lauantai 28. tammikuuta 2017

Kannabiksen lääkekäyttö etenee

Kannabiksen lääkekäytön salliminen etenee pitkin harppauksin Saksan ja Euroopan lääkeviraston uusien päätösten myötä.

altTusky uutisoi aiemmin, kuinka WHO:n asiantuntijakomitea arvioi kriittisesti kannabiksen huumeluokituksen. Samalla ulkoiset paineet sen muuttamiseksi kasvavat, kun Saksa uudisti lääkekannabispolitiikkansa ja Euroopan lääkevirasto päätti, että Bedrocan täyttää  hyvien valmistustapojen ehdot.

Kannabista on Saksassa voinut tähän saakka käyttää poikkeusluvalla, kuten Suomessa tällä hetkellä. Maaliskuussa tämä muuttuu, kun uuden lain myötä kannabiksesta tulee normaali reseptilääke, josta saa normaalit lääkekorvaukset.

Toistaiseksi kannabista tuodaan lääkkeeksi Hollannista ja Kanadasta, mutta valtio aikoo ottaa kannabiksen kasvatuksen hoitaakseen, jota varten sen täytyy perustaa uusi virasto. Lakialoite sai parlamentissa kaikkien poliittisten puolueiden hyväksynnän.

Saksan liittovaltion parlamentin alahuone hyväksyi 19.1. lain, joka laillistaa kannabiksen lääkekäytön. Päätös oli harvinaisen yksimielinen. Kannabiksen lääkekäyttö on tähän saakka ollut erityisluvan takana kuten Suomessa tällä hetkellä. Uuden lain mukaan siitä tuli normaali reseptilääke, jota jokainen lääkäri voi määrätä ja siitä saa normaalit lääkekorvaukset.

Laki ei rajoita kannabiksen lääkekäyttöä tiettyihin sairauksiin, mutta sitä saisi määrätä vain vakavasti sairaille potilaille. Sallittuja kannabislääkkeitä ovat kannabiksen kukintona myytävä Bedrocan, kannabissuusuihke Sativex sekä THC:tä sisältävät dronabinol ja nabilone. Potilaat eivät saa kasvattaa itse kannabista lääkkeekseen. Laki astuu voimaan maaliskuussa parlamentin ylähuoneen käsittelyn jälkeen.

Terveysministeriön edustajan mukaan kannabista käytettäisiin viimeisenä hoitovaihtoehtona, jos mikään muu ei enää toimi. Hänen mukaansa koko ajan suoritetaan tieteellisiä tutkimuksia lääkityksen vaikutuksista tällaisissa tapauksissa.

“Tämä on iso saavutus niille potilaille, lääkäreille ja lakimiehille, jotka ovat vuosia yrittäneet parantaa kannabista käyttävien asemaa Saksan kannabislääkeliiton, German Association for Cannabis as Medicine, ACM, puitteissa, jota yhä useammat ihmiset, organisaatiot ja poliitikot ovat kannattaneet", kertoo ACM:n puheenjohtaja, tohtori Franjo Grotenhermen.

Henkilökohtaisen koskemattomuuden suoja

Kahdeksan potilaan liittovaltion perustuslakituomioistuimelle vuonna 1999 jättämä valitus johti nykyisen lain laatimiseen. Päätös perustui perustuslain säätämään oikeuteen elämään ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen.

“Henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa ei loukkaa pelkästään valtioelinten toiminnan aiheuttama hyökkäys tai kipu. Tämän perusoikeuden toteutumiseen vaikuttaa myös se, jos hallitus toimenpiteillään estää tai vähentää fyysisen vaivan lievitystä ja siten aiheuttaa fyysisen kärsimyksen jatkumisen tarpeettomasti.”

Tämä oikeuden päätös pakotti liittovaltion hallituksen hyväksymään kannabiskukinnon käytön vakavasti sairaiden potilaiden hoidossa. Tällä hetkellä Saksassa erikoisluvalla kannabista käyttäviä potilaita on tuhat.

Poliittinen yksimielisyys

Kannabiksen lääkekäytön helpottamisella on laaja kannatus Saksan parlamentissa. Päätöstä pidettiin parlamentin yksimielisimpänä äänestyksenä kaikkien poliittisten leirien edustajien puoltaessa sitä.

Lisäksi parlamentin käsittelyssä lain toteutusta lievennettiin muutamilla lisäyksillä. Lääkäreiden sallitaan harkita kannabishoidon tarve myös niissä tilanteissa, joissa on muitakin vaihtoehtoja. Potilaiden tilannetta ei pitäisi päästää liian huonoksi ennen kuin kokeillaan kannabisreseptiä. Parantumattomasti sairaiden osalta otetaan käyttöön nopeutettu lupakäytäntö elämän viime vaiheiden kärsimyksiin.

Saksan kristillisdemokraattisen puolueen edustaja, valtiosihteeri Ingrid Fischbach kertoi olleensa hyvin harvoin mukana niin korkeatasoisessa ja perustellussa keskustelussa parlamentissa kuin tätä lakia säädettäessä. Hän painotti jatkoseurannan merkitystä, koska emme vielä tiedä kaikkea kannabiksen vaikutuksista.

Konservatiivisen Baijerin kristillissosiaalisen unionin edustaja Karin Maag huomatti tutkimustiedon “ohuudesta” monen taudin osalta mutta hänkin näki kannabiksen lääkekäytöllä olevan lisää käyttöä tulevaisuudessa.

Sosiaalidemokraattien Burkhard Blienert totesi satojen potilaiden odottavan kannabislääkitystä. Lain hyväksyminen on vienyt jo liian kauan. Kannabiksesta ylipäänsä pitäisi keskustella enemmän faktapohjalta kuin ideologisesti, miten toteuttaisimme dekriminalisaation.

Saksan vasemmistolla oli oma vaihtoehtoinen lakiesitys, joka äänestettiin kuitenkin kumoon. Vasemmiston edustaja Frank Tempel arvosteli lakia sen byrokraattisuudesta. Frank Tempel on kampanjoinut jo vuosia Saksan parlamentissa laillistamisen puolesta.

Bedrocan on nyt virallisesti lääke

Bedrocan sai 23.1.2017 maailman ensimmäisenä kasvimuotoisena lääkekannabisvalmisteena Euroopan lääkeviraston hyväksynnän eli Bedrocan täyttää Euroopan lääkeviraston hyvien valmistustapojen, GMP, vaatimukset. Lääkeviraston sertifikaatti on korkein lääkeaineen valmistajalle myönnettävä todiste tuotantoprosessin laadusta.

“Tämä on merkittävä tunnustus. Olemme aina pyrkineet saavuttamaan korkeimmat lääketuotannolle asetetut vaatimukset. Nyt tämä työmme sai viranomaisten tunnustuksen”, Bedrocan International yhtiön puheenjohtaja Tjalling Erkelens kertoi.

Yhtiön tuotteita käytetään tällä hetkellä Hollannissa, Australiassa, Saksassa, Suomessa, Israelissa, Italiassa, Makedoniassa ja Puolassa. Bedrocanilla on tuotantoa myös Kanadassa ja Tsekissä.

Israelilaisen Syqemedical yhtiö on suunnitellut yhteistyössä Bedrocanin kanssa ensimmäisen sairaalakäyttöön suunnitellun vaporisaattorin, joka toimii yhtä helposti kuin lääkedosetti. Kannabisrouhe on päivittäisannoksina valmiiksi ladattuna lapsiturvalliseen annoskoteloon, joka ladataan vaporisaattoriin. Syqe on todettu potilaskokeissa tehokkaaksi, vakaaksi, turvalliseksi ja helpoksi käyttää. Potilaan ja hoitajan ei tarvitse tietää kannabiksen rouhimisesta eikä annostelusta, vaan laite on yhtä yksinkertainen käyttää kuin muutkin inhalaattorit.

Suusuihke Sativex on hyväksytty lääkekäyttöön jo 29:ssä valtiossa, ja USA:n lääkevalvojan, FDA, lopullista hyväksyntää odotellaan. THC:tä sisältävät pillerit Marinol ja Cesamet ovat hyväksyttyjä lääkkeitä myös monissa maissa mutta eivät kuitenkaan suosittuja, jos niille on vaihtoehtoja. Kannabislääkityksestä on tulossa uusi normaali, ja Saksan esimerkki on tärkeä koko EU:lle.

Lähde: Reuters 19.1.2017, Liittovaltion parlamentin kotisivuilta: 2. keskustelu kannabiksen lääkekäytöstä. Mukana video keskustelusta, Sensi Seeds 24.1.2017, Bedrocan tiedote

 

Luotettava tietolähde kannabiksen lääkekäytön tutkimuksesta: International Association for Cannabinoid Medicines

 

alt

 

 


tiistai 24. tammikuuta 2017

Uusi näkökulma vanhaan ongelmaan

Kannabiksen käytön ja skitsofrenian yhteydestä on polemisoitu vuosikymmeniä. Uusi tutkimusinnovaatio tuo uutta valoa vanhaan ongelmaan.

altKannabiksen käytön ja skitsofrenian yhteyttä on yleensä tutkittu ns. epidemiologisin tutkimusmenetelmin, jolloin kausaation ja korrelaation sekä muiden muuttujien vaikutuksen arvioiminen jää tutkijan intuition varaan eli mikä tuntuu uskottavalta eikä se mikä olisi objektiivisesti oikea.

On arvioitu, että kannabiksen runsas käyttö liittyy kaksinkertaiseen riskiin sairastua skitsofreniaan, mutta koska tuon liitoksen suuntaa ei ole osattu arvioida objektiivisesti niin on vain arveltu kannabiksen käytön olevan syynä, tai “takana”, kuten eräs sanomalehti otsikoi äskettäin. Hypoteesiin on helppo uskoa myös sen takia, että kannabiksen vaikutus on vahvimmillaan psykoosinkaltainen olotila. Toisaalta psykoosisairaudet eivät ole lisääntyneet kannabiksen käytön leviämisen myötä länsimaissa vaan päinvastoin skitsofrenia on jopa hieman vähentynyt.

Skitsofrenian tiedetään olevan ainakin jossakin määrin perinnöllinen. Nykyään tiedämme myös, että kannabiksen käytöllä on perinnöllistä taustaa. Tällöin perinnöllisyystutkimuksen tilastollisilla menetelmillä voidaan arvioida kausaatioita ja korrelaatioita epidemiologisia tutkimuksen objektiivisemmin.

International Cannabis Consortium on kansainvälinen tutkijaverkosto, joka on verkostoitumisensa avulla koonnut laajan aineiston. Verkoston julkaisema kannabiksen käytön geeniperimän meta-analyysi on alansa perustutkimusta. Tässä tutkimuksessa oli mukana yli 32 000:n käyttäjän tiedot.

Mendelian randomization on uusi tilastollinen analyysimenetelmä, jonka avulla epidemiologista tutkimusta voidaan tarkentaa nimenomaan kausaliteetin osalta perinnöllisyystieteen keinoin. Analyysissa havaittiin kannabiksen käytöllä ja skitsofrenian riskillä yhteys, joka näytti selvästi vahvemmalta siihen suuntaan, että skitsofrenian riski lisää kannabiksen käytön riskiä. Skitsofrenialle altistava ja kannabiksen käyttöön liittyvä perimä on osittain päällekkäistä. Skitsofrenialle alttiit henkilöt aloittavat kannabiksen käytön, käyttävät sitä säännöllisesti ja runsaasti todennäköisemmin kuin muu väestö.

Tälläkin tutkimuksella on rajoituksensa eikä se selitä kannabiksen käytön kokonaisuutta eikä toisaalta skitsofrenian kokonaisuutta, mutta se antaa lisätukea hypoteesille kannabiksen käytöstä itselääkintänä psykoottisilla ihmisillä. Sen sijaan ihmisten satunnaiselle rankaisemiselle kannabiksen käytön takia tutkimus ei anna minkäänlaista tukea.

Tusky on seurannut kannabis-psykoosikeskustelua tässätässätässä sekä yhteiskunnan huumepoliittista skitsofreniaa.

Lähde: Researchers discover genes that influence cannabis use. MedicalXpress 1.4.2016Connecting the dots, genome-wide association studies in substance use. Molecular Psychiatry march 2016Unravelling The Cannabis-Schizophrenia Connection. VoltefaceGenetic association between schizophrenia and cannabis use. Drug and Alcohol Dependence 10.1.2017Genome-wide association study of lifetime cannabis use based on a large meta-analytic sample of 32 330 subjects from the International Cannabis Consortium, Translational Psychiatry. 29.3.2016Assessing causality in associations between cannabis use and schizophrenia risk: a two-sample Mendelian randomization study. Psychological Medicine 8.12.2016.

 

Saksassa on tehty kannabislääkekokeita psykoottisilla potilailla

 

alt

 

 

 

 


keskiviikko 18. tammikuuta 2017

Tieteellinen tutkimus ja kannabiksen huumeluokitus

Yhdysvaltojen liittovaltion tutkimuslaitoksen raportti kannabiksen terveysvaikutuksista vahvistaa sen, että suurin este kannabiksen lääkekäytön tieteelliselle tutkimukselle on kannabiksen huumeluokitus, joka ei perustu tieteelliseen tutkimukseen.

altTusky julkaisi joulukuussa uutisen, kuinka WHO aikoo tutkia kannabiksen huumeluokituksen tieteellisen pätevyyden YK:n huumesopimuksessa. Myös Yhdysvaltojen huumelaissa kannabis on asetettu samaan kategoriaan heroiinin rinnalle vailla lääkinnällistä käyttöä, onhan USA vaikuttanut vuosikymmeniä YK:n huumesopimuksiin ja huumepolitiikan sisältöön. Yhdysvaltojen liittovaltion National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine julkaisi laajimman katsauksen kannabiksen terveysvaikutuksista sitten Institute of Medicine'n, IOM, vuonna 1999 julkaiseman “Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base”.

Raportissa “The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research” käydään läpi peräti 10 000 vuoden 1999 jälkeen julkaistua tutkimusta. Tutkimuksia käydään läpi ankaralla kädellä, onhan kyseessä kannabiksen asema liittovaltion huumelaissa, CSA, vaarallisena huumeena, jolla ei ole mitään lääkinnällistä käyttöä. Silti jälleen kerran liittovaltion tutkimuslaitoksen julkaisema raportti osoittaa, ettei tuo liittovaltion luokittelu pidä paikkaansa.

Raportin mukaan löytyy selkeää näyttöä sille, että kannabis auttaa syöpähoitojen aiheuttamaan pahoinvointiin, parantaa MS-tautiin liittyvää spastisuutta ja lievittää kroonista kipua varsinkin MS-potilailla. Sen sijaan suurimpaan osaan kannabiksen tunnetuista lääkinnällisistä hyödyistä ei raportin mukaan vielä löydy tarpeeksi tutkimusnäyttöä. Kannabiksen lääkinnällisiä vaikutuksia onkin kokeiltu varmaan kaikkiin ihmiskunnan tauteihin, vaivoihin ja valituksiin ihmisen evoluution mittaan.

Varsinkin epilepsian kohdalla raportin esittämää arviota voi pitää “konservatiivisena”, jopa vääränä ottaen huomioon, kuinka paljon löytyy potilasnäyttöä eli niitä anekdoottisia todisteita. Mutta tässä piilee jutun catch: tutkimusten pitäisi olla kalliita kaksoissokkokokeita, joiden kustannuksiin tarvitaan joko iso lääkeyhtiö tai valtion varakas instituutti, kuten NIDA, National Institute of Drug Addiction, joka jo lain kirjaimen takia ei voi tukea muuta kuin haittatutkimusta.

Tässä uudessa raportissa käydään läpi 10 000 tutkimusta, ja kun vertaa lääketutkimuksen määrää haittatutkimusten määrään, selviää kuinka pahasti USA:n liittovaltion rahoittama tutkimus on vinoutunut vain haittatutkimukseen.

Toisaalta myöskään kannabiksen väitetyistä haitoista ei löydy riittävää näyttöä, mikä itsessään on merkittävä huomio vuosikymmenien kieltolain jälkeen. Jollekin tutkimukselle kun senkin pitäisi perustua. Kannabiksen polttamisen ei ole todettu aiheuttavan keuhko- tai kaulasyöpää. Sen runsas polttaminen aiheuttaa yskää, liman eritystä ja ilmatieongelmia.

Jo näillä perusteilla kannabis pitäisi siirtää paljon lievempään luokkaan sekä USA:n huumelaissa että YK:n huumesopimuksessa.

Aivovammat ovat merkittävä invalidisoiva ja kuolemaan johtava syy, joiden hoitamiseen ei ole tehokkaita lääkkeitä. Kannabiksen on voitu osoittaa aiheuttavan myönteisiä hoitotuloksia sekä laboratoriokokeissa että potilaiden seurannassa tulosten ollessa niin hyviä, että jatkotutkimusten jarrutus herättää vakavia epäilyjä tieteellisen tutkimuksen puolueettomuudesta. Samoin traumaattisten kokemusten aiheuttaman stressin, PTSD, hoidossa on saatu hyviä tuloksia, mutta kun nekään eivät riitä takaamaan liittovaltion rahoitusta - vielä!

Suomessa Tekniikan Maailma uutisoi aiheesta, ettemme vielä tiedä kovin paljon kannabiksesta ja nostaa raportista esille tärkeimmän tutkimusongelman, USA:n liittovaltion huumepolitiikan aiheuttaman tutkimusaukon:

“Kannabiksen tutkimusta on hidastanut etenkin Yhdysvalloissa DEA:n eli huumepoliisin linjaus, että kannabis kuuluu samaan luokan 1 -huumausaineiden kategoriaan kuin LSD ja ekstaasi. Tämän luokituksen saaneilla huumausaineilla ei ole katsottu olevan minkäänlaisia lääketieteellisesti hyödyllisiä ominaisuuksia, jonka vuoksi niiden tutkimus on ollut hyvin rajallista.”

Toinen tekniikan alan lehti, amerikkalainen ArsTechnica, puolestaan nostaa esille raportin pääkohdan eli sen, että tutkimus tukee kannabiksen lääkekäyttöä. Selvin tutkimusnäyttö osoittaa kannabiksen olevan tehokas kroonisen kivun lievittämisessä, ja sen nykyinen huumeluokitus muodostaa ankaran hallinnollisen esteen sen lisätutkimukselle.

Raportin johtopäätöksissä tämä todetaan seuraavasti:

Challenges and Barriers in Conducting Cannabis Research: In addition to recommending more research on the beneficial and harmful effects of cannabis and cannabinoid use, the committee emphasized several challenges and barriers in conducting such research. For instance, specific regulatory barriers, including the classification of cannabis as a Schedule I substance, impede the advancement of research. Researchers also often find it difficult to gain access to the quantity, quality, and type of cannabis product necessary to address specific research questions. The committee said a diverse network of funders is needed to support cannabis and cannabinoid research.

Kannabista käytetään nykyään monenlaisten sairauksien hoitoon ja oireiden lievitykseen, vaikka tutkimus joidenkin tautien osalta laahaisikin perässä. Tämä on pelkästään potilaiden etu, koska tutkimusaukoista huolimatta tiedämme tarpeeksi kannabiksen haitoista. Itse asiassa paremmin kuin monien käytössä olevien lääkeaineiden osalta.

Tieteellinen tutkimus ja huumepolitiikka

Kannabiksen kieltolaki ei tosiaan ole ollut tieteen riemuvoitto vaan esimerkki poliittisen vallan väärinkäytöstä. Vuonna 1954 USA:n lääkevalvontavirasto, FDA, alkoi vaatimaan lääkevalmistajilta selityksiä uusien lääkkeiden vaikutuksista ja haitoista. Aspiriinin ja morfiinin kohdalla tehtiin poikkeus, koska ne olivat olleet käytössä vuosikymmeniä. Myös kannabiksen kohdalla voidaan menetellä näin ja sivuuttaa se itse asiassa olematon ongelma, ettei kenelläkään ole intressiä kustantaa kalliita monivaiheisia potilaskokeita lääkkeelle, joka kasvaa potilaan kukkapurkissa.

altTämä uusi raportti kannattaa asettaa historialliseen kontekstiinsa eli USA:n huumepolitiikan kehitykseen. Vuoden 1937 Marihuana Tax Actin säätämisen jälkeen New Yorkin pormestari Fiorello LaGuardia asetti komitean tutkimaan kannabisongelmaa. Vuonna 1944 julkaistussa raportissa “The Marihuana Problem in the City of New York” havaittiin, ettei liittovaltion levittämät tarinat pidä paikkaansa, mutta kieltolaki jatkui. Presidentti Richard Nixon asetti 1970-luvun alussa komitean antamaan perusteet kannabiksen kieltämiseksi yhtä vaarallisena huumeena kuin heroiini. Ns. Shaferin komitean raportti, “Marijuana, A Signal of Misunderstanding”, päätyikin suosittelemaan dekriminalisointia, mutta kieltolaki jatkui.

Nixon joutui eroamaan virastaan vakavien väärinkäytösten takia. Hänen kaudellaan NIDA:n rahoittaman tutkimusryhmän piti osoittaa, että kannabis aiheuttaa syöpää, jotta voitaisiin kiistää voimistuneet vaatimukset kannabiksen dekriminalisoimiseksi. Vuonna 1974 julkaistu tutkimus “Antineoplastic activity of cannabinoids” osoittikin, että kannabis voisi jopa parantaa syöpää ja se olisi paljon haitattomampi syöpälääke kuin sillä hetkellä käytössä olevat lääkkeet ja muut hoitomuodot. Tutkimus pimitettiin eikä sen aloittamaa tutkimuslinjaa jatkettu.

Vuonna 1996 Kaliforniassa voitti kannabiksen lääkekäytön laillistanut lakialoite. Presidentti Bill Clintonin huumetsaari kenraali McCaffrey asetti tutkimusryhmän laatimaan raportin kannabiksen lääkinnällisestä käytöstä tarkoituksena kumota Kaliforniasta lähtenyt lääkekäytön innovaatioaalto. Raporttiin valikoitiin tutkimuksia ankaralla kädellä eikä siihen hyväksytty muissa maissa tehtyjä tutkimuksia. Silti se vahvisti kannabiksen olevan pätevä lääke kroonisen kivun, syöpähoitojen aiheuttaman pahoinvoinnin ja AIDS:n aiheuttaman ruokahaluttomuuden ja kuihtumisen hoidossa. Vuonna 1999 julkaistu raportti “Marijuana and Medicine: Assessing the Science Base” suositteli lisätutkimusta ja kumosi huhut kannabiksen riippuvuuspotentiaalista ja haitallisuudesta. Lähinnä raportissa kehotettiin välttämään kannabiksen käyttämistä polttamalla, siinä varoitettiin, ettei kannabis poltettuna ole tulevaisuuden lääke. Huumetsaari McCaffreyn mielestä kannabiksen lääkekäytön tueksi ei löytynyt “pienintäkään tieteellistä näyttöä”.

Tätä on kutsuttu Catch 22 tilanteeksi tunnetun Beat sukupolven kirjan mukaan. Kyseisessä kirjassa päähenkilö haluaa toisen maailmansodan aikana vapautuksen armeijasta. Vapautuksen saa vetoamalla mielenterveysongelmiin mutta vapauteen haluaminen on osoitus siitä, että henkilö on mieleltään terve!

Kannabiksen kohdalla kieltolaki on jarruttanut tieteellisesti pätevän tutkimuksen tekemistä ja kieltolakia jatketaan sillä perusteella, ettei kannabiksesta ole tehty tarpeeksi tutkimusta. Kannabiksen kieltolain yksi uhri onkin tieteellisen tutkimuksen uskottavuus.

 

Lähde: The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for ResearchMarijuana and Medicine: Assessing the Science Base, O’Shaugnessy: THE INSTITUTE OF MEDICINE REPORT 2.0, The Guardian 12.1.2017Tekniikan maailma 14.1.2017, Ars Technica 12.1.2017, EurekAlert 12.1.2017 

  

USA:n korkeimpana lääkintäviranomaisena toiminut lääkäri Sanjay Gupta arvioi, että 94% Yhdysvaltain liittovaltion kustantamasta kannabistutkimuksesta on suunniteltu nostamaan esille haittoja


 

 

alt


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...