tiistai 13. toukokuuta 2014

Kannabiksen laillistaminen astui voimaan Uruguayssa

Uruguayn uusi kannabislainsäädäntö tuli virallisesti voimaan tiistaina 6. toukokuuta ja laillista kannabista aletaan myymään vuoden loppuun mennessä. Uruguay aikoo taata kannabikselle halvan hinnan ja hyvän laadun. Valvontaa kehitetään järjellä ja myötätunnolla eikä ketään enää vangita kannabiksen takia.

altTiistaina 6.5.2014 voimaan tulleen lain mukaan Uruguayn kansalaiset ja oleskeluluvan saaneet saavat kasvattaa kuusi kasvia taloutta kohden, ja yhden talouden sallitaan tuottaa korkeintaan 480 grammaa vuodessa. Useamman hengen taloudessa tämä voi olla ongelma mutta ihmiset voivat vaihtoehtoisesti liittyä kannabisklubiin tai ostaa 40 grammaa kuukaudessa tai 10 grammaa viikossa apteekista.

Kannabisklubien kooksi rajoitetaan 15 - 45 henkeä ja ne saavat kasvattaa yhteisesti kannabista jäseniensä käyttöön. Klubien täytyy kouluttaa jäsenistään vastuullisia kannabiksen käyttäjiä. Klubit saavat kasvattaa kerrallaan korkeintaan 99 kasvia ja tuottaa korkeintaan 480 grammaa jäsentä kohden vuodessa.

Hallitus aikoo armahtaa ne kannabiksen kasvattajat, jotka rekisteröivät hallussaan pitämänsä kasvit. Heillä on nyt 180 päivää aikaa lopettaa kasvatus tai rekisteröityä ja täyttää hallituksen asettamat vaatimukset. Valtio alkaa myymään hyväksyttyjen lajikkeiden klooneja valvoakseen kannabiksen jakelua. Muiden kannabislajikkeiden kasvattaminen rikkoo lakia.

Uruguayn kansallisen huumausaineneuvoston pääsihteeri Julio Calzada ilmoitti lehdistötilaisuudessa valtion kasvattavan 10 hehtaaria kannabista valtion mailla, minkä pitäisi kattaa vuosittainen 10 - 20 tonnin kulutus. Hallitus aikoo myöntää 2 - 6 yksityiselle yritykselle luvat kannabiksen tuotantoon. Valtion turvajoukot valvoisivat tuotantoa näiden kustannusten koituessa tuottajien maksettavaksi. Valtion kannabiksen arvioidaan tulevan myyntiin marraskuussa.

Näillä toimenpiteillä yritetään estää rikollisia hyötymästä kannabiksen laillisuudesta. Valtion maiden käyttö tuotantoon selkeyttää laittoman viljelyn tunnistamista. Luvaton viljely ja laajamittainen laiton maahantuonti pysyvät kuitenkin riskeinä.

altKannabiksen tuotannon tasapainottaminen onkin ratkaiseva tekijä onnistumisen kannalta. Liialliset rajoitukset saavat ihmiset pysymään laittomilla markkinoilla kun taas liian väljä järjestelmä tarjoaisi argumentteja laillistamisen vastustajille ja lisäisi salakuljetuksen riskiä. Suurin osa Uruguayhin salakuljetetusta kannabiksesta tulee Paraguaysta - joka vastustaa Uruguayn laillistamispolitiikkaa!

Seuraavaksi valtion pitää alkaa kitkemään laitonta viljelyä ja rohkaisemaan ihmisiä siirtymään laillisille markkinoille. Valtion takaaman halvan hinnan, 1$ grammalta, pitäisi olla hyvä houkutin. YK:n arvioiden mukaan tämä on vallitseva hinta kannabismarkkinoilla tällä hetkellä Uruguayssa.
(Uruguayn kannabismarkkinat google-map esityksenä.)

Rajoituksia, ei vankeutta

Kannabiksen mainonta on kielletty, koska laillistamisen ei haluta heikentävän kansanterveyttä.

Laissa sanotaan, että ”työaikana on kiellettyä polttaa tai muuten kuluttaa kannabista tai siitä valmistettuja tuotteita”. Kannabiksen vaikutuksen alaisena on kiellettyä ajaa autoa, ja erikseen kielletään myös kannabiksen polttaminen busseissa, junissa, takseissa, ambulanssissa ja muissa julkisissa kulkuneuvoissa. Henkilö voidaan lomauttaa töistä jos hän on testien mukaan käyttänyt kannabista työaikana. Kouluissa ei myöskään sallita kannabiksen käyttöä.

Uusi Kannabiksen säätelyn ja valvonnan instituutti alkaa säätelemään Uruguayn kannabiskauppaa. Lakien rikkojia voidaan rangaista sakoilla, jotka vaihtelevat 50 pesosta 2000 pesoon, 2$ - 87$, laittomat kasvit takavarikoidaan ja hävitetään ja henkilö voidaan poistaa rekisteristä.

Kannabista myyvä apteekki voi menettää toimilupansa väliaikaisesti tai pysyvästi. Mutta ketään ei enää vangita kannabiksen takia.

Kannabista vieroitushoitoon

Uruguay ilmoitti keväällä Wienissä järjestetyssä YK:n huumekokouksessa sallivansa kannabiksen käytön vieroitushoidossa vankiloissa. 2000-luvulla halpa kokaiinin jalostuksen sivutuote kokaiinipasta, ”paco”, tunki huumemarkkinoille Uruguayssa ja Argentiinassa. Kannabiksen käyttö huumevieroituksessa on mielenkiintoinen uuden politiikan sallima aloite, koska löytyy runsaasti käytännön esimerkkejä siitä, että kannabiksen käytöllä voitaisiin korvata paljon haitallisempien päihteiden käyttöä.

alt”Vankila ei ole kovin sovelias paikka huumeriippuvuudesta eroon pääsemiseksi. Tarvitsemme kuitenkin uusia strategioita huumeriippuvuuden hoitoon ja varsinkin kovista aineista kuten kokapastasta vieroittamiseen. Tässä mielessä kokeilemme, voisiko kannabiksen lääkekäytöllä olla käyttöä myös tässä”, Uruguayn kansanterveydestä vastaava alivaltiosihteeri Leonel Briozzo kertoi tilaisuudessa, jossa käsiteltiin huumerikoksista tuomittujen naisten asemaa vankilassa.

Vaikka tutkimukset ovat vielä vähäisiä niin myös Kolumbiassa on käynnissä projekti, jossa kannabista kokeillaan vieroitushoidossa.

”Ajatus ei ole se, että kannabis korvaisi selkeästi kovempia ja vaarallisempia aineita vaan että kannabis auttaisi laukaisemaan niitä jännityksen ja ahdistuksen tunteita, joita vieroituksessa oleva tuntee”, IDPC:n edustaja Coletta Youngers täsmentää.

Naisten vangitseminen lisääntyy huimaa vauhtia Latinalaisen Amerikan maissa: vuosina 2006 - 2011 naisvankien määrä lisääntyi 40 000:sta 74 000:een. Argentiinassa 70% naisvangeista on saanut tuomion huumerikoksista, yleensä kuriirina toimimisesta, ja monet heistä ovat myös huumeriippuvaisia.

”Uruguay ei ole ainoa kokeilua harkitseva maa mutta sillä on kokeiluun tarvittava ainutlaatuinen tilanne. Laillisten kannabismarkkinoiden takia heillä on enemmän vapauksia kokeilla”, Youngers selitti.

Paljon kokemuksia, vähän tutkimusta

Kolumbia on yksi huumesodasta pahiten kärsineitä maita, johon on Yhdysvaltoihin suuntautuvan kokaiinikaupan jäljiltä syntynyt oma huumeongelmaisten väestönosa. Myös Kolumbiassa perinteisten heroiinin ja kokaiinin ohella käytetään yleisesti kokaiinin jalostuksen jämätuotetta, Kolumbiassa nimeltään "basuco". Sen polttaminen aiheuttaa nopean euforian mutta kemikaalijäämien takia se rappeuttaa fyysisesti.

Huumesotaan perustuva politiikka Latinalaisessa Amerikassa on ollut yksipuolista kriminaalipolitiikkaa vailla hoitojärjestelmiä. Kovien huumeiden käyttäjille on Bogotassa vuodesta 2012 alkaen luotu kiertäviin busseihin perustuva hoito- ja vieroitusohjelma. Alussa 500 narkomaania sai niistä korvaushoitoa sekä samalla terveydenhoitoa ja ohjausta. Ohjelmasta on tullut menestys ja sitä laajennetaan koko ajan, koska yliannoskuolemien ja huumeväkivallan väheneminen on ollut niin selvää.

Vuoden 2013 keväällä Bogotassa aloitettiin uusi kokeilu, jossa ”valvotuissa käyttöhuoneissa” kovista huumeista riippuvaisia totutetaan pikkuhiljaa kannabiksen käyttäjiksi. Kokeilun tarkoituksena on tutkia kannabiksen käyttökelpoisuutta lieventämään kovien aineiden vieroitusoireita. Kannabiksen käytöstä huumevieroituksessa on vain vähän tutkimuksia mutta runsaasti käytännön kokemuksia. 

Yhdysvalloissa on kokeissa voitu todeta kannabiksen käytön auttavan riippuvaisia pysymään mukana hoito-ohjelmissa mutta  edellä mainitun kaltaisen hoidon järjestäminen ei ole ollut siellä mahdollista.

”Yliopistot ovat riippuvaisia liittovaltion tutkimusmäärärahoista ja siksi he tutkivat, mitä liittovaltio haluaa niiden tutkivan. Liittovaltio ei ole ollut kiinnostunut kannabiksen hyvistä vaikutuksista ja vielä vähemmän siitä, kuinka huumeongelmaisia voitaisiin auttaa, joten tämän alan tutkimus on yleensä yksityisen rahoituksen varassa”, Drug Policy Alliancen politiikan asiantuntija Amanda Reiman selittää.

USA:ssa aineriippuvuuden hoitoa kannabiksen avulla on vaikea tutkia mutta Kanadassa valmistui tutkimus kannabiksen käytöstä piristeiden eli kokaiinin ja amfetamiinin vieroitushoidossa. Tutkijoiden mukaan ”kannabinoidit muovaavat aivojen palkitsemisjärjestelmää, joka liittyy piristeriippuvuuteen, ja tämä tarjoaa lisää todisteita siitä, että kannabinoidijärjestelmää voitaisiin tutkia kohteena, jonka kautta pystytään hoitamaan erilaisten piristeiden aiheuttamia riippuvuuksia.”

Mujican moraali ja muutos

alt”Me emme aio suosia pilvifestivaaleja, bohemismia ja mitään tällaista. He voivat leimata meidät taantumuksellisiksi mutta tällä politiikalla ei pyritä kannabiksen käytön kasvattamiseen. Aiomme pysyä järkevyyden rajoissa emmekä salli sen kehittyä epidemiaksi”, presidentti Jose Mujica kertoi lehdistötilaisuudessa.

Vicen toimittaja vieraili presidentti Mujican kotona haastattelemassa häntä Uruguayn laillistamishankkeesta ja pyysi haastattelun päätteeksi presidentiltä, että saisiko hän panna jointin palamaan.

"Jos sinun pitää käyttää huumeita tunteaksesi olevasi vapaa, olet pulassa", Mujica vastasi ja jatkoi osoittaen sormella päätään.

"Vapaus on täällä. Muualta sitä ei löydä."

Presidentti Mujica salli toimittajan sytyttää jointtinsa.

Kommentit voivat kuulostaa jonkun mielestä moralisoivilta mutta ne lausuu presidentti, jonka aloitteesta Uruguayssa laillistettiin kannabis. Mujican toiminta osoittaa, että hän uskoo ihmisten hyvyyteen eikä harrasta huumehaukkojen tyhjää moralisointia. Hänen pragmaattinen toimintansa ja myötätuntoinen ajattelunsa antavat ymmärtää, että myönteisten kokemusten karttuessa ja kannabiksen potentiaalin toteutuessa laillistamisen edetessä valvontaa voidaan muuttaa joustavammaksi.

Kannabiksen laillistamisella voidaan hoitaa huumeongelmien koko kirjoa ihmisoikeusrikoksista kovien aineiden aiheuttamaan riippuvuuteen. Kannabiksen kokonaan laillistaneet valtiot ja osavaltiot ovat tämän uuden kehityksen kärjessä.

Lähde: Huffington Post 6.5.2014Huffington Post 4.4.2014InSightCrime 8.5.2014Colombia Reports 1.2.2013Huffington Post 8.4.2014BBC 25.4.2013Huffington Post 1.2.2014Huffington Post 4.4.2014,

Vice dokumentti kannabiksen laillistamisesta Uruguayssa


0 comments:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...