lauantai 12. huhtikuuta 2014

Kannabis laillista viidessä vuodessa

Yhdysvalloissa jopa kannabiksen laillistamisen vastustajat näkevät sen väistämättömänä. Vertailu alkoholiin tai tupakkaan ei ole ainoa selitys tälle suosion nousulle vaan kansalaiset vaativat koko huumepolitiikan muuttamista ihmisoikeuksiin ja oikeudenmukaisuuteen perustuvaksi. Laillistaminen vähentää myös muuta rikollisuutta, mikä entisestään lisää tämän vaihtoehdon suosiota.

altTuoreen helmikuussa suoritetun mielipidemittauksen mukaan amerikkalaisten selvä enemmistö haluaa koko huumesodan lopettamista. Pew Research Center tutkimuslaitoksen suorittaman mittauksen mukaan 54% amerikkalaisista kannattaa kannabiksen laillistamista, 63% kannattaa pakollisten minimirangaistusten poistamista ja 66% kannattaa kaikkien huumeiden käytön rankaisemisen lopettamista.

Suhtautumisessa kannabiksen lailliseen asemaan on parissa vuodessa tapahtunut merkittävä muutos. Vielä neljä vuotta sitten 52% vastusti kannabiksen laillistamista ja 41% kannatti. Nyt asetelma on kääntynyt päinvastaiseksi 54%:n kannattaessa ja 42% vastustaessa. Sekä lääke- että viihdekäytön laillistamista vastustaa enää 16%.

Pewin mielipidemittaus on yksi niistä mittauksista, jotka kaikki osoittavat samaa eli Yhdysvaltain kansalaisten enemmistön siirtymistä kannattamaan kannabiksen laillistamista ja huumepolitiikan suunnanmuutosta. CNNGallup, CBS, NBC ja YouGov.com ovat todenneet tämän ratkaisevan muutoksen.

Tämä kannabiksen laillistamisen laaja kannatus on sitäkin merkittävämpää kun ajatellaan, että Yhdysvalloissa vain pieni vähemmistö kansalaisista käyttää kannabista: vuonna 2007 sitä oli kuluneen kuukauden aikana käyttänyt 14,5 miljoonaa ihmistä (5,8%) ja vuonna 2012 18.9 miljoonaa ihmistä (7,3%).

Huumeiden käyttö koetaan edelleen merkittäväksi ongelmaksi (55%) ja jopa kriisiksi (32%) mutta huomattava enemmistö kansalaisista on valmis siirtymään rankaisevasta huumepolitiikasta hoitavampaan suuntaan. Jopa suuri osa kannabiksen laillistamisen vastustajista kannattaa huumepolitiikan suunnanmuutosta: kaikkiaan 75% kansalaisista uskoo kannabiksen käytön ja myynnin tulevan lopulta lailliseksi eli myös laillistamisen vastustajat näkevät muutoksen väistämättömyyden. Tämän mittauksen mukaan myös republikaanien ja yli 65 vuotiaiden keskuudessa enemmistö kannattaa huumepolitiikan muutosta.

Kannabiksen haitattomuuden vertailu alkoholiin ei ole enää relevantti selittäjä tälle muutokselle. Suuri osa kansalaisista pitää alkoholia ja tupakkaa merkittävästi haitallisempina kuin marihuana mutta he ymmärtävät myös huumeongelman olevan huumesodan aiheuttama. Tämä muutos on pysyvämpi kuin päihteiden käytön muotivaihtelut.

Huumesota jatkuu edelleen osavaltioiden, liittovaltion ja paikallisten lakien ja asetusten muodostaman viidakon kätköissä riippumatta mielipideilmaston ratkaisevasta muutoksesta. Vuosittain USA:ssa pidätetään 1,5 miljoonaa ihmistä huumelakien rikkomisesta ja 80% näistä pelkän hallussapidon takia. Joka päivä telkien takana on huumerikoksesta tuomittuina 500 000 vankia, joista 55 000 osavaltioiden vankiloissa hyvin pienten määrien hallussapidosta. Lousianassa voidaan parista jointista langettaa edelleen yli 10 vuoden vankeusrangaistuksia etupäässä afroamerikkalaisille nuorille. 

Tämä mittaus tulee myös ratkaisevalla hetkellä. Liberaaleista aina Tea Party’n johtohahmoihin vallitsee nyt yli puoluerajojen ulottuva yksimielisyys siitä, että Yhdysvallat vangitsee omia kansalaisiaan aivan liikaa, aivan liian pitkiksi ajoiksi, verovaroja tuhlaavasti ja rodullisesti epätasa-arvoisesti.

Kannabiksen laillinen myynti tuotti Coloradon osavaltion kassaan helmikuussa jo 3,2 miljoonaa dollaria verotuloja tuoton ollessa tammikuussa 2,9 miljoonaa dollaria. Kesä- tai heinäkuussa Washingtonin osavaltiossa aloitetaan kannabiksen laillinen myynti viihdekäyttöön, ja elokuussa alaskalaiset äänestävät lakialoitteesta, jonka mukaan kannabista valvottaisiin ja verotettaisiin kuin alkoholia. Kahdeksassatoista osavaltiossa sekä pääkaupunki Washington D.C:ssä on vireillä joko kansanäänestyksiä tai kansanedustajien lakialoitteita kannabiksen laillistamiseksi ja kahdentoista osavaltion arvioidaan laillistavan kannabis aivan lähivuosina.

Laillistaminen vähentää rikollisuutta

altPLOS ONE tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan kannabiksen lääkekäytön laillistaminen on vähentänyt rikollisuutta. Yhteys voi kuulostaa haetulta mutta laillistamisen vastustajien ja varsinkin huumesodasta hyötyvien poliisien ja sheriffien viime käden argumentti oli väite siitä, että kannabiksen laillistaminen räjäyttäisi rikollisuuden pilviin.

Väitettä ei ole ikinä perusteltu millään mutta kriminologian apulaisprofessori Robert Morris Teksasin yliopistosta kuunteli aikansa väitettä ja aloitti vuonna 2012 työryhmänsä kanssa tutkimaan asiaa. Tutkimuksessa käytiin läpi 50:n osavaltion rikostilastot vuosilta 1990 - 2006, jona aikana 11 osavaltiota laillisti kannabiksen lääkekäytön.

Tutkimusryhmä selvitti murhien, raiskausten, ryöstöjen, väkivallan, murtojen, varkauksien ja autovarkauksien esiintyvyyttä saadakseen esille laillistamisen vaikutuksen. Yksikään rikosryhmä ei lisääntynyt vaan päinvastoin rikokset jopa vähenivät lääkekäytön laillistamisen jälkeen. Ryöstöihin ja murtovarkauksiin sillä ei ollut vaikutusta.

Seuraavaksi Morrisin ryhmä aikoo seurata Coloradon ja Washingtonin osavaltioiden rikollisuuden kehitystä viihdekäytön laillistamisen jälkeen. Näissäkin osavaltioissa huumesodasta taloudellisesti hyötyneet poliisit ja sheriffit uhkailivat rikollisuuden kasvulla laillistamisen jälkeen. Kolme kuukautta kannabiksen laillisen myynnin alkamisen jälkeen kehitys näyttää täysin päinvastaiselta, ja monet kannabiksen myynnin alunperin kieltäneet kaupungit Coloradossa ovat harkitsemassa politiikkaansa uudelleen.

altKannabiksen laillistamisen aiheuttama rikollisuuden nousu oli laillistamisen vastustajien viimeinen argumentti, mikä ei ole toteutunut. Laillistamisen kannatus tulee entisestään kasvamaan, kun ihmiset huomaavat poliisin resurssien menevän oikean rikollisuuden selvittämiseen ja ehkäisyyn, mikä palvelee kaikkien etuja.

Addiction-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan huumepolitiikan ankaroittaminen ei nosta huumeiden hintoja - näinkin ovat sheriffit ja poliisit joskus yrittäneet puolustella kovia otteitaan. 

Vaikka kieltolaki nostaa huumeina käytettyjen aineiden hinnat korkeammalle kuin normaalin valvonnan piirissä, ei pidätysten ja takavarikoiden lisääminen enää nosta tätä hintatasoa. Huumesodan teorian mukaan politiikkaa koventamalla saataisiin hinnat nousemaan niin korkeiksi, että ihmiset lopettaisivat huumeiden käytön. Todellisuudessa tämä politiikka on ainoastaan lisännyt inhimillistä kärsimystä ja tuhlannut resursseja vääriin tavoitteisiin.

Poliisit ja sheriffit huumesodan lopettamisen puolella

Yhdysvaltojen lainvalvojien ammattilehti The Officer suoritti oman mielipidemittauksensa, jonka tulos oli yllättävän suosiollinen kannabiksen laillistamiselle. Peräti 66% poliiseista, sheriffeistä ja huumeagenteista kannatti kannabiksen rangaistavuuden lieventämistä ja jopa laillistamista.

altMerkittäväksi mielipidevaikuttajaksi nousseen  lainvalvojat kieltolakia vastaan -järjestön, LEAP, puheenjohtaja Neill Franklin kertoo kolumnissaan, kuinka lainvalvojien työ ja mielikuva suuren yleisön keskuudessa muuttui rajusti Nixonin julistettua huumesotansa 1970-luvun alussa.

Vielä 1960-luvulla poliisit olivat hyviksiä, jotka nappasivat pahikset pois kadulta tappamasta ja raiskaamasta. Tänään huumesota vie suuren osan poliisien työajasta, ja se on luonut poliisikunnalle ja yksittäisille poliiseille uuden kielteisen mielikuvan.

”Kuvittele, että voisimme korvata jopa lapsille huumeita myyvät diilerit valvotuilla ja luvanvaraisilla liikemiehillä, jotka eivät ikinä uskaltaisi tehdä tuollaista, että voisimme erottaa markkinat siten, että kannabista ostavaa ei kehotettaisi kokeilemaan myös kokaiinia. Laillistaminen ja valvonta eivät ole radikaaleja ajatuksia. Ne ovat itse asiassa sen vastakohtia. Tarkoituksena on tehdä eksoottisen houkuttelevasta asiasta maallisen tavallista."

”Tämä on radikaalia niille rikollissyndikaateille, jotka rahoittavat huumekaupalla kaikkea muuta rikollista toimintaa. Valitettavasti tämä on myös radikaalia niille poliisiliitoille, jotka hankkivat miljardien omaisuuksia takavarikoista ja valtion määrärahoista, minkä takia he keskittyvät vain huumerikollisuuteen muun poliisityön kärsiessä. Kysymys kuuluukin: mikä on sinulle tärkeintä, huumesodan sanelemat ehdot vai sen asuinyhteisön edun ajaminen, jonka suojelemiseksi sinä olet valasi vannonut?” Franklin kysyy työssä olevilta virkatovereiltaan.

Laillista viidessä vuodessa

Kansakunnan enemmistö on jo siirtynyt laillistamisen puolelle mutta aktiivipoliitikoista vielä harva on uskaltautunut siirtymään äänestäjiensä puolelle tässä asiassa. Yksikään virassa oleva kuvernööri tai senaattori ei ole vielä julkisesti kannattanut laillistamista. Tämä on muuttumassa ja kannabiksen laillistamiseen mukaan lähteneet poliitikot ovat saaneet taakseen lisää kannatusta ja voittaneet vaaleja.

Yksi kongressiedustaja uskoo kannabiksen kieltolain loppuvan ennen vuosikymmenen loppua.

”Uskon tämän hässäkän olevan takana viiden vuoden sisällä. Ei ole epäilystäkään siitä, että näemme vielä yhden tai kahden osavaltion laillistavan viihdekäytön vielä tänä vuonna. Kannabiksen lääkekäyttö etenee merkittävästi. Pankkipalvelujen kielto sekä verotukselliset eriarvoisuudet tullaan lopettamaan”, demokraattinen kansanedustaja Earl Blumenauer listaa muutoksen osa-alueita.

20 osavaltiota sekä pääkaupunki Washington D.C. on laillistanut kannabiksen lääkekäytön ja kaksi osavaltiota myös sen viihdekäytön. Kahdentoista arvioidaan laillistavan kannabiksen jossakin muodossa lähivuosina niin että laillisen kannabisneksen liikevaihdon arvioidaan kasvavan 10 miljardiin dollariin vuoteen 2018 mennessä.

Liittovaltio luokittelee kannabiksen edelleen I luokan huumeeksi, mikä aiheuttaa kannabisnekselle tukkukaupalla ongelmia. Taloudellisesti tilanne on hyvin rasittava, koska kannabiksen myyjät eivät pysty vähentämään normaaleja tuotantokustannuksia verotuksessa, minkä takia todellinen verorasite voi nousta jopa 50% - 80%:iin.

Kongressi on kuitenkin hyväksynyt joukon erilaisia lakeja tilanteen korjaamiseksi ja lisäksi vireillä on jälleen lakialoite kannabiksen laillistamiseksi liittovaltion tasolla.

Muutos näkyy myös lääkekäytön tutkimuksessa. Lääkevalvontavirasto, FDA, hyväksyi tutkimuksen, jossa tutkitaan kannabidiolia, CBD, lasten epilepsian hoidossa. Department of Health and Human Services puolestaan hyväksyi tutkimuksen, jossa tutkitaan kannabiksen käyttöä sotaveteraanien posttraumaattisen oireyhtymän hoidossa.

altPresidentti Barack Obama allekirjoitti vastikään Farm Bill -lain, joka laillistaa teollisen hampun tuotannon niissä 12:ssa osavaltiossa, joissa tämä on sallittu. Yhä useampi osavaltio onkin nyt laillistamassa kuituhampun kasvatuksen.

Tämä hampun kasvatuksen kieltäminen osana kannabiksen kieltolakia onkin ollut se törkein kieltolain haitta.

”Ihmiset ovat nähneet tämän hamppukeskustelun kautta koko kannabiskeskustelun hölynpölyn, kuinka teollinen hamppu on tahallisesti sekoitettu marihuanan kanssa. Koko kannabiskeskustelu on ollut silkkaa valehtelua kuten I luokan huume, ei lääkekäyttöä, vaarallisempi kuin kokaiini tai metamfetamiini.”

”Hamppu on paras esimerkki siitä, miten väärennetyt tiedot, harhaanjohtaminen ja väärin perustein tehty luokittelu ovat pitäneet koko tätä keskustelua pattitilanteessa vuosikymmeniä”, Blumenauer tilittää.

Rikokset anteeksi

Vuosikymmeniä jatkunut ja väärin perustein käyty huumesota kannabiksen käyttäjiä vastaan on aiheuttanut miljoonia henkilökohtaisia tragedioita ympäri maailman. Kannabiksen laillistamisen myötä on oikeus ja kohtuus, että myös menneisyyden vääryydet korjataan.

altColoradossa vetoomustuomioistuin antoi ratkaisun, jota kannabisaktivistit pitävät käänteentekevänä kannabiksen kieltolain purkamisessa. Vetoomustuomioistuin käytti kansanäänestyksessä voittanutta kannabislakia perusteluna hylätessään jälkikäteen vuonna 2011 langetetun tuomion kannabiksen hallussapidosta.

Vetoomustuomioistuimen tuomarit perustelivat jälkikäteen tehtyä armahdustaan sillä, että ”lakiin on tehty merkittävä muutos”.

”Amendment 64, jolla dekriminalisoitiin alle unssin määrän käyttö ja hallussapito, täyttää laintulkinnasta asetetun vaatimuksen lain merkittävästä muutoksesta, ja siten tekee tämän lain mukaan langetetut rangaistukset merkityksettömiksi”, tuomarit perustelivat päätöstään.

Coloradon osavaltio on valittanut tuomiosta, koska se on tärkeä ennakkotapaus, joka voisi laukaista valitusten vyöryn myös muiden lakien muuttuessa. Jos tämä tuomio pysyy lainvoimaisena niin se antaa lukuisille ihmisille mahdollisuuden hakea muutosta saamiinsa tuomiohin. Aikaisempi kannabistuomio on voinut estää jopa työllistymisen lailliseen kannabisyritykseen Coloradossa.

Tämä päätös ei suinkaan vielä anna mahdollisuutta kumota kaikkia vuosikymmenien mittaan langetettuja tuomiota. Päätöksellä voi kuitenkin olla ennaltaehkäisevä vaikutus myös niissä osavaltioissa, joissa kannabis on vielä laitonta.

Yhä uusien osavaltioiden laillistaessa tai dekriminalisoidessa kannabista joutuvat poliisit, syyttäjät ja tuomarit harkitsemaan visaisia ongelmia, kuinka käsitellä tuhansia pidätettyjä kannabiksen laillisen aseman ollessa muutoksessa. Pitääkö syyttäjien ajaa kannabisjuttuja sen laillistuessa? Pitääkö ihmisten silti maksaa sakkonsa? Pitääkö ihmisten tunnustaa työpaikkaa hakiessaan vanhat kannabistuomionsa?

”Coloradon tuomioistuimen päätöksellä on toivottavasti vaikutusta siihen, miten tuomioistuimet muissa osavaltioissa harkitsevat näitä tapauksia”, Drug Policy Alliancen toiminnanjohtaja Ethan Nadelmann kommentoi päätöstä.

Lähde: Drug Policy Alliance 2.4.2014USAToday 2.4.2014PLOS ONE 26.3.2014Vox 7.4.2014Alternet 4.4.2014Science Daily 26.3.2014Huffington Post 2.4.2014New York Times 13.3.2014Denver Post 17.3.2014,

Kannabiksen laillistamisen tämän hetkinen tilanne Yhdysvalloissa, mukana myös presidentti Obaman tuore kommentti.

Poliitikot puhuvat nyt kuin kannabisaktivistit. Esimerkkinä senaattori Constance Johnson puhumassa laillistamismielenosoituksessa Oklahoma Cityssä 12.2.2014.

Kahdeksankymppiset Larry King ja Willie Nelson keskustelevat Nelsonin urasta ja myös kannabiksesta hänen kotibussissa. I don’t know if I’ve missed a day in many years, vastaa Willie Nelson kysyttäessä, kuinka usein hän polttaa marihuanaa.

Bill Maher haastattelee kannabiksen laillistamista vastustavan ProjectSAM:n keulakuvaa Patrick Kennedyä. Maher nostaa esille sen, kuinka SAM ajaa hoitobisneksen etuja. Smart Approaches to Marihuana ei kuulosta kovin järkevältä Kennedyn esittelemänä.

Mixed Signals: The Administrations Stance on Marijuana. Kongressin kuulemistilaisuus 4.3.2014.
 


0 comments:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...