maanantai 23. maaliskuuta 2015

Muutoksen väistämättömyys

Wienissä pidetyssä kansainvälisessä huumekokouksessa yhä arvovaltaisemmat tahot näkevät muutoksen väistämättömänä. YK:n järjestöt ovat myös liittyneet muutoksen vaatijoihin.

Unitednations WeedWienissä pidettiin 9. - 17. maaliskuuta 2015 YK:n huumepolitiikkaa johtavan huumekomission, CND, 58. kokous, jonka aiheena oli YK:n johtaman kansainvälisen huumevalvonnan arviointi vuoden 2016 erikoisyleiskokouksessa. Tusky kronikoi aikaisemmin julkaistussa artikkelissa Kannabiksen vapauttaminen ja UNGASS2016 kansainvälisen huumevalvonnan muutoksesta vuosikymmeniä kestäneestä huumesotamallista kohti hoitavaa ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa 2000-luvun päihdepolitiikkaa.

CND:n kokoukset ovat muuttuneet aikaisempien vuosikymmenien salailevasta käytännöstä kohti avoimempaa ja kansalaisyhteiskunnan osallistavaa suuntaa. Kymmenen vuotta sitten neuvottelupöydän ympärillä saattoi olla kolme diplomaattia ja seitsemän kriminaalivalvonnan virkamiestä. Tänä vuonna huumepolitiikan uudistamista ajavat kansalaisjärjestöt istuivat mukana kokouksissa asiantuntijoina.

Cannabis News Networkin tuottamalla videolla sekä huumepolitiikan uudistajat että huumehaukat saavat kertoa kantansa.

Huumesopimusten noudattamista valvova huumelautakunta, INCB, pitää kiinni sopimusten fundamentalistisesta tulkinnasta vaikka ottikin tänä vuonna selkeästi kantaa kuolemantuomiota vastaan. Alussa esitelty Per Johansson on juuri se ruotsalainen huumehaukka, jonka väitteitä huumepoliisi, IHRY, EHYT ja muut kannabiksen vastaiset tahot toistavat Suomessa. Helsingin huumepoliisin uusi päällikkö, "tynnyrimies", Jukka Paasio lausui 16.3.2015 YLE:n aamu-TV:n lähetyksessä kannabiksen olevan myrkkyä. Kommentti on suoraan Johanssonin suusta!

Muutoksen väistämättömyys saa kannatusta koko ajan yhä merkittävimmiltä tahoilta. Maailman huippujohtajia edustava Global Commission on Drugs Policy, GCDP, on osallistunut CND:n kokouksiin jo pari vuotta. Kieltolakia vastustavien kriminaalivirkamiesten järjestö, LEAP, on nykyään pysyvä asiantuntijajärjestö CND:n kokouksissa.

YK:n huume- ja rikostoimisto, UNODC, sponsoroi The International Journal of Drug Policy -julkaisun helmikuun erikoisliitteen ilmaiseksi nettiin luettavaksi. Liite keskittyy haittoja vähentävän politiikan esittelemiseen, mikä on merkittävä avaus UNODC:lta.

Tämän vuoden CND:n kokouksen merkittävin kannanotto tuli myös YK:n sisältä, YK:n kehitysohjelmalta, UNDP. Kannanottonsa esipuheessa UNDP nosti esille myös muiden YK:n järjestöjen näkemyksen YK:n harjoittamasta huumepolitiikasta.

“Monet muutkin YK:n järjestöt ovat huomanneet, että näillä toimenpiteillä on ollut haitallisia seurausvaikutuksia: laittomien markkinoiden syntyminen; korruption, väkivallan ja epävakauden ruokkiminen; kansanterveyden ja turvallisuuden heikentyminen; laajamittaiset ihmisoikeusrikokset, kuten epäinhimilliset rangaistukset; huumeita käyttävien ihmisten, alkuperäisasukkaiden, naisten ja nuorison leimaaminen ja syrjäyttäminen.”

CNDblogin kautta voi tutustua kokousten ja muiden tilaisuuksien antiin.

 


0 comments:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...