maanantai 9. syyskuuta 2013

Kannabiksen pitkäaikaiskäytöllä ei vaikutusta henkiseen suorituskykyyn

Sativex-kannabislääkettä valmistava GW Pharmaceuticals -lääkeyhtiö on julkaissut tuloksia 12 kuukautta kestäneestä kokeesta, jossa tutkittiin kannabisvalmisteen pitkäaikaisvaikutuksia ihmisen henkiseen suorituskykyyn ja mielialaan. Tulokset osoittavat, että ”Sativexilla on vakuuttava turvallisuusprofiili ja tutkimus tuo lisätodisteita sen pitkäaikaisesta tehokkuudesta”.

Tutkimuksessa oli mukana kaikkiaan 121 potilasta, joilla oli MS-taudin aiheuttamia kouristuksia. Kokeessa Sativexin vaikutuksia verrattiin lumelääkettä saavaan potilasryhmään. Molempien ryhmien henkinen suorituskyky koheni hieman kokeen aikana, eikä ryhmien välillä havaittu eroja mielialamuutoksissa.

Tutkimus vahvistaa sen tiedon, että kannabiksen pitkäaikainenkaan käyttö ei heikennä henkistä suorituskykyä, eikä aiheuta negatiivisia tunnetilan muutoksia.

Negatiivisten ja positiivisten tunteiden kokeminen

Psykiatriset sairaudet, kuten vaikea masennus, liittyvät tunteiden kokemisen häiriöihin. Ihmisen sisäsyntyisen kannabinoidijärjestelmän tiedetään tutkimusten perusteella liittyvän tunteiden kokemiseen.

AnandamineBrittiläis-hollantilainen tutkimusryhmä teki kokeen 11 terveellä nuorella miehellä, joiden aivotoimintaa tutkittiin kuvantamismenetelmällä sen jälkeen kun koehenkilö oli saanut THC:tä tai lumelääkettä. Koehenkilöille näytettiin negatiivisia ja positiivisia ärsykkeitä ja tutkijoiden oletuksena oli se, että THC heikentää koehenkilöiden negatiivisten tunteiden kokemista ja vahvistaa positiivisia.

Tutkimuksessa tämä oletus sai vahvistusta: THC:tä saaneilla koehenkilöillä aivojen toiminta vaimeni negatiivisen ärsykkeen aikana kun taas positiivisen ärsykkeen aikana aivojen toiminta kiihtyi.

”Tulokset osoittavat, että THC vähentää negatiivisten tunteiden voimakkuutta. Tämä vahvistaa sitä olettamusta, että endokannabinoidijärjestelmä säätelee tunteiden kokemista. Tuloksemme tuovat esille sisäsyntyisen kannabinoidijärjestelmän vaikutuksen epänormaalissa tunteiden kokemisessa, millä voi olla merkitystä psykiatristen sairauksien, kuten vaikean masennuksen hoidossa”, tutkijat selittivät tutkimustuloksiaan.

Runsas kannabiksen käyttö skitsofreniapotilailla

Tuoreiden tutkimustulosten mukaan kannabiksen runsaalla käytöllä onkin suotuisia vaikutuksia skitsofreniasta kärsiville potilaille. Psychiatry Research -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan runsaasti kannabista käyttävät skitsofreniapotilaat suoriutuvat paremmin muistitehtävissä kuin ei-käyttäjät. Aivojen magneettikuvauksessa heillä havaittiin myös enemmän aktiviteettia monimutkaisen ajattelun ja päätöksenteon alueilla.

Toisen Neuropsychopharmacology-tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan jotkin skitsofrenian oireista voivat olla seurausta kannabinoidien puutoksesta aivoissa. Nämä tutkimukset ovat osa sitä kasvavaa todistusaineistoa, jonka mukaan aivojen perustoiminnot säilyvät kannabista runsaasti käyttävillä skitsofreniapotilailla.

Huolimatta siitä, että tilastoissa ei näy lainkaan kannabiksen käytön räjähdysmäisen kasvun aiheuttamaa skitsofrenian yleistymistä, väittää muutama tutkija edelleen kannabiksen aiheuttavan skitsofreniaa.

Tutkimuksissa ei ole voitu todentaa sitä kieltolain perusteluna käytettyä väitettä, että kannabiksen käyttö vaikuttaisi haitallisesti ihmisten tietoisuuteen ja älyyn. Kannabiksen kieltolaki sen sijaan on vienyt ihmisiltä länsimaisen vapauden perustan, henkisen vapauden vaikuttaa tajuntaansa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Lähde: GW Pharmaceuticals 5.8.2013Psychiatry Research 29.7.2013 ja Neuropsychopharmacology August 2013

Banner


0 comments:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...