksen hallussapidosta väärin perustein. Tämän määräyksen seurauksena pidätykset vähenivät vain 13%, mikä oli pettymys kun otetaan huomioon pidätysten suuri määrä. Nykytasolla poliisi tekee vuosittain 45 000 pidätystä pienten kannabismäärien hallussapidosta, mikä on suurin pidätysten ryhmä. Kun otetaan huomioon se, että nämä pidätykset ovat seurausta laittomista henkilötarkistuksista, ei 13%:n eikä edes 25%:n vähennys ole merkittävä muutos.

"New Yorkin senaatin republikaanit tekevät vain sitä, mitä republikaanit osaavat parhaiten liittovaltio- ja paikallistasolla - he estävät edistystä ja halvaannuttavat hallituksen toimintaa. Senaatin republikaanit ovat täysin New Yorkin värillisten yhteisöjen ulkopuolelle ja heidän saamattomuutensa takia kymmenet tuhannet värilliset nuoret joutuvat pidätetyiksi tänäkin vuonna saaden rikosrekisterimerkinnän rasitteekseen", sanoi kaupunginvaltuuston jäsen Melissa Mark-Viverito.

Republikaanijohtaja Skelos pääsi tahtomattaan uutisotsikoihin kommentoituaan kuvernöörin aloitetta, että "ihmiset voivat sen jälkeen kävellä kadulla kymmenen jointtia kummassakin korvassa ja se olisi pelkkä rikkomus". Tiedotusvälineet pilkkasivat Skelosia tästä täysin oudosta mielikuvasta. Skelos on selittänyt, että hän vastustaa dekriminalisaatiota, vaikka se on jo laissa, luovuttaen näin New Yorkin asukkaiden asioita käsittelevästä lainsäädännöstä päättämisen konservatiivijohtaja Longille, jota ei ole valittu vaaleilla asemaansa.

"New Yorkin osavaltion senaatin johtajuutta oli vähän aikaa sitten oli tapana luonnehtia, että "kolme miestä salissa". Nyt meidän pitäisi sanoa, että "yksi mies Brooklynistä". Vaikka olemme pettyneitä tähän saamattomuuteen, emme aio luovuttaa. Kampanja lakiuudistuksen puolesta on jo saavuttanut merkittävän voiton nostamalla tämän asian New Yorkin asukkaiden ja koko maan tietoisuuteen. Me emme aio hyväksyä tilannetta, missä lakeja sovelletaan eri tavalla rodun, etnisen taustan tai asuinalueen perusteella. Me aiomme jatkaa uudistuksen ajamista rehellisyyden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Lainvalvontaviranomaisten antaman vahvan tuen vuoksi uskon, että Skelos ja lopulta myös Long tulevat tekemään oikean ratkaisun", kertoo Drug Policy Alliance'n New Yorkin osaston johtaja Gabriel Sayegh.

Lähde: Drugpolicy Alliance 4.6.2012, 7.6.2012, 12.6.2012, 14.6.2012, 19.6.2012 ja New York Times 17.6.2012

 


New Yorkin kaupunginvaltuuston jäsen Melissa Mark-Viverito (East Harlem/Bronx):

James Crowder ratsattiin hänen ollessa menossa äitinsä luokse hoitamaan häntä. Yksi poliiseista tutki hänen taskunsa ilman Crowderin lupaa ja löysi sieltä marihuanaa. Crowder kieltäytyi tunnustamasta syyllisyyttään rikokseen, mitä hän ei ollut tehnyt. Häntä pidettiin viikon ajan vankilasellissä, koska hän tiesi, ettei hallussapito henkilökohtaiseen käyttöön ole rikos ja kieltäytyi tunnustamasta syyllisyyttään sellaiseen rikokseen, mitä ei ollut tehnyt:

Hakeem Jeffries teki lakialoitteen New Yorkin osavaltion senaatille laittomien henkilötarkastusten lopettamiseksi:

Tohtori Harry Levine Queensin yliopistosta on USA:n johtava kannabispidätysten tutkija, joka on julkaissut raportteja New Yorkin kannabispidätyksistä:


0 comments:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...