keskiviikko 22. lokakuuta 2014

Yhdysvaltain välivaaleissa laillistamisaloitteita enemmän kuin koskaan

Yhdysvaltain kongressivaaleissa 4. marraskuuta äänestetään jälleen kannabisaloitteista. Kahdessa osavaltiossa sekä pääkaupungissa Washington D.C:ssä äänestetään kannabiksen laillistamisesta ja Floridassa sen lääkekäytön laillistamisesta. Tähän saakka kertyneet kokemukset osoittavat, että laillistaminen on nuorison kannalta turvallinen ratkaisu eikä sitä pidä valvoa liian tiukkapipoisesti.

altYhdysvalloissa vallitsee tällä hetkellä neljä erilaista kannabiksen valvontamallia: liittovaltio kieltää sen kokonaan ja kiistää sen käytön lääkkeenä, 17:ssä osavaltiossa sen käyttö on dekriminalisoitu, 23:ssa osavaltiossa ja Washington D.C:ssä on sallittu sen lääkekäyttö ja kahdessa osavaltiossa, Coloradossa ja Washingtonissa, se on laillistettu kokonaan.

Tämä viimeinen kategoria voi kasvaa merkittävästi marraskuun 4. päivänä pidettävissä kongressivaaleissa, joissa on huumepolitiikan uudistamista koskevia aloitteita on enemmän kuin koskaan. Näiden vaalien jälkeen kannabiksen laillistamisen ennustetaan kiihtyvän entisestään. 

Oregonissa äänestäjät saavat päättää tekeekö Measure 91 lakialoite osavaltiosta Yhdysvaltain kolmannen kannabiksen laillistaneen osavaltion. Aloitteen mukaan yli 21 vuotiaat saavat pitää hallussaan pieniä määriä kannabista ja Oregonin alkoholivalvontavirasto alkaisi valvomaan myös kannabiskauppaa. Verotus aiotaan pitää niin alhaisena, että laillisten myymälöiden hintataso voisi kilpailla katukaupan kanssa. Lakialoite sallii aikuisten kasvattaa neljä kasvia omaan käyttöön valvotuissa olosuhteissa. Kannabiksen lääkekäytön hyvin hoidettu valvonta tekee muutoksesta helpon.

Alaskassa Ballot Measure 2 lakialoite noudattaa Coloradon mallia. Ikärajaksi tulisi 21 vuotta, kannabiksen kauppaa valvomaan perustettaisiin valvontavirasto ja tukkukaupassa vero olisi 50$ unssilta. Alaska on ollut uranuurtaja kannabiksen käytön sallimisen suhteen ja siellä on saanut kasvattaa kannabista 1970-luvulta saakka omaan käyttöön. Alaskassa laillistettiin lääkekäyttö jo vuonna 1998. Alaska on republikaanien hallitsema mutta osavaltiota luonnehtii syvälle juurtunut henkilökohtaisten vapauksien kunnioittaminen. Kannabiksen laillistaminen Alaskassa lähettää selkeän symbolisen viestin muihin republikaanisiin osavaltioihin.

Yhdysvaltain pääkaupunki Washington D.C. dekriminalisoi kannabiksen käytön aiemmin tänä vuonna mutta Initiative 71 lakialoite menee vielä pitemmälle. Aloitteen mukaan yli 21 vuotiaat saavat laillisesti pitää hallussaan kannabista ja kasvattaa kuusi kasvia omaan käyttöön sekä antaa enintään unssin verran muiden käyttöön. D.C:n lainsäädäntö kieltää verotuksesta päättämisen kansanäänestyksellä mutta kaupunginhallitus suunnittelee jo lakia, joka valvoisi ja verottaisi kannabiksen myyntiä D.C:n alueella. Yhdysvaltain kannabiksen kieltolakia on toteutettu innokkaimmin ja sen toteutustapa on ollut rasistisinta sen pääkaupungissa. Siksi Initiative 71:n kampanjoinnissa on korostettu kieltolain tuhoisaa vaikutusta mustien asuinalueilla ja yhteisöissä. Työntekijäjärjestöt The Service Employees International Union, United Commercial Food Workers sekä D.C. Working Families ovat ottaneet kantaa laillistamisen puolesta.

Floridassa äänestäjät saavat päättää näiden vaalien ainoasta kannabiksen lääkekäytön laillistavasta lakialoitteesta Amendment 2. Lakialoitteen läpimeno olisi tärkeä edistysaskel eteläisissä osavaltioissa, missä suhtaudutaan kaikista ankarimmin kannabiksen käyttöön. Floridassa tarvitaan yli 60%:n kannatus lakialoitteen läpimenoon kansanäänestyksellä mutta mielipidemittaukset osoittavat sille 48%:n kannatusta vastustajien 44%:a vastaan. Vaikka mielipidemittaukset osoittavatkin selkeän enemmistön kannattavan lakialoitetta, ovat sen vastustajat saaneet taakseen merkittävän tuen mm. kasinomoguli Sheldon Adelsonin sijoittaessa miljoonia dollareita kannabiksen vastaiseen kampanjointiin. Floridassa onkin tällä hetkellä parhaiten organisoitu ja rahoitettu kannabiksen laillistamisen vastainen liike Yhdysvalloissa.

altKaliforniassa ei äänestetä tänä vuonna kannabiksesta vaan Yhdysvaltain ankarimman rikoslain uudistamisesta. Vuonna 2011 Kalifornian korkein oikeus langetti osavaltiolle tuomion siitä, että osavaltion vankiloiden olosuhteet rikkovat perustuslaissa säädettyä julman ja epätavallisen kohtelun kieltämistä. Korkein oikeus määräsi osavaltion vapauttamaan 30 000 vankia. Proposition 47 lakialoite tähtää yli miljardin dollarin säästöihin vuodessa lieventämällä pikkurikosten rankaisemista ja näiden rahojen suuntaamiseen koululaitokseen, rikosten uhrien hoitamiseen ja mielenterveyspalveluihin. Lakialoitteen vaikutuksia luonnehditaan syvällisiksi, ja läpimennessään se toimisi esikuvana muiden osavaltioiden rikoslakien uudistamiselle.

Arizonassa ei järjestetä kansanäänestystä kannabiksen laillistamisesta mutta republikaaninen kansanedustaja Ethan Orr aikoo esittää ensi vuonna lakialoitteen kannabiksen viihdekäytön laillistamiseksi. Osavaltion lainsäädännön mukaan kansalaisaloitteella säädetty laki on vaikeampi muuttaa kuin osavaltion kongressin säätämä laki. Edustaja Orr yrittää saada osavaltion muut kansanedustajat vakuuttuneiksi tämän järjestelmän eduista ennen kuin asia tulee kansanäänestykseen vuonna 2016.

Missourin osavaltiossa puolestaan etenee demokraattisen kansanedustajan Chris Kellyn lakialoite 1659, joka loisi osavaltioon laillisen kannabiksen viihdekäytön valvontajärjestelmän. Veroksi tulisi 25%, täysi-ikäinen osavaltion asukas saisi kasvattaa kahdeksan kasvia ja jokaisessa kunnassa saisi olla yksi vähittäismyyjä 2500 asukasta kohden. Tämä tarkoittaisi, että St. Louisin maakuntaan tulisi 400 kannabiksen vähittäiskauppaa ja itse kaupunkiin 127.

Delawaren osavaltiossa 56% kannattaa kannabiksen laillistamista vastustuksen ollessa vain 39%. Tänä vuonna osavaltion kongressissa käsitelty demokraattisen kansanedustajan Helene Keeleyn laillistamilakisaloite “kuoli" käsittelyprosessin aikana mutta hän aikoo laatia uuden heti ensi vuoden tammikuussa jos hänet valitaan uudelle kaudelle.

Guamilla äänestetään kannabiksen lääkekäytön laillistamisesta. Guamista voi siten tulla ensimmäinen Yhdysvaltain hallinnoima territorio, jossa lääkekäyttö olisi laillista. Guamin lainsäätäjät asettivat tämän lain kansan äänestettäväksi. Sen mukaan hallussapito ja kasvatus tulisivat laillisiksi aikuisille.

Coloradon osavaltiossa kannabis laillistettiin kansanäänestyksellä vuonna 2012 mutta tänä vuonna Lakewoodin kaupungissa ja useissa maakunnissa äänestetään kannabiskauppojen sallimisesta sekä kaupan paikallisesta verotuksesta.

Mainen osavaltiossa Portlandin kaupungissa dekriminalisoitiin alle unssin hallussapito vuonna 2103. Tänä vuonna ainakin Yorkin, South Portlandin ja Lewistonin asukkaat äänestävät samanlaisista aloitteista. Aloitteilla tuetaan myös kannabiksen laillistamista osavaltion tasolla.

Michiganin osavaltiossa seitsemässä kaupungissa asukkaat ovat jo päättäneet dekriminalisoida kannabiksen hallussapidon. Tänä vuonna ainakin 11:ssä kaupungissa äänestetään vastaavanlaisista aloitteista.

New Mexicon osavaltiossa Santa Fen kaupunki dekriminalisoi kannabiksen hallussapidon, ja nyt marraskuussa Bernalillon ja Santa Fen maalaiskunnissa äänestetään dekriminalisoinnista.

Philadelphian kaupungissa hyväksytty kannabiksen dekriminalisointilaki astuu voimaan 20.10.2014. Siitä alkaen alle unssin hallussapidosta voi saada 25$ sakot ja julkisella paikalla polttamisesta 100$:n sakot. Poliisi ei saa enää käyttää käsirautoja näistä teoista kiinni saatuihin eikä heitä saa enää laittaa selliin. Philadelphian dekriminalisointihanke sai tulta alleen, kun paljastui, että kannabiksen hallussapidosta pidätetyistä jopa yli 80% oli afroamerikkalaisia.

Massachusettsin osavaltiossa kahdeksassa maakunnassa äänestetään aloitteesta, joka kehottaa alueen kansanedustajia kannattamaan laillistamista osavaltion lainsäädäntöelimissä.

Laillistamisen ja dekriminalisoinnin seurausvaikutukset

altKieltolain kannattajat jeesustelevat väitteellä, että kannabiksen ja ylipäänsä huumausaineiden käytön dekriminalisointi ja laillistaminen merkitsevät “käsien nostamista” ongelmien edessä ja seurauksena olisi vain lisää käyttäjiä ja ongelmia. Nyt tähän väitteeseen löytyy vastinetta ja vieläpä sieltä kieltolain kotimaasta, Yhdysvalloista.

Kaliforniassa dekriminalisoitiin kannabiksen käyttö vuonna 2011. Tuore Center on Juvenile and Criminal Justice raportti dekriminalisoinnin seurauksista kertoo ongelmien vähenevän lukuisilla mittareilla arvioituna. 

“… kannabiksen dekriminalisoiminen Kaliforniassa ei ole aiheuttanut haitallisia seurausvaikutuksia teini-ikäisille kuten rikollisuuden lisääntymistä, yliannoksia, päihtyneenä ajamista eikä koulun keskeyttämistä. Itse asiassa nuorison tilanne on kohentunut Kaliforniassa kaikkien näiden riskien osalta dekriminalisoinnin jälkeen.”

Merkittävin havainto oli koulun keskeyttämisen väheneminen. Tutkimuksissa on nostettu esille runsaan kannabiksen käytön ja koulun keskeyttämisen välinen yhteys. Monet asiantuntijat kuitenkin kiistävät suoran syy-seuraus suhteen vaan tässäkin ongelmassa on useita muuttujia. Joka tapauksessa raportin luvut antavat ymmärtää, etteivät akateemiset saavutukset tule romahtamaan laillisen kannabiksen maailmassa.

Vaikka dekriminalisointia ei voitaisikaan osoittaa muutosten syyksi niin selvää on se, etteivät kauhuskenaariot ole toteutuneet. Tämä sama tarina toistuu muissakin aihetta selvitelleissä tutkimuksissa.

- Teini-ikäisten huumeiden ja alkoholin käyttö vähenee vaikka yhä useampi osavaltio on dekriminalisoinut kannabiksen käytön ja laillistanut lääkekäytön.

- Lääkekäytön laillistaneissa osavaltioissa nuorten kannabiksen käyttö ei poikkea muiden osavaltioiden luvuista.

- Lääkekäytön laillistaneissa osavaltioissa sen sijaan reseptilääkkeiden aiheuttamat yliannoskuolemat ovat vähentyneet.

- Alaskassa on kannabiksen henkilökohtainen käyttö ollut de facto laillista jo 40 vuotta ja silti osavaltio on taloudellisilla ja demografisilla mittareilla Yhdysvaltojen keskivertoa.

Näiden esimerkkien valossa kannabiksen laillistamiseen ei kannata suhtautua liian tiukkapipoisesti. Coloradon ja Washingtonin osavaltioissa saaduista opeista voidaan oppia seuraavien osavaltioiden järjestelmiä suunnitellessa.

altYksi oleellisista opetuksista on ollut se, että verotuottoihin kannattaa alussa suhtautua varovaisesti. On arvioitava myös sitä, miten kannabiksen lääkejakelu voi vaikuttaa viihdekannabiksen myyntiin.

Washingtonin osavaltiossa kasvatuslupien käsittely tukkeutui täytäntöönpanon ympärille luotuun raskaaseen byrokratiaan niin, etteivät kasvattajat saaneet satoa valmiiksi avajaispäivään. Suunnitelmat korkeista verotuotoista kariutuivat. Verotuksen luoma katukauppaa korkeampi hintataso myös pitää laittoman katukaupan vielä pitkään hengissä.

Tuoreen arvion mukaan kannabiksen laillisen kaupan arvo voi vuonna 2020 yltää jo 21 miljardiin dollariin. Jos kaikissa USA:n osavaltioissa ja D.C:ssä kannabista myytäisiin laillisten kanavien kautta vuonna 2020, voisivat lääke- ja viihdemyynti yltää yhteenlaskettuna 35 miljardiin dollariin. 

Ennen kannabiksen lääkekäytön sekä Coloradon ja Washingtonin osavaltioissa toteutettua kannabiksen kokonaan laillistamista USA:ssa arvioitiin tuotettavan 10 miljoonaa paunaa eli noin 5 miljoonaa kiloa kannabista vuodessa. Meksikosta salakuljetettiin 40 miljoonaa paunaa eli noin 20 miljoonaa kiloa. Meksikon ns. huumekartellit ovat monialaisia rikollisjärjestöjä, joiden tuloista kannabiskauppa on muodostanut 35 - 40%.

Kuluneiden viiden vuoden aikana kannabiksen tukkuhinta Meksikossa on romahtanut 100 dollarista per kilo alle 25 dollarin. Aikaisemmin laajamittaisesta kannabiksen kasvatuksesta tunnetussa Sinaloan osavaltiossa ei enää kannata viljellä kannabista vientiin. Jokainen laillisesta kannabiksen myynnistä saatu dollari on pois järjestäytyneeltä rikollisuudelta ja siksi verotuksen kanssa kannattaisi pitää pipo löysällä.

Seuraavan kerran kannabiksen laillistamisesta äänestetään vuonna 2016 presidentinvaalien yhteydessä ja osavaltiota on mukana yhä enemmän. Siihen mennessä loputkin liittovaltion asettamat esteet on saatu raivattua.

ABCNews This Week: ABC kanavan asiantuntijalääkäri Richard Besser, ABC kanavan toimittaja Pierre Thomas, Washingtonin osavaltion laillistamiskampanjan vetäjä Alison Holcomb ja Denver Post sanomalehden kannabistoimittaja Ricardo Baca keskustelevat laillistamisen vaikutuksista:¨

Afroman: Because I get high:

Lähde: MPPNew York Times 6.10.2014Huffington Post 18.9.2014, New York Times 6.10.2014, Washington Post 15.10.2014Vice News 9.5.2014


0 comments:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...