maanantai 31. elokuuta 2015

Huumesodan instituutiot muuttavat politiikkaansa

Globaali huumesota yleensä ja kannabiksen kieltolaki erityisesti on paalutettu kolmeen Yhdysvaltain liittovaltion instituutioon: terveysministeriön alainen huumeriippuvuuden tutkimusinstituutti, NIDA, oikeusministeriön alainen liittovaltion huumepoliisi DEA ja valkoisen talon huumetoimisto ONDCP, jota johtaa ns. huumetsaari. Nämä instituutiot ovat alkaneet viestittää huumesodan lopusta kongressin hoputtamana.

altStara.fi -nettijulkaisu uutisoi elokuussa “Nyt se on varmaa. Kannabis tappaa syöpäsoluja”. Kannabiksen syöpää parantavat ominaisuudet ovat olleet tiedossa jo pitkään, 1970-luvulta saakka. Varsinainen iso uutinen oli se, että Yhdysvaltain liittovaltio eli tässä tapauksessa liittovaltion terveysministeriön, NHH, alainen National Institute of Drug Addiction, NIDA, myöntää tämän.

NIDA kertoi itse asiassa jo huhtikuussa kotisivuillaan kannabiksen voivan tappaa syöpäsoluja. Pari vuotta sitten Tusky uutisoi välikohtausta, jossa kansallinen syöpäinstituutti, NCI, julkaisi kotisivuillaan tietoja kannabiksen syöpää parantavista ominaisuuksista. NCI joutui painostuksen alla sensuroimaan sivustoaan. NCI:n episodin takana oli NIDA. Nyt NCI:n sivuilla on näkyvissä tämän uuden kannabisuutisen perustana oleva tutkimus.

NIDA:n johtaja Nora Volkow kirjoitti 23.7. julkaistussa puheenvuorossaan, että kannabidioli, CBD, on turvallinen lääke, jolla ei ole riippuvuutta synnyttäviä ominaisuuksia.

“NIDA rahoittaa tutkimuksia CBD:n käytöstä huumeiden väärinkäytön hoidossa, ja muut terveysministeriön alaiset virastot rahoittavat tutkimuksia, joissa tutkitaan CBD:n ja muiden kannabinoidien tutkimusta neurologisten ja psykiatristen sairauksien, immuuni- ja aineenvaihduntasairauksien sekä syövän hoidossa”, Volkow jatkoi.

Lopuksi Nora Volkow lupasi virastonsa tekevän kaikkensa esteiden purkamiseksi kannabiskasvin ainesosien tutkimukselta. NIDA:n roolina on huumesodan aikana ollut lähinnä kannabiksen haittojen tutkimuksen tukeminen. Tämä on tärkeä kannanotto, koska NIDA:n missiona on taata tieteellisen tutkimuksen tuki liittovaltion harjoittamalle huumepolitiikalle. 

Heroiini on vaarallisempaa kuin marihuana

Uusi kesällä nimitetty DEA:n johtaja Chuck Rosenberg kertoi toimittajille elokuun alussa, että “heroiini on selvästi vaarallisempi kuin marihuana”.

Viikkoa aikaisemmin Rosenberg käytti vielä sanaa ehkä, mutta lisäsi siihen, ettei hän ole asiantuntija. Ehkä hän otti välillä yhteyttä asiantuntijoihin.

Lausunto voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta se tulee virastosta, joka on 1970-luvun alusta saakka pitänyt kannabista ja heroiinia yhtä vaarallisina ja kohdellut kannabiksen käyttäjiä sen mukaisesti. Edellinen DEA:n johtaja Michele Leonhart oli viimeinen, joka itsepintaisesti piti tästä väitteestä kiinni. Hän joutui eroamaan Etelä-Amerikkaan sijoitettujen huumeagenttien korruptioskandaalin takia.

Uusi huumetsaari ja hallinnon uudet asenteet

Valkoisen talon huumetoimisto, ONDCP, rahoittaa ja toteuttaa liittovaltion huumeiden vastaisen politiikan kampanjointia ja tuottaa valistusmateriaalia. Lisäksi se on arvovaltansa turvin painostanut muiden maiden hallituksia ja YK:ta USA:n huumepolitiikan taakse. ONDCP:n johtajaa kutsutaan perinteisesti huumetsaariksi. Vuoden alussa virkaansa nimitetty Michael Botticelli oli vielä senaatin kuulemistilaisuudessa varovainen kannanotoissaan mutta senaattoreiden painostaessa hän myönsi kannabiksen voivan olla haitattomampaa kuin alkoholi.

”En aio kumota tätä tosiseikkaa”, Botticelli vastasi.

Michael Botticelli otti kuitenkin heti virkakautensa alussa kantaa pääkaupunki Washington DC:n laillistamisaloitteen puolesta ja kannattaa hoitopolitiikkaa rankaisemisen sijaan. Huumetsaari on lausunnoissaan sidottu liittovaltion viralliseen politiikkaan ja lainsäädäntöön, ja siksi kongressissa on vireillä lakialoite, joka vapauttaisi huumetsaarin muodostamaan mielipiteensä tieteelliseen tutkimukseen nojautuen.

USA:ssa yleistä opiaattipohjaisten lääkeaineiden väärinkäyttöä on yritetty hillitä rajoittamalla reseptien kirjoittamista ja lääkeaineiden jakelua. Tämä on saanut käyttäjät siirtymään halvemman ja ilman reseptiä kadulta ostettavan meksikolaisen heroiinin käyttöön. Heroiinin käytön yleistymisen myötä liittovaltion huumehoidon rahoituksesta vastaava terveysministeriön alainen Substance Abuse and Mental Health Services Administration, SAMHSA, on liittänyt avustusanomuksiin uusia ohjeistuksia, jolla liittovaltion rahoja ohjataan rankaisemisesta hoitoon ja hoidossa pois täyttä raittiutta vaativista hoitomalleista korvaushoitoon.

Vuoden alussa virkaan nimitetty liittovaltion ylin lääkintäviranomainen, Surgeon General Vivek Murthy, tuli julkisuuteen myönteisellä kannanotolla kannabiksen lääkekäyttöä kohtaan.

“Löytyy alustavia tutkimustuloksia, jotka osoittavat kannabiksen voivan olla hyödyksi tiettyjen sairauksien ja oireiden hoidossa, joten mielestäni meidän tulee hyödyntää tätä tietoa ohjaamaan poliittista päätöksentekoa”, Murthy sanoi.  

Viime lokakuussa USA:n ulkoministeriön neuvotteleva virkamies William R. Brownfield ilmoitti New Yorkissa YK:n ECOSOC:n kokouksessa, ettei Yhdysvallat enää painosta muita valtioita noudattamaan tiukkaa huumepolitiikkaa. Brownfieldin mukaan YK:n sopimukset eivät edes velvoita huumeiden kriminalisointia.

Ylimpänä tässä muutoksessa on presidentti Barack Obama, joka jo vuoden alussa totesi, että marihuana ei ole alkoholia haitallisempaa. Huhtikuussa Obama antoi lausunnon, että huumepolitiikassa meidän tulee korvata ideologia tutkimuksella.

Laillistaminen etenee kongressissa

Pankit saavat alkaa hoitamaan kannabisneksen rahoitusta ja rahaliikennettä. Liittovaltion rahoituksen jakamisesta päättävä senaatin komitea kielsi heinäkuussa valtionvarainministeriötä rankaisemasta kannabisyritysten rahaliikennettä hoitavia pankkeja. Tämä on vain yksi kannabiksen laillistamista ajavista aloitteista, joita tällä hetkellä käsitellään kongressissa.

Pääkaupungin DC:n asukkaat äänestivät marraskuussa 2014 selkeästi kannabiksen laillistamisen puolesta 72% enemmistöllä, mutta DC:llä on erikoisasema siinä, että kongressilla veto-oikeus sen asioihin. Senaatin komitea sääti vihdoin heinäkuussa lain, joka sallii kauppojen avaamisen sekä pankkien rahoituspalvelujen tarjoamisen alan yrityksille.

Kesäkuussa kahdeksan demokraattisen puolueen senaattoria lähetti kirjeen kannabiksen tutkimusta valvoville virastoille ja virkamiehille vaatien selvitystä sille, miksi liittovaltio ei tutki enemmän kannabiksen lääkinnällisen käytön tutkimusta.

HHS, DEA, ONDCP, NIDA sekä lääkevalvontavirasto, FDA, saivat seuraavan kehotuksen:

“Tällä hetkellä 23 osavaltiota sekä DC sallivat kannabiksen lääkekäytön, ja lisäksi 15:ssä osavaltiossa sallitaan CBD:n käyttö. Liittovaltio on korostanut kannabiksen käytön mahdollisten haittojen tutkimusta mutta kannabiksen lääkinnällisistä hyödyistä on vain vähän tutkimustietoa - vaikka miljoonat amerikkalaiset saavat osavaltioiden lakien puitteissa käyttää kannabista lääkkeenä. Lääkekannabiksen kasvattajien lukumäärän koko ajan kasvaessa  uskomme liittovaltion virastoilla olevan nyt mahdollisuus ja velvollisuus laatia järkevä tutkimus- ja kansanterveysstrategia, mikä mahdollistaisi tiedon ja johtopäätösten tekemisen tästä meneillään olevasta kokeilusta.”

Liittovaltion terveysministeriö, HHS, on havainnut muutoksen suunnan ja tehnyt tarvittavia muutoksia. Se ilmoitti kesäkuussa lopettavansa kannabiksen lääkekäytön tutkimukselta vaadittavat neljä ylimääräistä byrokraattista estettä, joita ei sovelleta esimerkiksi kokaiinin tai heroiinin tutkimuksessa.

JAMA ja lääkekäytön tutkimuksen esteet

YLE julkaisi 25.6. uutisen “Tutkijat: Lääkekannabista käytetään paikoin heppoisin tieteellisin perustein”, jossa kerrottiin JAMA tiedelehden julkaisemasta tutkimuksesta. JAMA:n julkaisemassa tutkimuksessa käytiin läpi tieteelliset kriteerit täyttävät tutkimukset niiden tautien osalta, joihin kannabista tällä hetkellä käytetään eniten lääkinnällisesti.

altKyseisen tutkimuksen tulokset eivät olleet niin huonoja, kuin mitä otsikko antaa ymmärtää. Artikkelissa ei kuitenkaan otettu kantaa siihen, että kannabiksen lääkinnällisten vaikutusten tutkiminen ei kuitenkaan ole ollut yhtä helppoa kuin muilla lääkeaineilla tai huumeiksi luokitelluilla aineilla. Ennen tätä vuotta kannabiksen lääkekäyttöä tutkivan piti selvittää seuraava ylimääräinen byrokratia:

1. Tutkimussuunnitelman “tieteellisyys ja eettisyys” piti tarkistaa FDA:ssa.


2. Tutkimussuunnitelma tarkistettiin Public Health Service, PHS, lautakunnassa.

3. Lupa kannabiksen saamiseksi piti saada DEA:lta.

4. Kannabismonopolia hallinnoivan NIDA:n valvoma Drug Supply Program päätti lopulta kannabiksen myöntämisestä tutkimukselle.

22.6.2015 Yhdysvaltain liittovaltion terveysministeriö, HHS, lopetti komitean Public Health Service, PHS, jonka tehtävänä on ollut valvoa muiden kuin liittovaltion rahoittamaa kannabistutkimusta.

Samalla poistettiin kannabistutkimukselta elintarvike- ja lääkevalvontaviraston, FDA, uusilta lääkeaineilta vaadittavan Investigational New Drug, IND, prosessin soveltaminen kannabistutkimukselta. Näitä byrokraattisia esteitä ei ole vaadittu miltään muulta huumelain lista I:llä olevien aineiden tutkimukselta.

Tämä presidentti Bill Clintonin kaudella vuonna 1999 laadittu lisäbyrokratia on ollut merkittävä este kannabiksen tutkimukselle. 

Eikä tässä suinkaan ole kaikki kannabistutkimuksen esteet. NIDA:n johtaja Nora Volkow kertoi senaatin kuulemistilaisuudessa 24.6.2015, että kannabiksen saatavuutta tutkimustarkoituksiin pitää parantaa. Tällä hän viittasi siihen NIDA:n valvomaan kannabismonopoliin, joka on estänyt kannabiksen tutkimuksen. NIDA:n valvoma kannabiksen tuotantolaitos Mississippin yliopiston yhteydessä on ollut luvan saaneiden tutkijoiden ainoa lähde, ja tuotteen laatua ja yksipuolisuutta on kritisoitu niin kauan kuin sitä on ollut saatavana. Laitos ei ole myöskään kyennyt vastaamaan kysynnän lisääntymiseen. Samalla hän myönsi myös sen, että muita huumeita on sallittu tutkimuskäyttöön paljon löysemmin ehdoin.

Massachusettsin yliopiston kasvitieteiden professori Lyle E. Craker haki kymmenen vuoden ajan lupaa kasvattaa kannabista tutkimustarkoituksiin myös muille tutkimuslaitoksille. DEA:n hallinnollinen tuomari antoi vuonna 2007 lausunnon, jonka mukaan hakemus tulisi hyväksyä.

DEA:n silloinen johtaja Michele Leonhart ei kuitenkaan noudattanut tuomarin päätöstä, eikä myöskään oikeusmininisteri Eric H. Holderin ohjeistuksia. Julkisuudessa DEA vetoaa noudattavansa NIDA:n kantaa. NIDA:n edustaja Shirley Simson myönsi vuonna 2010 julkisesti, että NIDA:n rahoittaa kannabiksen kielteisien vaikutuksien tutkimuksia eikä tue kannabiksen käytön hyötyjen tutkimusta.

Kannabiksen vapautumisen myötä kannabiksen tutkimuskin pääsee kunnolla vauhtiin.

DARE, Reaganin huumesodan viimeinen reliikki

Presidentti Reaganin aikana luotu huumepropagandaa suoltava Drug Abuse Resistance Education Program, DARE, joutui ottamaan kantaa laillistamiseen. DARE:n laatimista kauhun levittämiseen perustuvista “tietoiskuista” on tullut Reefer Madness elokuvan tapaan kannabiksen käyttäjien kulttikamaa.

Entinen DARE:n töissä ollut varasheriffi Carlis McDerment kirjoitti DARE:n sivustolla julkaistussa kannanotossa kannattavansa laillistamista.

“Kaltaiseni kannabiksen laillistamista kannattavat ihmiset tietävät, millaisia haittoja huumeet voivat voivat aiheuttaa lapsille."

“Me tiedämme, että kannabiksen laillistaminen ja valvonta lisäävät kaikkien turvallisuutta. Kannatan laillistamista, koska haluan vaikuttaa nuorison kannabiksen käyttöön. Huumediilerit eivät välitä asiakkaan iästä."

“Ratkaisu ei ole kieltolaki ja ihmisten vangitseminen; ratkaisu on valvonta ja koulutus”, McDerment kirjoitti DARE:n sivuilla.

Jonkin aikaa uutisissa levisi tieto DARE:n muuttaneen politiikkaansa, mikä sai DARE:n poistamaan kirjoituksen ja julkaisemaan kannanotto, jonka mukaan DARE ei ole luopunut kieltolakikannastaan.

Carlis McDerment liittyi eläköidyttyään lain täytäntöönpanoa toteuttavien virkamiesten kieltolain vastaiseen järjestöön LEAP.

Laillistaminen säästää ihmishenkiä

Yhdysvaltain lääkäriliiton tiedelehti JAMA julkaisi tuoreen tutkimuksen kannabiksen lääkekäytön laillistamisen vaikutuksista opiaattikuolemien vähenemiseen.

Kannabiksen lääkekäytön laillistaneissa osavaltioissa opiaattien yliannoskuolemat vähenivät 24.8% verrattuna osavaltioiden, joissa lääkekäyttö on edelleen laitonta. Muutos oli välitön: opiaattien aiheuttamat yliannoskuolemat vähenivät 20% jo ensimmäisen vuoden aikana. Väheneminen jatkui vuosi vuodelta niin että viidentenä vuonna kuolemat olivat vähentyneet jo jopa 50%.

Tutkijoiden mukaan potilaat korvasivat opioidilääkityksen joko kokonaan kannabiksella tai sen käytön ansiosta lääkitystä saattoi vähentää, mikä vähentää yliannosriskiä. 

 

Lähde: Huffington Post 23.7.2015, Huffington Post 5.8.2015Huffington Post 13.8.2015Alternet 21.7.2015Hemp.org 23.7.2015, Washington Post 22.6.2015New York Times 19.1.2015Tech Times 1.8.2015JAMA Internal Medicine 25.8.20150 comments:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...